Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Karierni dogodki


Vir: Shutterstock

Na višji šoli izvajamo karierne dogodke v obliki delavnic, predavanj, tržnic, srečanj s strokovnjaki iz stroke oz. z delodajalci z namenom, da študent spozna možnosti za zaposlitev in da se delodajalci srečajo s študenti naše šole.

V zadnjih letih smo študente povabili na naslednje karierne dogodke: