Strokovna revijaMOJE PODEŽELJE (ISSN 1855-9204) objavlja strokovne članke s področja razvoja podeželja. Je strokovna revija o upravljanju podeželja, naravovarstvu, biotehniki, hortikulturi, urejanju krajine, živilstvu, prehrani, energetiki, ekonomiki in trženju podeželja, turizmu, kmetijstvu, socialni dejavnosti na podeželju ter o strokovnem in poklicnem izobraževanju.

K soustvarjanju revije vabimo širok krog odličnih piscev, pa tudi fotografov, kajti revijo želimo razširiti med čim širši krog bralcev ter jih izobraziti, da delajo z naravo in za naravo in ne proti njej.

Vabilo in nekaj dodatnih informacij si lahko ogledate na povezavi.

_______________________________________________

Vpis v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS, pod zaporedno številko 1773.