Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Strokovna revija Moje Podeželje


Vabilo k objavi prispevkov

Vabimo vas, da svoje strokovne prispevke objavite v strokovni reviji Moje podeželje in s tem prispevate pomemben delež k širjenju znanja na vseh biotehniških področjih. K pisanju prispevkov vabimo predvatelje, strokovnjake, študente in diplomante Višje strokovne šole BC Naklo, kajti VSŠ-programi Hortikultura, Naravovarstvo, Upravljanje podeželja in krajine ter Živilstva in prehrana, nudijo veliko idej za razvoj podeželja.

                         

Vnaprej se veselimo vaših prispevkov.

 

dr. Drago Papler, glavni in odgovorni urednik

 

MOJE PODEŽELJE (ISSN 1855-9204) objavlja strokovne članke s področja razvoja podeželja. Je strokovna revija o upravljanju podeželja, naravovarstvu, biotehniki, hortikulturi, urejanju krajine, živilstvu, prehrani, energetiki, ekonomiki in trženju podeželja, turizmu, kmetijstvu, socialni dejavnosti na podeželju ter o strokovnem in poklicnem izobraževanju.

K soustvarjanju revije vabimo širok krog odličnih piscev, pa tudi fotografov, kajti revijo želimo razširiti med čim širši krog bralcev ter jih izobraziti, da delajo z naravo in za naravo in ne proti njej.

_______________________________________________

Vpis v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS, pod zaporedno številko 1773. Arhiv številk - revija Moje podeželje