Informativni dnevi


Vsi, ki vas zanimajo biotehniška področja, življenje in delo na podeželju, hortikulturne rešitve ter varovanje narave, ste vljudno vabljeni na informativne dni v februarju 2018.

– v petek, 9. 2. 2018, ob 17. uri za redni in izredni študij;
– v soboto, 10. 2. 2018, ob 11. uri za redni in izredni študij.

Za vaša vprašanja glede študija smo vam na voljo tudi preko e-pošte: referat.visjaping@bc-naklopong.si in tel.: 04/277 21 45. 

 

Kot študent ali študentka višješolskih študijskih programov Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstva in Hortikultura vam je ponujena priložnost, da zvišate svojo izobrazbo in pridobite tista praktično uporabna znanja ter razvijate ključne strokovne kompetence, ki so danes med delodajalci najbolj iskana in cenjena. Z diplomo pridobljenim nazivom strokovne izobrazbe inženir/inženirka lahko samozavestno vstopite v svet in si ustvarite uspešno kariero. Programi so modularno ter kreditno ovrednoteni v skladu z evropskim sistemom ECTS, in sicer s 120 KT. Študentom omogočajo izbirnost, skupne module z drugimi višješolskimi programi, interdisciplinarnost in horizontalno prehajanje, povezovanje teoretičnega in praktičnega izobraževanja ter partnersko sodelovanje izobraževalnih organizacij, podjetij in študentov.