Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Aktivnosti študentov Višje strokovne šole


24. april 2022: Terenske vaje v Kobilarni Lipica

Pri predmetu Treniranje konj in učenje jahanja (TKJ) so študentke in študenti skupaj s predavateljema dr. Markom Marcom in Natašo Debeljak v okviru terenskih vaj v nedeljo, 24. 4. 2022 obiskali kobilarno Lipica, kjer so si ogledali kobilarno, se seznanili z delom v kobilarni in si na koncu ogledali predstavo.

Foto: Nataša Debeljak
Petek, 22. 4. 2022: Terenske vaje pri predmetu Pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin

Pri predmetu Pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin (POR) so študentke in študenti programa Hortikutura 2. letnik skupaj s predavateljico dr. Sabino Šegula v okviru celodnevnih terenskih vaj v petek, 22. 4. 2022, obiskali podjetje Ocean Orchids d.o.o., kjer so spoznavali sodobne tehnološke postopke razmnoževanja, pridelovanja, skladiščenja, transportiranja, embaliranja in etiketiranja okrasnih zelnatih rastlin.

Foto: dr. Sabina Šegula
Četrtek, 21. 4. 2022: Terenske vaje pri predmetu Vrednotenje biotske raznovrstnosti (VBR)

Pri predmetu Vrednotenje biotske raznovrstnosti (VBR) so študentke in študenti programa Naravovarstvo 1. letnik skupaj s predavateljem mag. Martinom Šolarjem v okviru terenskih vaj v četrtek, 21. 4. 2022, odpravili na Bohinjsko Belo in okolico, kjer so spoznavali:

Foto: mag. Martin Šolar
Torek, 19. 4. 2022: Terenske vaje pri predmetu Turizem in rekreacija na podeželju

Pri predmetu Turizem in rekreacija na podeželju (TRP) so študentke in študenti programa Upravljanja podeželja in krajine skupaj s predavateljicama dr. Tadejo Primožič in dr. Renato Mavri v okviru terenskih vaj v torek, 19. 4. 2022, spoznali delovanje Ribno Alpine Resort, Hotel&Glamping, ki je prvi t.i. zero waste hotel v Sloveniji in Turistično kmetijo Mulej, Selo pri Bledu, ki uspešno povezuje kmetijstvo in turizem.

Foto: dr. Tadeja Primožič
Sobota, 9. 4. 2022: Ekskurzija na Cerkniško jezero

Pri predmetu Vrednotenje biotske raznovrstnosti (VBR) in Abiotični dejavniki okolja in ekotoksikologija (ADO) so študentke in študenti programa Naravovarstvo 1. in 2. letnik skupaj s predavateljico mag. Vanjo Debevec v okviru terenskih vaj v soboto, 9. 4. 2022 obiskali muzej Cerkniškega jezera – Jezerski hram. Po ogledu Muzeja Jezerski hram so se sprehodili še do Centra za obiskovalce - Cerkniško jezero, ki je sad prizadevanj Notranjskega regijskega parka. Po obisku Centra smo naredili še korak ali dva ob Cerkniškem jezeru in se sprehodili po delu tematske poti Drvošec. 

Foto: mag. Vanjo Debevec
Četrtek, 7. 4. 2022: Ogled jamskega laboratorija Tular v Kranju

Pri predmetu Vrednotenje biotske raznovrstnosti (VBR) in Abiotični dejavniki okolja in ekotoksikologija (ADO) so študentke in študenti programa Naravovarstvo 1.  in 2. letnik skupaj s predavateljico mag. Vanjo Debevec v okviru terenskih vaj v četrtek, 7. 4. 2022 obiskali Jamski laboratorij Tular. in spoznali pomen raziskovalnega dela za učinkovito varstvo ogroženih vrst, predano strokovno delo pri zagotavljanju kakovostnih pogojev za preučevanje živali ter naprednih tehnik varstva in monitoringa. Opazovanje belih in črnih človeških ribic je še okrepilo našo zavexo za kakovostno varstvo podzemnih voda. 

Foto: mag. Vanjo Debevec
Sreda 23. 3. 2022: Ekskurzija

Študentke in študenti 1.letnika študijskega programa ŽIVILSTVO IN PREHRANA v okvirju predmeta TPE in PRZ, v sredo 23. 3. 2022, obiskali smo obrat za izdelavo najbolj prodajanega namaza v Evropi, blagovne znamke AGRETA v lasti Atlantic Droga Kolinska d.o.o.  ter se udeležili Okrogle mize na temo RAZVOJNE PRILOŽNOSTI SLOVENSKEGA KMETIJSTVA V NOVI EVROPSKI PERSPEKTIVI v organizaciji Fakultete za organizacijske vede, Univerze v Mariboru in Biotehniškega centra Naklo. 
15. marec 2022: Obisk Vrtnarije Antolin

Študenti hortikulture in kmetijstva so skupaj z predavatelji Tomažom Levstkom, dr. Tadejo Primožič in dr. Draganom Žnidarčičem obiskali vrtnarijo našega študenta Roka Antolina in si ogledali celotni postopek prodaje in gojenja vrtnih rastlin. 

Foto: Tomaž Levstek
14. februar 2022: Vzorčenje prsti na posestvu Biotehniškega centra Naklo

Pri predmetu Varovanje krajine, prostora in okolja (KPO)  so študentke in študenti programa Hortikultura s predavateljem dr. Tomažem Kraljem v okviru vaj v ponedeljek, 14. 2. 2022 vzorčili prst na pašnih površinah posestva Biotehniškega centra Naklo. Študenti so s tem praktično spoznavali postopek vzorčena prsti in preverjali sestavo tal.

Foto: dr. Tomaž Kralj