Prijava / vpis


Razpisana vpisna mesta višje šole BC Naklo po programih

Program

Vpisna mesta

Dodatna vpisna mesta

Redni

Izredni

Redni

Izredni

Hortikultura

45

30

2

15

Naravovarstvo

45

30

2

15

Upravljanje podeželja in krajine

45

30

2

15

Razpis za leto 2019/20


Prvi prijavni rok

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite od 12. februarja do 18. marca 2019 elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in podpisanega pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smete samo eno prijavo, na katero pa lahko napišete oziroma se prijavite v največ tri višje strokovne šole oziroma v tri različne višješolske študijske programe.

Višješolska prijavna služba do 19. julija 2019 kandidate pisno seznani z izidom izbirnega postopka. Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 21. avgusta 2019.


Drugi prijavni rok

Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 23. avgusta 2019 na spletni strani šole in na spletni strani višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 26. avgusta do 30. avgusta 2019​​​​​​​ z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps 

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in podpisanega pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smete samo eno prijavo! Prijavite se po enakem postopku kot na prvem prijavnem roku.

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2019 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.

Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 1. oktobra 2019.

 

IZREDNI ŠTUDIJ

Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij.

Prijavo oddate preko spletne strani Višješolske prijavne službe: www.vss-ce.com/vps.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in podpisanega pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smete samo eno prijavo! 

Pred vpisom plačate vpisnino, vsaj en obrok šolnine v višini 800 EUR in podpišete pogodbo o izobraževanju. Vpisnina v višini 120 EUR vključuje stroške izdajanja obrazcev in obvestil, študentske izkaznice, delovne obleke.

Šolnino lahko poravnate:

-        v enem obroku (poravnate hkrati z vpisnino pred vpisom), znaša 1.440 EUR,

-        v dveh obrokih (800 EUR hkrati z vpisnino pred vpisom, 700 EUR pa do 31. 12. 2019), skupaj 1.500 EUR, 

-        ali treh obrokih (800 EUR hkrati z vpisnino pred vpisom, 350 EUR 31. 12. 2019, 350 EUR 28. 2. 2020), skupaj 1.500 EUR.