Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Razpisi in prijava na mobilnosti študentov (Erasmus+) za študijsko leto 2021/2022 ZAKLJUČEN


Študenti lahko odidete na študijsko izmenjavo ali prakso/usposabljanje v katero koli evropsko podjetje oz. organizacijo. Na študij lahko odidete za obdobje od 3 do 12 mesecev, na prakso/usposabljanje pa za obdobje od 2 do 12 mesecev. Novost programa Erasmus+ je, da lahko izvedete mobilnosti tudi do 12 mesecev po diplomi, le prijaviti se morate in biti izbrani za izmenjavo še v času, ko še imate status študenta. Program Erasmus+ omogoča opravljanje študija ali prakse v t.i. programskih državah, ki so razdeljene v naslednje tri skupine:
Razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov in prijava

Razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom prakse ali študija v tujini (Erasmus+) za študijsko leto 2021/2022 
Razpis je odprt do 28. 2. 2022 oz. do porabe pridobljenih sredstev. 

Vabimo vas, da se prijavite na Razpis za sofinanciranje mobilnosti v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2021/2022.

Postopek prijave:

1. Študenti si izberete želeno institucijo v tujini.

2. Izpolnite obrazec Prijavnica na razpis za ERASMUS+ izmenjavo z namenom prakse ali študija v tujini (Obrazec 1) in k obrazcu obvezno priložite:

Prijave lahko pošljete na e-naslov spela.langus@bc-naklo.si ali jo oddate v zaprti ovojnici z navedbo »ERASMUS+ IZMENJAVA 2021/2022« osebno v referatu ali jo oddate v nabiralnik pred referatom oz. jo pošljete priporočeno na naslov: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO, VIŠJA STROKVNA ŠOLA, Referat – “za ERASMUS+”, Strahinj 99, 4202 Naklo.

3. Erasmus+ komisija bo pregledala vloge in vam študentom pisno izročila sklep komisije.

4. Študenti po prejemu sklepa Erasmus+ komisije oddate Vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev (obrazec 2) in Soglasje za uporabo osebnih podatkov o izmenjavi (obrazec 3).

 

ŠTUDIJ
Študijski program, ki se ga boste udeležili na tuji univerzi, predlagate sami. Zraven pripravite tudi seznam predmetov iz programa na VSŠ BC Naklo, ki bi jih morali opraviti v istem semestru na VSŠ BC Naklo. Prošnjo za priznavanje predmetov podate na študijsko komisijo. V času izmenjave mora študent v enem semestru opraviti za najmanj 20 ECTS izpitov.

PRAKSA
Študenti si institucijo za opravljanje prakse poiščete sami in v mednarodno pisarno posredujete potrdilo institucije (lahko tudi e-pošto), da vas je le-ta pripravljena sprejeti na praksi.


Povezava do katalogov znanj posameznih predmetov oz. modulov v programih Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstvo, Hortikultura, Živilstvo in prehrana: https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/vsi/

 

OBRAZCI IN NAVODILA

Prijavni obrazci

Obveznosti študentov

Opomnik - check lista

Motivacijsko pismo

Obrazec za učni sporazum za prakso

Smernice za učni sporazum - praksa

Obrazec za učni sporazum za študij

Smernice za učni sporazum - študij

Študentska listina Erasmus+ (v slovenščini)

Erasmus Student Charter  (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sl/resources-and-tools/erasmus-student-charter)

 
Dodatna finančna sredstva za mobilnost študentov s posebnimi potrebami

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na predpisanem OBRAZCU skupaj z zahtevanimi prilogami koordinatorju projekta Erasmus+ na šoli, ta pa vlogo pregleda in jo najmanj 30 dni pred začetkom mobilnosti posreduje nacionalni agenciji.

*69.a člen Zakona o visokem šolstvu: »Študenti s posebnimi potrebami so slepi in slabovidni študenti oziroma študenti z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni študenti, študenti z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni študenti, študenti z avtističnimi motnjami ter študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.«


Vloga za dodelitev dodatnih sredstev za osebe s posebnimi potrebami

Poziv k oddaji vloge za dodelitev sredstev za osebe s posebnimi potrebami
KONTAKT:
Špela Langus, Erasmus+ koordinatorica
spela.langus@bc-naklo.si
+386 51 455 946