Organiziranost


Višja strokovna šola

Višja šola je oustanovljena kot organizacijska enota BC Naklo. 

Organi šole  

Razvojno raziskovalni tim (Research & Development Team)

Razvojno raziskovalni tim je del višje šole, vodi jo vodja razvojno raziskovalnega tima. Dejavnost so aplikativne raziskave in razvoj na področjih povezanih s študijskimi programi.

Več o razvojno raziskovalnem timu

Knjižnica

Študenti imajo možnost idostopa do spletnega gradiva, nekaterih baz ter brezplačne zposoje literature v knjižnici.

Več informacij o knjižnici