Zborniki izvlečkov diplom


Diplomanti Višje strokovne šole Biotehniškega centra Naklo: Zbornik izvlečkov diplom po letih (slovensko in angleško)

Graduates of Higher Vocational College of Biotechnical Centre Naklo: Book of Abstracts of Diploma Theses through Years (Slovenian and English)

Mednarodna standardna serijska številka / International Standard Serial Number:

ISSN 2385-8893

  


Zbornik izvlečkov diplom za leto 2014

Zbornik izvlečkov diplom za leto 2013

Zbornik izvlečkov diplom za leto 2012

Zbornik izvlečkov diplom za leto 2011

Zbornik izvlečkov diplom za leto 2010

Zbornik izvlečkov diplom za leto 2009