Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Aktivnosti študentov Višje strokovne šole


16. maj 2023: Obisk Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani

V maju so študenti 1. letnika Hortikulture in Upravljanja podeželja in krajine v okviru predmetov Rastlinska pridelava in reja živali ter Vrtnarska tehnologije obiskali Botanični vrt Univerze v Ljubljani. Ogled je vodil naš diplomant Jure Kališnik, ki je tam redno zaposlen. S strokovnim znanjem in prezenco je navdušil tako študente kot oba predavatelja. Študenti so spoznali zgodovino Botaničnega vrta in prepoznavali morfologijo, bionomijo in taksonomijo rastlin. Najbolj jih je navdušil tropski vrt.

Foto: Tomaž Levstek


9. maj 2023: Obisk Agencije RS za okolje

V torek, 9. 5. 2023, so študenti 1. letnika Hortikulture in Upravljanja podeželja in krajine pod vodstvom predavateljev Tomaža Levstka in dr. Dragana Žnidarčiča v Ljubljani obiskali Agencijo RS za okolje (ARSO). Študenti so se seznanili s poslanstvom ARSO in njegovim delom. Poudarek je bil na meteoroloških meritvah, merilnih napravah in opazovalnih metodah za spremljanje vremenskih pojavov. 

Foto: Tomaž Levstek in dr. Dragan Žnidarčič


5. maj 2023: Predavanje g. Štefana Domeja

5. maja 2023 je na Višji strokovni šoli potekalo predavanje gostujočega predavatelja g. Štefana Domeja o Sonaravnem načinu reje prašičev vključno z novimi tehnologijami iz tega področja in primeri dobre prakse. 

G. Štefan Domej je kmet in kmetijski zastopnik slovenskih kmetov na avstrijskem Koroškem, občinski svetnik v Pliberku, doma v Rinkolah. Je predsednik Zadruge Market Pliberk s petimi poslovalnicami na Južnem Koroškem. Njegova Kmetija pri Zgoncu je usmerjena v prašičerejo in poljedelstvo. 

Foto: Štefan Domej, Tina Košir


5. maj 2023: Terenske vaje v Vrtnem centru Ocean Orchids Flowers

5. maja so se študenti 2. letnika Hortikulture pod vodstvom predavateljice dr. Sabine Šegula iz Floweracademy.si udeležili terenskih vaj v Vrtnem centru Ocean Orchids flowers. Seznanili so se z vugojo in nego orhidej. 

Foto: dr. Sabina Šegula


25. april 2023: Sodelovanju študentov na Dnevu odprtih vrat BC Naklo

V torek, 25. aprila 2023 je potekal Dan odprtih vrat Biotehniškega centra Naklo. V organizacijo in izvedbo Dneva so bili aktivno vključeni študenti prvih letnikov v okviru vaj pri predmetu Poslovno sporazumevanje in vodenje. Študenti so pripravljali vodnik za vodenje po posestvu BC Naklo in tudi vodili po posestvu skupine obiskovalcev. Obiskovalcem so predstavili Terapevtski vrt in pripravili zanje zanimivo aktivnost, sodelovali pa so tudi pri pripravi degustacije in postrežbi obiskovalcev. Sodelovanje pri aktivnostih je študentom omogočilo praktično izkušnjo in izpopolnjevanje kompetenc komuniciranja in vodenja. 

Foto: Manca Mravlja, Luka Orehar, Andreja Zupančič


20. marec 2023: Obisk Ljubljanskih mlekarn

Študenti 1. letnika Živilstva in prehrane so pod vodstvom ge. Irene Gril in ge. Melite Ane Maček v okviru predmeta Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika (TPE) obiskali Ljubljanske mlekarne, kjer so spoznali sistem sledljivosti, kontrolo kakovosti in proizvodne tehnologije priljubljenih blagovnih znamk.

Foto: Irena Gril


21. april 2023: Ogled konjskega hleva

V sklopu predavanj Gospodarjenje v živinoreji so si študenti Upravljanja podeželja in krajine pod vodstvom predavatelja, mag. Matjaža Vehovca, ogledali konjski hlev na posestvu Biotehniškega centra Naklo. Pred tem pa so si že ogledali tudi goveji hlev. 

Foto: mag. Matjaž Vehovec


9. marec 2023: Sodelovanje študentov na slovesni podelitvi diplomskih listin

Študenti 1. letnika so v okviru vaj pri predmetu Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) pod vodstvom predavateljic Milene Maček Jerala in Tine Košir aktivno sodelovali na slovesni podelitvi diplomskih listin. Pomagali so pri vsebinski zasnovi ter organizaciji dogodka. Dva od njih sta simpatično povezovala celotno prireditev, ostali pa so sodelovali pri urejanju prostora ter pogostitvi.

Foto: Milena Maček Jerala


17. in 18. februar 2023: Sodelovanje študentov na informativnih dnevih

Študenti 1. letnika so v okviru vaj pri predmetu Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) pod vodstvom predavateljice Milene Maček Jerala aktivno sodelovali na informativnih dnevih. Pomagali so pri pripravi promocijskega materiala in vsebin za predstavitev. Pomagali so pri ureditvi prostora, pogostitvi ter obiskovalcem predstavljali vse štiri višješolske programe

Foto: Tinkara Koblar


20. in 21. januar 2023: Sodelovanje študentov na sejmu Informativa 2023

Študenti so v okviru vaj pri predmetu Poslovno sporazumevanje in vodenje, pod vodstvom dr. Tadeje Primožič, aktivno sodelovali na sejmu Informativa 2023. Pomagali so pri pripravi promocijskega materiala in vsebin za predstavitev. Sodelovali so pri postavitvi stojnice in inštalacije ter aktivno predstavljali programe višješolskega študija obiskovalcem. 

Foto: Melita Ana Maček


9. december 2022: Terenske vaje v živilski stroki

Študenti 2. letnika programa Živilstvo in prehrana so v okviru terenskih vaj pri predmetu Higienske tehnike in materiali pod vodstvom predavateljev Andreja Okorna in Melite Ane Maček obiskali različna podjetja. Ogledali so si podjetje Kimi, ki se ukvarja z zagotavljanjem vrhunske higiene in prodajo čistil. Spoznali so zgodbo podjetja Incom Leone, poznano predvsem po okusnem sladoledu in čokoladi, ki so jo tudi degustirali. Študente so sprejeli tudi v podjetju s 150-letno tradicijo Mlinotest, ki izdeluje številne izdelke, kot so testenine, moka in mlevski izdelki, kruh, pekovsko pecivo idr., obiskali pa so še podjetje T.I.L.I.A ESTATE, kjer pridelujejo vino iz skupine pinotov in pod sloganom Hiša pinotov tekmujejo z največjimi mojstri pinotov na svetu. Vsem delodajalcem hvala za njihovo gostoljubje.

Foto: Melita Ana Maček


24. november 2022: Sodelovanje študentov na 7. konferenci Vivus

Študenti in študentke so v okviru vaj pri predmetu Poslovno sporazumevanje in vodenje ter v okviru praktičnega izobraževanja aktivno sodelovali pri organizaciji in izvedbi konference Vivus. Pomagali so pri pripravi prostorov, darilnih vrečk za obiskovalce, usmerjevalnih tabel in napisov. Sodelovali so pri pripravi pogostitve in pomagali vodjem sekcij. Sprejeli so tudi ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano go. Ireno Šinko. 

Foto: Luka Orehar


10. maj 2022: Terenske vaje v Arboretumu Volčji potok

 Študenti programa Hortikultura 2. letnik so se v torek, 10. 5. 2022, v okviru terenskih vaje pri predmetu Pridelovanje drevnine (PDR) v Arboretumu Volčji potok s predavateljem g. Matjažem Mastnakom proučevali:

Foto: Matjaž Mastnak


24. april 2022: Terenske vaje v Kobilarni Lipica

Pri predmetu Treniranje konj in učenje jahanja (TKJ) so študentke in študenti skupaj s predavateljema dr. Markom Marcom in Natašo Debeljak v okviru terenskih vaj v nedeljo, 24. 4. 2022 obiskali kobilarno Lipica, kjer so si ogledali kobilarno, se seznanili z delom v kobilarni in si na koncu ogledali predstavo.

Foto: Nataša Debeljak
Petek, 22. 4. 2022: Terenske vaje pri predmetu Pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin

Pri predmetu Pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin (POR) so študentke in študenti programa Hortikutura 2. letnik skupaj s predavateljico dr. Sabino Šegula v okviru celodnevnih terenskih vaj v petek, 22. 4. 2022, obiskali podjetje Ocean Orchids d.o.o., kjer so spoznavali sodobne tehnološke postopke razmnoževanja, pridelovanja, skladiščenja, transportiranja, embaliranja in etiketiranja okrasnih zelnatih rastlin.

Foto: dr. Sabina Šegula
Četrtek, 21. 4. 2022: Terenske vaje pri predmetu Vrednotenje biotske raznovrstnosti (VBR)

Pri predmetu Vrednotenje biotske raznovrstnosti (VBR) so študentke in študenti programa Naravovarstvo 1. letnik skupaj s predavateljem mag. Martinom Šolarjem v okviru terenskih vaj v četrtek, 21. 4. 2022, odpravili na Bohinjsko Belo in okolico, kjer so spoznavali:

Foto: mag. Martin Šolar
Torek, 19. 4. 2022: Terenske vaje pri predmetu Turizem in rekreacija na podeželju

Pri predmetu Turizem in rekreacija na podeželju (TRP) so študentke in študenti programa Upravljanja podeželja in krajine skupaj s predavateljicama dr. Tadejo Primožič in dr. Renato Mavri v okviru terenskih vaj v torek, 19. 4. 2022, spoznali delovanje Ribno Alpine Resort, Hotel&Glamping, ki je prvi t.i. zero waste hotel v Sloveniji in Turistično kmetijo Mulej, Selo pri Bledu, ki uspešno povezuje kmetijstvo in turizem.

Foto: dr. Tadeja Primožič
Sobota, 9. 4. 2022: Ekskurzija na Cerkniško jezero

Pri predmetu Vrednotenje biotske raznovrstnosti (VBR) in Abiotični dejavniki okolja in ekotoksikologija (ADO) so študentke in študenti programa Naravovarstvo 1. in 2. letnik skupaj s predavateljico mag. Vanjo Debevec v okviru terenskih vaj v soboto, 9. 4. 2022 obiskali muzej Cerkniškega jezera – Jezerski hram. Po ogledu Muzeja Jezerski hram so se sprehodili še do Centra za obiskovalce - Cerkniško jezero, ki je sad prizadevanj Notranjskega regijskega parka. Po obisku Centra smo naredili še korak ali dva ob Cerkniškem jezeru in se sprehodili po delu tematske poti Drvošec. 

Foto: mag. Vanja Debevec
Četrtek, 7. 4. 2022: Ogled jamskega laboratorija Tular v Kranju

Pri predmetu Vrednotenje biotske raznovrstnosti (VBR) in Abiotični dejavniki okolja in ekotoksikologija (ADO) so študentke in študenti programa Naravovarstvo 1.  in 2. letnik skupaj s predavateljico mag. Vanjo Debevec v okviru terenskih vaj v četrtek, 7. 4. 2022 obiskali Jamski laboratorij Tular. in spoznali pomen raziskovalnega dela za učinkovito varstvo ogroženih vrst, predano strokovno delo pri zagotavljanju kakovostnih pogojev za preučevanje živali ter naprednih tehnik varstva in monitoringa. Opazovanje belih in črnih človeških ribic je še okrepilo našo zavexo za kakovostno varstvo podzemnih voda. 

Foto: mag. Vanja Debevec
Sreda 23. 3. 2022: Ekskurzija

Študentke in študenti 1.letnika študijskega programa ŽIVILSTVO IN PREHRANA v okvirju predmeta TPE in PRZ, v sredo 23. 3. 2022, obiskali smo obrat za izdelavo najbolj prodajanega namaza v Evropi, blagovne znamke AGRETA v lasti Atlantic Droga Kolinska d.o.o.  ter se udeležili Okrogle mize na temo RAZVOJNE PRILOŽNOSTI SLOVENSKEGA KMETIJSTVA V NOVI EVROPSKI PERSPEKTIVI v organizaciji Fakultete za organizacijske vede, Univerze v Mariboru in Biotehniškega centra Naklo. 
15. marec 2022: Obisk Vrtnarije Antolin

Študenti hortikulture in kmetijstva so skupaj z predavatelji Tomažom Levstkom, dr. Tadejo Primožič in dr. Draganom Žnidarčičem obiskali vrtnarijo našega študenta Roka Antolina in si ogledali celotni postopek prodaje in gojenja vrtnih rastlin. 

Foto: Tomaž Levstek
14. februar 2022: Vzorčenje prsti na posestvu Biotehniškega centra Naklo

Pri predmetu Varovanje krajine, prostora in okolja (KPO)  so študentke in študenti programa Hortikultura s predavateljem dr. Tomažem Kraljem v okviru vaj v ponedeljek, 14. 2. 2022 vzorčili prst na pašnih površinah posestva Biotehniškega centra Naklo. Študenti so s tem praktično spoznavali postopek vzorčena prsti in preverjali sestavo tal.

Foto: dr. Tomaž Kralj