Zaposleni v VSŠ


Zaposleni v Višji strokovni šoli Biotehniškega centra Naklo in zunanji sodelavci

 

 

Vodstvo:

dr. Marijan Pogačnik, direktor BC Naklo

dr. Franc Vidic, v. d. ravnatelja Višje strokovne šole

 

 

Seznam predavateljev, inštruktorjev, referentov, laborantov, knjižničarjev po abecednem vrstnem redu:

A

Andreja Ahčin

F

Anica Flat

G

dr. Marija Gregori 

J

mag. Franci Jagodic 

K

Marija Kalan 

dr. Maja Kolar 

dr. Tamara Korošec

dr. Tomaž Kralj 

Nataša Kunstelj 

L

Tomaž Levstek 

M

Melita Ana Maček 

Milena Maček Jerala 

dr. Marko Marc 

Matjaž Mastnak 

P

Tone Pečarič 

dr. Marijan Pogačnik 

dr. Andrej Pogorelec 

dr. Tadeja Primožič

R

dr. Mariana Karla Rebernik 

dr. Marko Ropret

Sonja Rozman 

S

Uroš Strniša 

Š

dr. Sabina Šegula 

dr. Urban Šilc 

mag. Andreja Škvarč 

T

mag. Daša Toman Touruk 

V

mag. Matjaž Vehovec 

dr. Franc Vidic

dr. Tatjana Vidic 

dr. Liliana Vižintin 

 Z

Andreja Zupančič