Projekt MUNERA 3Obvestilo o izvajanju projekta MUNERA3

V obdobju 2018–2022 bomo izvajali programe za pridobitev višje strokovne izobrazbe in prekvalifikacij na področju višjega strokovnega izobraževanja. Izobraževanje bo za udeležence brezplačno. 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«.


Spremljajte nas

na Facebooku Biotehniškega centra Naklo: https://www.facebook.com/bc.naklo.si/photos/a.595008690514193/2216719725009740/?type=3&theater