Sodelovanje z gospodarstvom


Na višji šoli že od vsega začetka odgovarjamo na izzive na trgu dela. S prilagojenimi študijskimi programi, katerih velik del predstavlja praktično izobraževanje, se ponašamoz diplomanti, ki vstopajo na trg dela s praktičnimi znanji in izkušnjami.  V študijski proces in v ekosistem izobraževanja  vključujemo gospodarske in druge deležnike (Elektrogospodarstvo Gorenjske, Arboretum Volčji potok, Kmetisko zbornica, ...).  Skupaj z deležniki sproti dopolnjujejo in prilagajamo način študija. 

Sodelovanje poteka v več oblikah:

Plemenitenje in izmenjava znanja ter medsebojno zaupanje je ključ sodelovanja in napredka vseh.

Zavedamo  se, da je znanje kakovostna naložba za prihodnost. S podpisom memorandumov  s ključnimi deležniki krepimo trikotnik študentje – gospodarstvo – izobraževalne institucije.