Mobilnost predavateljev in strokovnega osebja, program Erasmus+


ERASMUS+ (Nizozemska, 2019)
ERASMUS+ (Nizozemska, 2019)

Erasmus+ 

Erasmus+ je program evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Programi Evropske komisije na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa, kot so Vseživljenjsko učenje, Mladi v akciji in drugi mednarodni programi, so se z letom 2013 iztekli. Predlagan je bil program imenovan Erasmus+, ki je nadomestil prej omenjene in se je pričel s 1. januarjem 2014. Program Erasmus+ je bil formalno sprejet novembra 2013 za programsko obdobje 2014 do 2020.
ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014-2020 (ECHE)

Biotehniški center Naklo je bil decembra 2013 uspešen na razpisu EACEA za pridobitev nove Erasmus listine za visoko šolstvo za obdobje 2014–2020 (ECHE/Erasmus Charter for Higher Education 20142020). Evropska komisija je tako Biotehniškemu centru Naklo podelila Erasmus listino za visoko šolstvo za obdobje 2014–2020 (237293-EPP-1-2014-1-SI-EPPKA3-ECHE). Na podlagi pridobljene listine bo Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo tudi v obdobju 2014–2020 preko programa ERASMUS+ sodelovala v procesu mobilnosti študentov z namenom praktičnega izobraževanja, mobilnosti predavateljev z namenom usposabljanja in mobilnosti predavateljev z namenom poučevanja.

BC NAKLO ERASMUS POLICY STATEMENT, ECHE 2014-2020

 

PODATKI BIOTEHNIŠKEGA CENTRA NAKLO:

Erasmus Charter for Higher Education 2014–2020 (ECHE): 237293-EPP-1-2014-1-SI-EPPKA3-ECHE

Erasmus ID koda Biotehniškega centra Naklo: SI NAKLO01

Erasmus+ koordinatorica od 1. 10. 2019: Jana Grašič Stare, e-naslov: jana.grasic-stare@bc-naklo.si, tel.: 04 620 26 56

 Koristne povezave


DODATNA SREDSTVA KONZORCIJA VSŠ ZA MOBILNOST

Po porabi sredstev za lastne projekte mobilnosti lahko študenti in osebje pridobijo sredstva za mobilnost preko konzorcija za mobilnost, ki deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ in čigar član smo. Razpisa za sofinanciranje mobilnosti za osebje in študente sta objavljena na spletni strani Skupnosti VSŠ http://www.skupnost-vss.si/dejavnosti/mednarodne-dejavnosti/konzorcij-za-mobilnost/

Na omenjeni spletni strani je objavljena tudi razpisna dokumentacija in informacija o razpoložljivosti sredstev za mobilnosti. Na razpis se prijavite pri Erasmus+ koordinatorju/-ici na šoli.