Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Sodelovanje z gospodarstvom


Na Višji strokovni šoli Biotehniškega centra Naklo že od vsega začetka odgovarjamo na aktualne izzive na trgu dela. 

Zavedamo se, da je znanje kakovostna naložba za prihodnost.

Ponosni smo na diplomantke in diplomante, ki vstopajo na trg dela s številnimi kompetencami ter s praktičnimi znanji in izkušnjami. V študijski proces vključujemo gospodarske ter druge deležnike iz lokalnega in šrišega okolja (npr. Elektrogospodarstvo Gorenjske, Arboretum Volčji potok, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Triglavski narodni park ipd.). Skupaj z deležniki sproti dopolnjujemo in prilagajamo način izvedbe študijskih programov.

Sodelovanje poteka v več oblikah:

Plemenitenje in izmenjava znanja ter medsebojno zaupanje so ključ sodelovanja in bistvo napredka vseh deležnikov.

S podpisom memorandumov o sodelovanju s ključnimi deležniki krepimo trikotnik študentje – gospodarstvo – izobraževalne institucije.