Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Mobilnost predavateljev in strokovnega osebja, program Erasmus+
Koda Erasmus: SI NAKLO01

Koda OID: E10070369

 

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014-2020 (ECHE)

Biotehniški center Naklo je bil decembra 2013 uspešen na razpisu EACEA za pridobitev nove Erasmus listine za visoko šolstvo za obdobje 2014–2020 (ECHE/Erasmus Charter for Higher Education 20142020). Evropska komisija je tako Biotehniškemu centru Naklo podelila Erasmus listino za visoko šolstvo za obdobje 2014–2020 (237293-EPP-1-2014-1-SI-EPPKA3-ECHE). Na podlagi pridobljene listine bo Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo tudi v obdobju 2014–2020 preko programa ERASMUS+ sodelovala v procesu mobilnosti študentov z namenom praktičnega izobraževanja, mobilnosti predavateljev z namenom usposabljanja in mobilnosti predavateljev z namenom poučevanja.

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014-2020

ERASMUS POLICY STATEMENT 2014-2020

 

ERASMUS LISTINA ZA TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE 2021-2027 (ECHE)

Biotehniški center Naklo je bil leta 2020 uspešen na razpisu EACEA za pridobitev nove Erasmus listine za visoko šolstvo za obdobje 2021–2027 (ECHE/Erasmus Charter for Higher Education 20212027). Evropska komisija je tako Biotehniškemu centru Naklo podelila Erasmus listino za visoko šolstvo za obdobje 2021–2027 (237293-EPP-1-2021-1-SI-EPPKA3-ECHE). Na podlagi pridobljene listine bo Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo tudi v obdobju 2021–2027 preko programa ERASMUS+ sodelovala v procesu mobilnosti študentov z namenom praktičnega izobraževanja, mobilnosti predavateljev z namenom usposabljanja in mobilnosti predavateljev z namenom poučevanja.

ERASMUS LISTINA ZA TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE 2021-2027 

ERASMUS CHAPTER FOR HIGHER EDUCATION 2021 - 2027

ERASMUS POLICY STATEMENT 2021-2027 

 

Letak: Zeleni Erasmus

Priročnik: Priročnik Zeleni Erasmus
Erasmus+ 

Erasmus+ je program evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Njegov glavni namen je dvigniti kakovost izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Evropske unije.
Projekti mobilnosti za učeče se in osebje so ena izmed aktivnosti programa Erasmus+. Namenjeni so osebnemu in strokovnemu razvoju posameznikov. Njihov cilj je omogočiti udeležencem mobilnosti pridobivanje znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovemu izobraževanju in delu. 

Program Erasmus+ omogoča opravljanje mobilnosti v t.i. programskih državah, ki so razdeljene v naslednje tri skupine:
Razpis Erasmus+ 2021/22 – USPOSABLJANJE (STT) IN POUČEVANJE (STA)

Razpis Erasmus+ 2021/22 – USPOSABLJANJE (STT) IN POUČEVANJE (STA)
Razpis je odprt do 13. 5. 2022 oz. do porabe sredstev. 


Obrazci:

Priloga 1: Prijavnica
Priloga 1a: Staff Mobility Agreement - Teaching
Priloga 1b: Staff Mobility Agreement - Training
Priloga 2: Predračun stroškov
Priloga 3: Letter of Confirmation STA - STT
Priloga 4: Končni obračun stroškov
Priloga 5: Opis mobilnosti  

Razpis Erasmus+ 2019 pogodbena dokumentacijehttps://www.cmepius.si/objave/pogodbena-dokumentacija/dokumentacija-erasmus-2019/


KONTAKT:
Špela Langus, Erasmus+ koordinatorica
spela.langus@bc-naklo.si
+386 51 455 946

DODATNA SREDSTVA KONZORCIJA VSŠ ZA MOBILNOST

Po porabi sredstev za lastne projekte mobilnosti lahko študenti in osebje pridobijo sredstva za mobilnost preko konzorcija za mobilnost, ki deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ in čigar član smo. Razpisa za sofinanciranje mobilnosti za osebje in študente sta objavljena na spletni strani Skupnosti VSŠ http://www.skupnost-vss.si/dejavnosti/mednarodne-dejavnosti/konzorcij-za-mobilnost/

Na omenjeni spletni strani je objavljena tudi razpisna dokumentacija in informacija o razpoložljivosti sredstev za mobilnosti. Na razpis se prijavite pri Erasmus+ koordinatorju/-ici na šoli.