Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

AktivnostiCiljne skupine:

Primarna ciljna skupina projekta so mentorji praktičnega usposabljanja ter mentorji/skrbniki ranljivih skupin, 

sekundarna pa predavatelji, vodstva šol, politični odločevalci, delodajalci. 

Posredna ciljna skupina oz. končni uporabniki kompetenc projekta so študenti pri praktičnem pouku (samostojni študij), ranljive skupine in odrasli, vključeni v vseživljenjsko izobraževanje.


Opis aktivnosti in rezultatov projekta:

IR

Naziv aktivnosti

Vodilna organizacija

Vrsta rezultata

Jezik

Medij

1

Analiza stanja obstoječih orodij, okolij in aplikacij za poučevanje praktičnega pouka na daljavo s študijami primerov

BCN

Študije/analiza – zbiranje/analiza podatkov

Angl, slo

Besedilo

2

Predlog učnega načrta spletnega usposabljanja "e-poučevanje praktičnega pouka" in priprava strokovnih navodil

EFA

Gradivo za učenje/poučevanje/usposabljanje – priročnik/navodila/smernice

Angl, šp.

Interaktivni vir

3

Razvoj e-aplikacije

MITEAM

Storitve/strukture – platforma za e-učenje

Angl

Programska oprema

4

Razvoj e-gradiv in priprava spletnega priročnika

BCN

Gradivo za učenje/poučevanje/usposabljanje – priročnik/navodila/smernice

Angl, slo

Interaktivni vir

5

Vzorčne e-učne priprave ter njihova izvedba (na terenu) ter evalvacija v praksi

IPTPO

Odprto/spletno/digitalno izobraževanje – prosto dostopni učni vir

Angl, hrv

Drugo

BCN: Biotehniški center Naklo, Slovenia                 EFA: Federacion EFA Galicia, Spain   

MITEAM: Mediainteractive Franc Dolenc s. p., Slovenia                 IPTPO: Institut za poljoprivredu i turizam, Croatia