Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Diseminacija


Napoved projekta, 1. 2. 2022: LinkedIn

Predstavitev projekta širši javnosti. 4. 3. 2022: Deželne novice, 4. marec 2022, stran 5 (Časopis občine Radovljica, Gorenjski glas)

Predstavitev projekta delodajalcem gorenjske regije, 5. 5. 2022: LinkedIn

Predstavitev projekta višjim šolam, 19. 5. 2022: Konferenca Skupnosti VSŠ