Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Razpis za mobilnosti študentov (Erasmus+) za študijsko leto 2023/2024


Koda Erasmus: SI NAKLO01

Koda OID: E10070369

 

Spoštovani študentje in študentke, 

Višja strokovna šola BC Naklo razpisuje Erasmus+ dotacije za opravljanje praktičnega izobraževanja oz. študija v študijskem letu 2023/2024 v tujini. Za pridobitev finančnih sredstev za mobilnosti študentov se potegujemo, ker vam želimo omogočiti nepozabno izkušnjo, s pomočjo katere boste lahko izboljšali svoja strokovna znanja in spretnosti, pridobili jezikovne, medkulturne in druge kompetence, navezali nove stike, izkušnja pa vam zaradi dodatnih znanj in poznanstev lahko odpre tudi marsikatera vrata do zaposlitve doma ali v tujini. 

Po novem lahko študenti odidete na daljšo, najmanj 2 mesečno mobilnost ali pa se odločite za krajšo mobilnost, ki traja neprekinjeno od 5 do 30 dni. Na študijsko izmenjavo ali praktično izobraževanje lahko odidete v katero koli evropsko podjetje oz. organizacijo.
 

Novost programa Erasmus+ je, da lahko izvedete mobilnosti tudi do 12 mesecev po diplomi, le prijaviti se morate in biti izbrani za izmenjavo še v času, ko še imate status študenta. 

Program Erasmus+ omogoča opravljanje študija ali prakse v t.i. programskih državah, ki so razdeljene v naslednje tri skupine:

 

Odločite se, izkoristite priložnost in se prijavite. 

Več o programu Erasmus+ si preberite TUKAJ. 

 

AKTUALNI RAZPIS: Razpis in prijava na mobilnosti študentov (Erasmus+) za študijsko leto 2023/2024

 
Praktično izobraževanje v tujini - kako se prijavim

1. KORAK: Študenti si izberete želeno institucijo v tujini. To lahko storite sami ali pa vam pri tem pomaga Erasmus+ koordinatorica.

Na praktično izobraževanje lahko odidete v katero koli podjetje ali podobno organizacijo ter visokošolsko institucijo. Podjetje je katero koli podjetje, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v zasebnem ali javnem sektorju ne glede na velikost, pravni status ali gospodarski sektor, v katerem deluje, vključno s socialno ekonomijo.

2. KORAK: Po izboru ustrezne institucije v tujini študenti izpolnite Prijavnico na razpis za ERASMUS+ izmenjavo z namenom prakse ali študija v tujini (Obrazec 1) in k obrazcu obvezno priložite:

Prijave pošljete na e-naslov spela.langus@bc-naklo.si ali jo oddate v zaprti ovojnici z navedbo »ERASMUS+ IZMENJAVA 2023/2024« osebno v referatu ali jo oddate v nabiralnik pred referatom oz. jo pošljete priporočeno na naslov: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO, VIŠJA STROKVNA ŠOLA, Referat – “za ERASMUS+”, Strahinj 99, 4202 Naklo.

3. KORAK: Erasmus+ komisija pregleda prijave in študentom pisno izroči sklep komisije.

4. KORAK: Študenti po prejemu sklepa Erasmus+ komisije oddate Vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev Erasmus+ (Obrazec 2) ter Soglasje za uporabo osebnih podatkov o izmenjavi (Obrazec 3). 

Izbrani študenti po prejetem sklepu kontaktirate Erasmus+ koordinatorico, s katero boste uredili vso potrebno dokumentacijo za organizacijo in izvedbo mobilnosti. 
Študij v tujini - kako se prijavim

Na mobilnost za namen študija lahko študenti odidete v katero koli visokošolsko institucijo. Opravljene obveznosti v tujini bodo priznane na nivoju posameznega predmeta in se s študentom dogovorijo pred odhodom v tujino. Študijski program, ki se ga boste udeležili na tuji visokošolski instituciji, predlagate sami. Zraven pripravite tudi seznam predmetov iz programa na VSŠ BC Naklo, ki bi jih morali opraviti v istem semestru na VSŠ BC Naklo. Prošnjo za priznavanje predmetov podate na študijsko komisijo. V času izmenjave mora študent v enem semestru opraviti za najmanj 20 ECTS izpitov.


Povezava do katalogov znanj posameznih predmetov oz. modulov v programih Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstvo, Hortikultura, Živilstvo in prehrana:  https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/vsi/
Dodatek za študente z manj priložnostmi

Študenti, ki izpolnjujejo pogoje ene izmed 9 skupin udeležencev z manj priložnostmi, bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva programa Erasmus+. Dodatek za študijsko leto 2023/2024 znaša 250 EUR/mesec.

Skupine udeležencev z manj priložnostmi:
- posebne potrebe
- zdravstvene težave
- kulturne razlike
- ovire, povezane z diskriminacijo
- ekonomske ovire
- družbene ovire
- ovire, povezane s sistemi izobraževanja in usposabljanja
- geografske ovire
- redna zaposlitev

Skupine so podrobneje opredeljene v Pozivu k oddaji vloge za dodelitev finančnih sredstev udeležencem mobilnosti z manj priložnostmi v okviru projektov mobilnosti v terciarnem izobraževanju pogodbenega leta 2023. 

PRIJAVA za dodatna sredstva za študente z manj priložnostmi (študijsko leto 2023/24)

Pomembno! ROK oddaje vloge za dodatek za študente iz okolij z manj možnostmi: 30 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca
Podpora za študente s posebnimi potrebami

Študenti s posebnimi potrebami, katerim bo odobrena Erasmus dotacija, lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva programa Erasmus+.

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s  posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na predpisanem obrazcu skupaj z zahtevanimi prilogami v Mednarodno pisarno Univerze v Mariboru in je ne pošilja neposredno nacionalni agenciji CMEPIUS.

Dodatna sredstva za udeležence s posebnimi potrebami temeljijo na realnih stroških, ki morajo biti dokazljivi z računi. Povrne se 100 % dejansko nastalih upravičenih stroškov.

Pomembno! ROK oddaje vloge: 40 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca s posebnimi potrebami.

VLOGA bo objavljena v kratkem. 
Dodatek za zeleno potovanje

Dodatek za zeleno potovanje prejme vsak udeleženec, ki za večji del potovanja uporablja prevozna sredstva z manjšimi emisijami, kot so avtobus, vlak ali souporaba avtomobila.

Kot dokazilo o uporabi trajnostnih prevoznih sredstev se uporablja častna izjava, ki jo podpišeta oseba, ki prejme nepovratna sredstva za potne stroške, in organizacija pošiljateljica.

Enkratni dodatek k individualni podpori za zeleno potovanje znaša 50 € + do 4 dodatni dnevi za pot.

ROK oddaje vloge: ni roka za oddajo
KONTAKT:
Špela Langus, Erasmus+ koordinatorica
spela.langus@bc-naklo.si
+386 51 455 946