Razpis za vpis


Razpis za vpis 2017/18

Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje in za sprejem študentov višjih šol v dijaške domove v študijskem letu 2016/2017 je dostopen na povezavi:http://arhiv.mm.gov.si/mss/Razpis_za_vpis_visje_16_17.pdf