Strokovne revije


STROKOVNE REVIJE


 

1. MOJE PODEŽELJE (ISSN 1855-9204) objavlja strokovne članke s področja razvoja podeželja. Je strokovna revija o upravljanju podeželja, naravovarstvu, biotehniki, hortikulturi, urejanju krajine, živilstvu, prehrani, energetiki, ekonomiki in trženju podeželja, turizmu, kmetijstvu, socialni dejavnosti na podeželju ter o strokovnem in poklicnem izobraževanju. Vsako leto organiziramo nagradni fotografski natečaj na temo podeželja (moje.podezeljeping@gmailpong.com).

Revija je od leta 2010 do 2013 izhajala dvakrat letno (junija in decembra). Celoletna naročnina za letnike od 2010 do 2013 je 3,80 € (dve številki), poštnina ni vključena v ceno. Od leta 2014 revija izhaja trikrat letno (marca, junija in decembra). Celoletna naročnina od letnika 2014 je 5,70 € (tri številke), poštnina ni vključena v ceno. Naročilnico pošljite na naslov uredništva: BC Naklo, ga. Milena Maček Jerala, Strahinj 99, 4202 Naklo.


 

2. FLORISTIKA (ISSN 2232-3902) obravnava aktualne novosti s področja cvetličarstva, predstavlja slovenske in cvetličarne na tujem, spremlja trende na tujih trgih in sejmih, izobražuje o prodaji in marketingu in še in še …

Cena posameznega izvoda znaša 4,50 EUR, letna naročnina pa 9,00 EUR. V ceno so vključeni tudi stroški pošiljanja v Sloveniji. Na revijo Floristika se lahko naročite preko elektronske pošte: floristikaping@bc-naklopong.si ali preko telefona: 04/2772-120 oziroma 041/499-936.


 

3. RAJSKI VRTOVI  - NOVO v letu 2015.

Revija Rajski vrtovi je strokovna revija o načrtovanju, urejanju in vzdrževanju vrtov, namenjena predvsem strokovnjakom s hortikulturnega področja. Vsekakor pa bomo veseli, če jo bo v roke vzel tudi kak navdušenec nad vrtovi. V reviji bomo predstavljali osnove hortikulture, predvsem sadilnega materiala, in obravnavali najbolj pereče probleme s področja načrtovanja vrtov in pogled stroke nanje.