Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Razpis in prijava na mobilnosti študentov (Erasmus+) za študijsko leto 2022/2023


Koda Erasmus: SI NAKLO01

Koda OID: E10070369

 

Višja strokovna šola BC Naklo razpisuje Erasmus+ dotacije za opravljanje praktičnega izobraževanja oz. študija v študijskem letu 2022/2023 v tujini. 

Razpis in prijava na mobilnosti študentov (Erasmus+) za študijsko leto 2022/2023

Erasmus dotacije se podeljujejo v okviru programa Erasmus+. Več o programu Erasmus+ si preberite TUKAJ. 

Študenti del študijskih obveznosti opravijte v izbrani instituciji v eni izmed sodelujočih držav (nevdenih spodaj). Študenti lahko odidete na študijsko izmenjavo ali praktično izobraževanje v katero koli evropsko podjetje oz. organizacijo. Na študij lahko odidete za obdobje od 3 do 12 mesecev, na prakso pa za obdobje od 2 do 12 mesecev. Novost programa Erasmus+ je, da lahko izvedete mobilnosti tudi do 12 mesecev po diplomi, le prijaviti se morate in biti izbrani za izmenjavo še v času, ko še imate status študenta. 

Program Erasmus+ omogoča opravljanje študija ali prakse v t.i. programskih državah, ki so razdeljene v naslednje tri skupine:


 

Kako se prijaviti na razpis
 

Razpis je odprt do 28. 2. 2023 oz. do porabe pridobljenih sredstev. 

Postopek prijave:

1. KORAK: 

Študenti si izberete želeno institucijo v tujini. To lahko storite sami ali pa vam pri tem pomaga Erasmus+ koordinatorica.

Na praktično izobraževanje lahko odidete v katero koli podjetje ali podobno organizacijo ter visokošolsko institucijo. Podjetje je katero koli podjetje, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v zasebnem ali javnem sektorju ne glede na velikost, pravni status ali gospodarski sektor, v katerem deluje, vključno s socialno ekonomijo.

Na mobilnost za namen študija lahko študenti odidete v katero koli visokošolsko institucijo. Opravljene obveznosti v tujini bodo priznane na nivoju posameznega predmeta in se s študentom dogovorijo pred odhodom v tujino. Študijski program, ki se ga boste udeležili na tuji visokošolski instituciji, predlagate sami. Zraven pripravite tudi seznam predmetov iz programa na VSŠ BC Naklo, ki bi jih morali opraviti v istem semestru na VSŠ BC Naklo. Prošnjo za priznavanje predmetov podate na študijsko komisijo. V času izmenjave mora študent v enem semestru opraviti za najmanj 20 ECTS izpitov.
Povezava do katalogov znanj posameznih predmetov oz. modulov v programih Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstvo, Hortikultura, Živilstvo in prehrana:  https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/vsi/

 

2. KORAK: Po izboru ustrezne institucije v tujini študenti izpolnite Prijavnico na razpis za ERASMUS+ izmenjavo z namenom prakse ali študija v tujini (Obrazec 1) in k obrazcu obvezno priložite:

Prijave pošljete na e-naslov spela.langus@bc-naklo.si ali jo oddate v zaprti ovojnici z navedbo »ERASMUS+ IZMENJAVA 2022/2023« osebno v referatu ali jo oddate v nabiralnik pred referatom oz. jo pošljete priporočeno na naslov: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO, VIŠJA STROKVNA ŠOLA, Referat – “za ERASMUS+”, Strahinj 99, 4202 Naklo.
 

3. KORAK: Erasmus+ komisija pregleda prijave in študentom pisno izroči sklep komisije.

4. KORAK: Študenti po prejemu sklepa Erasmus+ komisije oddate Vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev Erasmus+ (Obrazec 2) ter Soglasje za uporabo osebnih podatkov o izmenjavi (Obrazec 3). 

Izbrani študenti po prejetem sklepu kontaktirate Erasmus+ koordinatorico, s katero boste uredili vso potrebno dokumentacijo za organizacijo in izvedbo mobilnosti. 

 

OBRAZCI IN NAVODILA

Prijavni_obrazci_studenta_obr._1_2_3

Obveznosti študentov

Opomnik - check lista

Motivacijsko pismo

Obrazec za učni sporazum za prakso

Smernice za učni sporazum - praksa

Obrazec za učni sporazum za študij

Smernice za učni sporazum - študij

Študentska listina Erasmus+ (v slovenščini)

Erasmus Student Charter Dodatna finančna sredstva za mobilnost študentov s posebnimi potrebami

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na predpisanem OBRAZCU skupaj z zahtevanimi prilogami koordinatorju projekta Erasmus+ na šoli, ta pa vlogo pregleda in jo najmanj 30 dni pred začetkom mobilnosti posreduje nacionalni agenciji.

DOKUMENT

Poziv k oddaji vloge za dodelitev sredstev za osebe s posebnimi potrebami

Vloga za dodelitev dodatnih sredstev za osebe s posebnimi potrebami

 


 

KONTAKT:
Špela Langus, Erasmus+ koordinatorica

E-naslov: spela.langusping@bc-naklopong.si

Tel: +386 51 455 946