Vpisni pogoji


V višješolski študijski program se lahko vpišete:

! Pomembno: Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega/višjega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju, lahko pa se vpiše kot izredni študent. 

V primeru, da želite več informacij pokličite na Višjo šolo BC Naklo