Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Referat za študentske in študijske zadeve


Referat za študentske in študijske zadeve je komunikacijsko središče Višje strokovne šole in se nahaja v 2. nadstropju Biotehniškega centra Naklo. Prve informacije v zvezi s prijavo, vpisom in potekom študija dobite prav na tem mestu.

Med samim študijem lahko: 

V referatu za študijske in študentske zadeve se vodijo osebni listi vseh vpisanih študentov od vpisa do zaključka študija. Izdajajo se diplome in priloge k diplomam, ki jih študentje prejmejo na vsakoletni podelitvi diplom.

Prav tako objavlja vsa obvestila v zvezi s študijem. Referentka skrbi tudi za ažurno urejanje vseh drugih študentskih zadev, ki so povezani s študijskim procesom posameznika in skrbi za komunikacijo na relaciji referat – predavatelj – študent.

 

Referentka za študijske in študentske zadeve 

Andreja Zupančič

E-naslovandrejapong.zupancicping@bc-naklo.sireferat.visja@bc-naklo.si,

Telefon: 04 277 21 45; Mobitel: 070 485 353