Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Razpisi Erasmus+ za prejšnja obdobja ZAKLJUČENI
Koda Erasmus: SI NAKLO01

Koda OID: E10070369
Erasmus+ 

Erasmus+ je program evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Njegov glavni namen je dvigniti kakovost izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Evropske unije.
Projekti mobilnosti za učeče se in osebje so ena izmed aktivnosti programa Erasmus+. Namenjeni so osebnemu in strokovnemu razvoju posameznikov. Njihov cilj je omogočiti udeležencem mobilnosti pridobivanje znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovemu izobraževanju in delu. 

Program Erasmus+ omogoča opravljanje mobilnosti v t.i. programskih državah, ki so razdeljene v naslednje tri skupine:
Razpis Erasmus+ 2021/22 – USPOSABLJANJE (STT) IN POUČEVANJE (STA)

Razpis Erasmus+ 2021/22 – USPOSABLJANJE (STT) IN POUČEVANJE (STA)
Razpis je odprt do 13. 5. 2022 oz. do porabe sredstev. 


Obrazci:

Priloga 1: Prijavnica
Priloga 1a: Staff Mobility Agreement - Teaching
Priloga 1b: Staff Mobility Agreement - Training
Priloga 2: Predračun stroškov
Priloga 3: Letter of Confirmation STA - STT
Priloga 4: Končni obračun stroškov
Priloga 5: Opis mobilnosti  

Razpis Erasmus+ 2019 pogodbena dokumentacijehttps://www.cmepius.si/objave/pogodbena-dokumentacija/dokumentacija-erasmus-2019/


KONTAKT:
Špela Langus, Erasmus+ koordinatorica
spela.langus@bc-naklo.si
+386 51 455 946

DODATNA SREDSTVA KONZORCIJA VSŠ ZA MOBILNOST

Po porabi sredstev za lastne projekte mobilnosti lahko študenti in osebje pridobijo sredstva za mobilnost preko konzorcija za mobilnost, ki deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ in čigar član smo. Razpisa za sofinanciranje mobilnosti za osebje in študente sta objavljena na spletni strani Skupnosti VSŠ http://www.skupnost-vss.si/dejavnosti/mednarodne-dejavnosti/konzorcij-za-mobilnost/

Na omenjeni spletni strani je objavljena tudi razpisna dokumentacija in informacija o razpoložljivosti sredstev za mobilnosti. Na razpis se prijavite pri Erasmus+ koordinatorju/-ici na šoli.