Program Erasmus+Erasmus+ je program evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Programi Evropske komisije na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa, kot so Vseživljenjsko učenje, Mladi v akciji in drugi mednarodni programi, so se z letom 2013 iztekli. Predlagan je bil program imenovan Erasmus+, ki je nadomestil prej omenjene in se je pričel s 1. januarjem 2014. Program Erasmus+ je bil formalno sprejet novembra 2013 za programsko obdobje 2014 do 2020.
ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014-2020 (ECHE)

Biotehniški center Naklo je bil decembra 2013 uspešen na razpisu EACEA za pridobitev nove Erasmus listine za visoko šolstvo za obdobje 2014–2020 (ECHE/Erasmus Charter for Higher Education 20142020). Evropska komisija je tako Biotehniškemu centru Naklo podelila Erasmus listino za visoko šolstvo za obdobje 2014–2020 (237293-EPP-1-2014-1-SI-EPPKA3-ECHE). Na podlagi pridobljene listine bo Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo tudi v obdobju 2014–2020 preko programa ERASMUS+ sodelovala v procesu mobilnosti študentov z namenom praktičnega izobraževanja, mobilnosti predavateljev z namenom usposabljanja in mobilnosti predavateljev z namenom poučevanja.

BC NAKLO ERASMUS POLICY STATEMENT, ECHE 2014-2020

 

PODATKI BIOTEHNIŠKEGA CENTRA NAKLO:

Erasmus Charter for Higher Education 2014–2020 (ECHE): 237293-EPP-1-2014-1-SI-EPPKA3-ECHE

Erasmus ID koda Biotehniškega centra Naklo: SI NAKLO01

Erasmus+ institucionalna koordinatorica: Milena Maček Jerala, e-naslov: milena.jerala@bc-naklo.si, tel.: 04 277 21 06