Referat za študentske in študijske zadeve


Referat za študentske in študijske zadeve je komunikacijsko središče Višje strokovne šole, je  v 2. nadstropju Biotehniškega centra Naklo. Prve informacije v zvezi s prijavo, vpisom in potekom študija dobite  prav na tem mestu.

Med samim študijem lahko: 

V referatu za študijske in študentske zadeve se vodijo osebni listi vseh vpisanih študentov od vpisa do zaključka študija. Izdajajo se diplome in priloge k diplomam, ki jih študentje prejmejo na vsakoletni podelitvi diplom.

Prav tako objavlja vsa obvestila v zvezi s študijem. Referentka skrbi tudi za ažurno urejanje vseh drugih študentskih zadev, ki so povezani s študijskim procesom posameznika in skrbi za komunikacijo na relaciji referat – predavatelj – študent.

 

Referentka za študijske in študentske zadeve 

Andreja Zupančič

E-naslovandrejapong.zupancicping@bc-naklo.sireferat.visja@bc-naklo.si,

Telefon: 04 277 21 45; Mobitel: 070 485 353

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBVESTILO, 19. 10. 2020:

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije do nadaljnjega (predvidoma do 1. 11. 2020) ni uradnih ur Referata za študijske in študentske zadeve na sedežu šole.

Študenti lahko urejajo zadeve in dokumentacijo na šoli samo po predhodni najavi po elektronski pošti referat.visja@bc-naklo.si ali po telefonu 070 485 353

Smo pa na omenjenih kontaktih dosegljivi za vprašanja in pomoč vsak delovnik (od ponedeljka do petka) od 8.00 do 16.00.