Strokovna revija


Revija Moje podeželje 


Izšla je nova, 16. številka revije – vabljeni k branju!       

 

Vabilo k objavi prispevkov

Vabimo vas, da svoje strokovne prispevke objavite v strokovni reviji Moje podeželje in s tem prispevate pomemben delež k širjenju znanja na vseh biotehniških področjih. K pisanju prispevkov vabimo tudi študente in diplomante Višje strokovne šole BC Naklo, kajti VSŠ-programi Hortikultura, Naravovarstvo ter Upravljanje podeželja in krajine nudijo veliko idej za razvoj podeželja.

                         

Vnaprej se veselimo vaših prispevkov.

 

Jana Grašič Stare, glavna in odgovorna urednica

 

 

 

MOJE PODEŽELJE (ISSN 1855-9204) objavlja strokovne članke s področja razvoja podeželja. Je strokovna revija o upravljanju podeželja, naravovarstvu, biotehniki, hortikulturi, urejanju krajine, živilstvu, prehrani, energetiki, ekonomiki in trženju podeželja, turizmu, kmetijstvu, socialni dejavnosti na podeželju ter o strokovnem in poklicnem izobraževanju.

K soustvarjanju revije vabimo širok krog odličnih piscev, pa tudi fotografov, kajti revijo želimo razširiti med čim širši krog bralcev ter jih izobraziti, da delajo z naravo in za naravo in ne proti njej.

_______________________________________________

Vpis v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS, pod zaporedno številko 1773.