Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Razpis in prijava na mobilnosti študentov (Erasmus+) za študijsko leto 2022/2023


Koda Erasmus: SI NAKLO01

Koda OID: E10070369

 

Višja strokovna šola BC Naklo razpisuje Erasmus+ dotacije za opravljanje praktičnega izobraževanja oz. študija v študijskem letu 2022/2023 v tujini. 

Razpis in prijava na mobilnosti študentov (Erasmus+) za študijsko leto 2022/2023

Erasmus dotacije se podeljujejo v okviru programa Erasmus+. Več o programu Erasmus+ si preberite TUKAJ. 

Študenti del študijskih obveznosti opravijte v izbrani instituciji v eni izmed sodelujočih držav (nevdenih spodaj). Študenti lahko odidete na študijsko izmenjavo ali praktično izobraževanje v katero koli evropsko podjetje oz. organizacijo. Na študij lahko odidete za obdobje od 3 do 12 mesecev, na prakso pa za obdobje od 2 do 12 mesecev. Novost programa Erasmus+ je, da lahko izvedete mobilnosti tudi do 12 mesecev po diplomi, le prijaviti se morate in biti izbrani za izmenjavo še v času, ko še imate status študenta. 

Program Erasmus+ omogoča opravljanje študija ali prakse v t.i. programskih državah, ki so razdeljene v naslednje tri skupine:


 

Kako se prijaviti na razpis
 

Razpis je odprt do 28. 2. 2023 oz. do porabe pridobljenih sredstev. 

Postopek prijave:

1. KORAK: 

Študenti si izberete želeno institucijo v tujini. To lahko storite sami ali pa vam pri tem pomaga Erasmus+ koordinatorica.

Na praktično izobraževanje lahko odidete v katero koli podjetje ali podobno organizacijo ter visokošolsko institucijo. Podjetje je katero koli podjetje, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v zasebnem ali javnem sektorju ne glede na velikost, pravni status ali gospodarski sektor, v katerem deluje, vključno s socialno ekonomijo.

Na mobilnost za namen študija lahko študenti odidete v katero koli visokošolsko institucijo. Opravljene obveznosti v tujini bodo priznane na nivoju posameznega predmeta in se s študentom dogovorijo pred odhodom v tujino. Študijski program, ki se ga boste udeležili na tuji visokošolski instituciji, predlagate sami. Zraven pripravite tudi seznam predmetov iz programa na VSŠ BC Naklo, ki bi jih morali opraviti v istem semestru na VSŠ BC Naklo. Prošnjo za priznavanje predmetov podate na študijsko komisijo. V času izmenjave mora študent v enem semestru opraviti za najmanj 20 ECTS izpitov.
Povezava do katalogov znanj posameznih predmetov oz. modulov v programih Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstvo, Hortikultura, Živilstvo in prehrana:  https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/vsi/

 

2. KORAK: Po izboru ustrezne institucije v tujini študenti izpolnite Prijavnico na razpis za ERASMUS+ izmenjavo z namenom prakse ali študija v tujini (Obrazec 1) in k obrazcu obvezno priložite:

Prijave pošljete na e-naslov spela.langus@bc-naklo.si ali jo oddate v zaprti ovojnici z navedbo »ERASMUS+ IZMENJAVA 2022/2023« osebno v referatu ali jo oddate v nabiralnik pred referatom oz. jo pošljete priporočeno na naslov: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO, VIŠJA STROKVNA ŠOLA, Referat – “za ERASMUS+”, Strahinj 99, 4202 Naklo.
 

3. KORAK: Erasmus+ komisija pregleda prijave in študentom pisno izroči sklep komisije.

4. KORAK: Študenti po prejemu sklepa Erasmus+ komisije oddate Vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev Erasmus+ (Obrazec 2) ter Soglasje za uporabo osebnih podatkov o izmenjavi (Obrazec 3). 

Izbrani študenti po prejetem sklepu kontaktirate Erasmus+ koordinatorico, s katero boste uredili vso potrebno dokumentacijo za organizacijo in izvedbo mobilnosti. 

 

OBRAZCI IN NAVODILA

Prijavni_obrazci_studenta_obr._1_2_3

Obveznosti študentov

Opomnik - check lista

Motivacijsko pismo

Obrazec za učni sporazum za prakso

Smernice za učni sporazum - praksa

Obrazec za učni sporazum za študij

Smernice za učni sporazum - študij

Študentska listina Erasmus+ (v slovenščini)

Erasmus Student Charter 



Dodatna finančna sredstva za študente iz socialno šibkejših okolij oz. okolij z manj možnostmi

Dodatek za študente iz okolij z manj možnostmi se ne izplačuje iz sredstev programa Erasmus+. Sredstva za dodatek iz tega naslova bodo zagotovljena iz sredstev Evropskega socialnega sklada preko Ministrstva za izobraževanje znanost in šport v okviru Operativnega programa 2014–2020, (prednostna os 10). Študent upravičenost do dodatka izkazuje z dokazilom, to je veljavno odločbo Centra za socialno delo (odločba CSD) ali z dokumentom (npr. potrdilo o vloženi vlogi za pridobitev odločbe CSD), ki dokazuje, da je na Center za socialno delo vložil zahtevek za pridobitev odločbe CSD (v tem primeru mora študent Odločbo CSD predložiti naknadno).

DOKUMENT Dodatek za študente iz okolij z manj možnostmi



Dodatna finančna sredstva za mobilnost študentov s posebnimi potrebami

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na predpisanem OBRAZCU skupaj z zahtevanimi prilogami koordinatorju projekta Erasmus+ na šoli, ta pa vlogo pregleda in jo najmanj 30 dni pred začetkom mobilnosti posreduje nacionalni agenciji.

DOKUMENT

Poziv k oddaji vloge za dodelitev sredstev za osebe s posebnimi potrebami

Vloga za dodelitev dodatnih sredstev za osebe s posebnimi potrebami

 


 

KONTAKT:
Špela Langus, Erasmus+ koordinatorica

E-naslov: spela.langusping@bc-naklopong.si

Tel: +386 51 455 946