Strokovna revija 

MOJE PODEŽELJE (ISSN 1855-9204) objavlja strokovne članke s področja razvoja podeželja. Je strokovna revija o upravljanju podeželja, naravovarstvu, biotehniki, hortikulturi, urejanju krajine, živilstvu, prehrani, energetiki, ekonomiki in trženju podeželja, turizmu, kmetijstvu, socialni dejavnosti na podeželju ter o strokovnem in poklicnem izobraževanju. Vsako leto organiziramo nagradni fotografski natečaj na temo podeželja (moje.podezeljeping@gmailpong.com).

Revija je od leta 2010 do 2013 izhajala dvakrat letno (junija in decembra). Celoletna naročnina za letnike od 2010 do 2013 je 3,80 € (dve številki), poštnina ni vključena v ceno. Od leta 2014 revija izhaja trikrat letno (marca, junija in decembra). Celoletna naročnina od letnika 2014 je 5,70 € (tri številke), poštnina ni vključena v ceno. Naročilnico pošljite na naslov uredništva: BC Naklo, ga. Milena Maček Jerala, Strahinj 99, 4202 Naklo.