Organiziranost


Organizacijska enota

Višja šola je oustanovljena kot organizacijska enota BC Naklo. 

Organi šole  

Raziskovalna enota

Raziskovalna enota je del višje šole, vodi jo vodja raziskovalne enote. Dejavnost raziskovalne enote so aplikativne raziskave na področjih povezanih s študijskimi programi.

Več o raziskovalni enoti.

Knjižnica

Študenti imajo možnost idostopa do spletnega gradiva, nekaterih baz ter brezplačne zposoje literature v knjižnici.

Več informacij o knjižnici