Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Zgodovina in dosežki


Pomembni mejniki Višje strokovne šole:

2021 

2020

2014           

2013           

2012           

2011–2014 

2010           

2009           

2007