Vizija in poslanstvo


POSLANSTVO

Razvijamo kompetentne, samostojne, odgovorne, inovativne, sposobne timskega delovanja, fleksibilne, podjetne, družbeno ter okoljsko odgovorne dijake, študente odrasle udeležence ter zaposlene. Omogočamo raziskovalno in razvojno dejavnost v domačem in mednarodno uveljavljenem okolju. Razvijamo in tržimo proizvode s pridihom tradicije in sodobnosti ter razvijamo in tržimo storitve, ki jih pričakuje trg na področju našega delovanja.


VIZIJA

Vizijo smo sooblikovali v letu 2015 člani Strateškega sveta upoštevajoč vizijo Centra in ugotovitve predavateljskega zbora, ki je predhodno določil, katere ključne kompetence usvojijo naši študenti.

Smo kvalitetna višja strokovna šola z visoko usposobljenimi predavatelji, ki se povezujejo z gospodarstvom doma in v tujini ter sodelujejo v raziskovalnih projektih.

Naši študenti usvojijo štiri ključne kompetence: KOMUNIKATIVNOST IN TIMSKO DELO, PRAKTIČNOST (aplikativnost) IN STROKOVNOST, ETIČNI ODNOS DO NARAVE IN OKOLJA ter PODJETNOST.

Povezani smo s tradicijo, kulturno in naravno dediščino, ustvarjamo temelje za sodobno in zdravo prihodnost uspešnih posameznikov in skupin.