KOMPETENČNO-KARIERNO SREDIŠČE VSŠ


Kompetenčno-karierno središče na Višji strokovni šoli Biotehniškega centra Naklo

Vir: Shutterstock

Spoštovani študenti in diplomanti,

kompetenčno-karierno središče na Višji strokovni šoli Biotehniškega centra Naklo deluje z namenom informiranja, svetovanja in usmerjanja študentov in diplomantov na področju osebnega in strokovnega razvoja, pripravi za trg dela in navezovanja stikov z delodajalci. Zavedamo se, da slovenski (in evropski trg) delovne sile tudi višjim strokovnim šolam postavlja nove zahteve, kot so dvig kakovosti diplomantov, ki omogoča fleksibilnost zaposlovanja, uresničevanje zahteve in potrebe po vseživljenjskem učenju, krepitev sodelovanja z zaposlovalci …

Zato smo si na šoli zastavili kot eno izmed nalog, da študente že v času študija pripravimo, da so dobro strokovno podkovani in spoznajo načine, kako biti uspešen pri vstopu na konkurenčen trg delovne sile.

Vsebine za vas pripravljata:

Milena Maček Jerala, strokovna koordinatorica za višješolsko izobraževanje v projektu MUNERA 3 (milena.jerala@bc-naklo.si) 

in Melita Ana Maček, organizatorica PRI (melita-ana.macek@bc-naklo.si)