Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Organiziranost


Višja strokovna šola

..... je ustanovljena kot organizacijska enota Biotehniškega centra Naklo. 

Najvišji organ cetra

  • svet zavoda
  • direktor

Organi višje šole 

Razvojno-raziskovalni tim (Research & Development Team)

.....  je del višje šole, vodi jo vodja razvojno raziskovalnega tima. V svoje vrste vključujemo raziskovalce celotnega Bioptehniškega centra Naklo. Dejavnost so aplikativne raziskave in razvoj na strokovnih področjih povezanih s študijskimi programi.

Več o razvojno raziskovalnem timu

Knjižnica

Študenti imajo možnost idostopa do spletnega gradiva, nekaterih baz ter brezplačne zposoje literature v knjižnici.

Več informacij o knjižnici