Sodelovanje z gospodarstvom


Na višji šoli že od vsega začetka odgovarjamo na izzive na trgu dela. S prilagojenimi študijskimi programi, katerih velik del predstavlja praktično izobraževanje, se ponašamo z diplomanti, ki vstopajo na trg dela s praktičnimi znanji in izkušnjami. V študijski proces in v ekosistem izobraževanja vključujemo gospodarske in druge deležnike (Elektrogospodarstvo Gorenjske, Arboretum Volčji potok, Kmetijsko gozdarska zbornica ...).  Skupaj z deležniki sproti dopolnjujemo in prilagajamo način študija. 

Sodelovanje poteka v več oblikah:

Plemenitenje in izmenjava znanja ter medsebojno zaupanje je ključ sodelovanja in napredka vseh.

Zavedamo se, da je znanje kakovostna naložba za prihodnost. S podpisom memorandumov s ključnimi deležniki krepimo trikotnik študentje – gospodarstvo – izobraževalne institucije.