Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Izvedene mobilnosti Erasmus+Jezikovno usposabljanje na Cipru

Shipconov tečaj English for Educators na Cipru

V juliju 2022 se je predavateljica višje strokovne šole, Milena M. Jerala, udeležila mobilnosti na Cipru. Shipconov tečaj English for Educators: Business English & Management je bil zasnovan za izpopolnjevanje naprednih govorcev angleščine v izobraževalnem in poslovnem okolju. Poudarek je bil na strategijah učinkovitega ustnega izražanja in razumevanja govorjene angleščine v neformalnem in formalnem okolju ter je vključeval veščine, kot so: reševanje konfliktov, pogajanja, komunikacija, poslovna etika, delegiranje nalog, timsko delo, reševanje problemov, odločanje in strateško razmišljanje. Po zaključku tečaja so vsi udeleženci izboljšali komunikacijske veščine v angleščini, razvijali besedišče in izboljšali samozavest v govorjeni angleščini. V popoldanskem času so si ogledali nekaj lokalnih znamenitosti, npr. Grad Limassol, Kaledonske slapove, legendarno vasico Omodos s samostanom Svetega križa in Afroditino skalo, kjer naj bi se po stari legendi rodila ta grška boginja ljubezni.

Poročilo o izvedeni mobilnosti
Strokovno usposabljanje v Italiji

Strokovno usposabljanje v Italiji v okviru projekta HE-59/20

Peter Ribič, predavatelj višje šole, se je v Firencah udeležil seminarja z naslovom Leadership and Management in Schools. Gre za seminar, kjer je predavatelj pridobil nova znanja o vodenju, motiviranju in organizaciji dela v skupinah (timih) znotraj šolskega sistema. Skupaj z udeleženci so tako spoznavali nove pristope k delu, notranjo motivacijo posameznika ter čustva, ki nas vodijo skozi življenje. Poleg novih znanj, so taki seminarji dobra priložnost za spoznavanje dežele, mest, kultur in številnih novih poznanstev, ki se kasneje lahko razvijejo v nova sodelovanja med šolami.

Poročilo o izvedeni mobilnosti
Strokovno usposabljanje na Hrvaškem

Predavatelji smo konec maja 2022 v okviru Erasmus+ programa obiskali Veleučelišče v Rijeki, Oddelek za poljedelstvo v Poreču, kjer smo z vodstvom in predavatelji izmenjali primere dobrih praks na področju izobraževanja in vključevanja študentov v raziskovalno delo in delovno okolje. Navdušeni smo bili nad njihovo učilnico za praktično izobraževanje, kjer je možno individualno vodenje tehnološkega procesa praktično za vsakega študenta. Veleučelišče izvaja visokošolski strokovni študij vinarstva in mediteranskega poljedelstva. Velik poudarek dajejo praktičnemu izobraževanju, oljkarstvu ter oljarstvu, vinogradništvu ter vinarstvu in vrtnarstvu, sadjarstvu in vzgoji ter predelavi zelišč.

Dober primer vključevanja bodočih strokovnjakov v delovne procese in pomen mentorstva pri načrtovanju in vodenju procesov smo spoznali v rastlinjakih podjetja Longo v Rovinju. Podjetje je v preteklosti sodelovalo na strokovnem področju s KGZS  in Semenarno Ljubljana, v zadnjem obdobju pa razvijajo nove poslovne modele, kjer hortikulturo tesneje povezujejo s področjem izobraževanja.  Aktivni so tudi v mednarodnih projektih. Osredotočili so se na ohranjanje lokalne hrane, kulinarike in kulture na podeželju, povezani so z organizacijo Slow food in poskušajo preko načela dobre in zdrave hrane prenašati tradicijo na naslednje rodove. V Vodnjanu so prevzeli skrb za avtohtone sorte oslov, ovc, istrskega goveda – boškarina.

Srečali smo se tudi s predstavniki Inštituta za poljedelstvo in turizem, kjer smo govorili o možnostih sodelovanja v prihodnje. Zgodovina delovanja Inštituta sega v obdobje Avstroogrske monarhije, v leto 1874, ko je bila zaradi potreb po razvoju poljedelstva ustanovljena pokrajinska vinarsko-sadjarska postaja.  Inštitut se vse od svoje ustanovitve ukvarja z razvojem istrskega kmetijstva oz. izboljšanja agrotehničnih ukrepov v vinogradništvu in sadjarstvu, posodabljanjem pridelave poljščin in živinorejo. Inštitut je danes eden od petih javnih znanstvenih inštitutov s področja biotehničnih znanosti na Hrvaškem in vključuje oddelek za poljedelstvo in prehrano, oddelek za ekonomiko in razvoj poljedelstva, oddelek za turizem in poskusno kmetijo. Za potrebe raziskovalne dejavnosti razpolaga poleg laboratorijev tudi z 11 ha obdelovalne zemlje, 4,5 ha vinogradov, oljčni nasad in nasad fig ter gozdne in travniške površine. Inštitut je v zadnjem obdobju izredno napredoval na raziskovalnem področju, načrtujejo tudi dograditev infrastrukture za raziskovalno delo in razvoj inovacij. Inštitut je s strokovnim delom, svetovanjem in raziskavami generator podjetij in turizma v regiji.

Z Inštitutom  za poljedelstvo in turizem strokovno sodeluje tudi Park prirode Učka, kjer so v okviru projekta Učka 360 v maju 2021 odprli moderen Center za obiskovalce Poklon. Center je zanimiv turističen produkt s stalno razstavo o naravni in kulturni dediščini Učke in Ćićarije, ki je zanimiva zaradi inovativnega  didaktičnega pristopa z uporabo sodobnih IKT orodij – npr. kinetični modul makete Učke, navidezno letenje z netopirji, prikazi priprave lokalnih jedi…

Oblikovali in pripravili so različne tematske učne poti in sprehajališča: Učna pot Vela Draga, botanična pot Plas, Lovranska Draga, sprehajališče Slap, Land Art po, mitsko-zgodovinska pot Trebišća-Perun. Zavod aktivno sodeluje z občinami Kršan in Mošćenička Draga z različnimi projekti, ki prispevajo k razvoju kraja in ohranjanju naravne in kulturne dediščine.
Strokovno usposabljanje na Univerzi Novi Sad - april 2022

Predstavniki BC Naklo so v začetku aprila 2022 obiskali Univerzo Novi Sad, s katero BC Naklo že več let sodeluje  na strokovnem in znanstvenem področju. Najstarejša je Fakulteta za kmetijstvo - Poljoprivredni fakultet z osmimi oddelki, ki deluje že od leta 1954 in jo obiskuje nad 3000 študentov v dodiplomskih, magistrskih in doktorskih programih, nad 350 izvajalcev pa opravlja pedagoško, strokovno in raziskovalno delo. Za praktično izobraževanje in raziskovalno  delo imajo na voljo 100 ha eksperimentalnih polj, eksperimentalno postajo za vinogradništvo in sadjarstvo.

Fakulteta v ospredje postavlja okolju prijazno proizvodnjo, ki je socialno sprejemljiva in ekonomsko učinkovita in je zelo uspešna na strokovnem in znanstvenem področju v strateških partnerstvih pri prenosu inovacij v uporabne komercialne produkte.

Vsi proizvajalci so kot pogoj za uspešno poslovanje izpostavili kvalitetne izdelke, ki jih pričakuje trg.  Sodelovanje med Poljoprivredno fakulteto Univerze Novi Sad in zadrugami ter proizvajalci je primer dobre prakse, saj je kvalitetne proizvode možno dosegati z dobrim sodelovanjem med izobraževalnim  ter raziskovalnim in razvojnim delom. Dogovorili smo se tudi za sodelovanje na letošnji 7. konferenci VIVUS z naslovom "MED VIZIJO IN RESNIČNOSTJO NOVIH OBZORIJ", ki bo potekala 24. novembra 2022 v BC Naklo, v živo in preko spleta.
V novembru 2021 smo gostili priznanega florista iz Francije

V času od 5. 11. - 6. 11. 2021 smo v okviru programa Erasmus+ gostili priznanega florista iz Francije Max Le Fleuriste, ki je našim študentom prestavil priložnosti na področju cvetličarstva in hortikulture (nabava repromateriala, izbira visokokakovostnega cvetja, izdelovanje cvetličnih vezav). Z našimi študenti je podelil svoje podjetniške izkušnje in globalna gibanja na področju rabe cvetja in prodaje vrtnarskih produktov. Študentje so nova znanja pridobivali v živo in na daljavo preko videokonferenčnega sistema.