Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Revija Moje podeželje


MOJE PODEŽELJE (ISSN 1855-9204) 

V reviji objavljamo strokovne članke s področja razvoja podeželja. Je strokovna revija o gospodarjenju na  podeželju, v naravovarstvu, biotehniki, hortikulturi, urejanju krajine, živilstvu, prehrani, energetiki, ekonomiki in trženju podeželja, turizmu, kmetijstvu, socialni dejavnosti na podeželju ter o strokovnem in poklicnem izobraževanju.

Več o reviji!!!