Skupnost višjih šol


Skupnost VSŠ je strokovno združenje višjih strokovnih šol na nacionalni ravni. Osredotoča se predvsem na razvoj politike in vodenje projektov na področju višješolskega strokovnega izobraževanja in raziskav s poudarkom zlasti na aplikativnih in strokovnih segmentih. Skupnost organizira letne konference, tematske seminarje in posvete ter druge dogodke za svoje članice. Skupnost VSŠ in njeni člani imajo več kot 15 let izkušenj s sodelovanjem in usklajevanjem nacionalnih in mednarodnih projektov.