Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Sodelovanje v projektu Skupnosti VSŠ


Vir: Shutterstock

Projekt Sofinanciranje dejavnosti, potrebnih za izvajanje svetovanja in vseživljenjske karierne orientacije v višjem strokovnem izobraževanju v letu 2019

Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo je uspešno kandidirala na Razpisu Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije za vključitev višjih strokovnih šol v dejavnosti svetovanja in karierne orientacije. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Namen Razpisa za vključitev višjih strokovnih šol v dejavnosti svetovanja in karierne orientacije je sofinanciranje dejavnosti za kakovostno izvajanje svetovanja in vseživljenjske karierne orientacije, pri čemer karierni center na višji strokovni šoli s svojim delovanjem sistematično in celovito spodbuja karierno orientacijo višješolskih študentov. Karierna orientacija zagotavlja svetovanje študentom pri načrtovanju in oblikovanju karierne usmeritve za kakovostnejšo študijsko pot in opravljanje praktičnega izobraževanja ter lažje vključevanje na trg dela (poročilo o projektu je na povezavi: https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2019/11/PORO%C4%8CILO_Vzpostavitev-in-delovanje-kariernih-centrov-VS%C5%A0_2019_F.pdf). 

Realizirali smo naslednje naloge:

Zapisali: Melita Ana Maček in Milena Maček Jerala