Referat za študentske in študijske zadeve


Referat za študentske in študijske zadeve je komunikacijsko središče Višje strokovne šole in se nahaja v 2. nadstropju Biotehniškega centra Naklo. Prve informacije v zvezi s prijavo, vpisom in potekom študija dobi kandidat prav na tem mestu.

Med samim študijem lahko v času uradnih ur dvignete potrdila o vpisu, študentske izkaznice, gesla za elektronsko prijavo na izpit, vlagate prijave teme za diplomska dela in priznavanja izpitov.

V času izpitnih rokov referat srejema prijava na izpite in objavlja sezname prijavljenih študentov na izpit in rezultate izpitov. Prav tako objavlja vsa obvestila v zvezi s študijem.
V referatu za študijske in študentske zadeve se vodijo osebni listi vseh vpisanih študentov od vpisa do zaključka študija. Izdajajo se diplome in priloge k diplomam, ki jih študentje prejmejo na vsakoletni podelitvi diplom.

Referentka skrbi tudi za ažurno urejanje vseh drugih študentskih zadev, ki so povezani s študijskim procesom posameznika in skrbi za komunikacijo na relaciji referat – predavatelj – študent.

 

Referentka za študijske in študentske zadeve 

Andreja Zupančič

E-naslovandrejapong.zupancicping@bc-naklo.sireferat.visja@bc-naklo.si,

Telefon: 04 277 21 45

Mobitel: 070 485 353