• Vabljeni

    Vsi, ki vas zanimajo biotehniška področja, življenje in delo na podeželju, hortikulturne rešitve ter varovanje narave.

VIŠJA ŠOLA


OSNOVNI PODATKI:

Biotehniški center Naklo – Višja strokovna šola, Strahinj 99, 4202 Naklo

marijan.pogacnik(at)bc-naklo.si, +386 (0)4/277 21 12

milena.jerala(at)bc-naklo.si, +386 (0)4/277 21 06

andrej.pogorelec(at)bc-naklo.si, +386 (0)4/277 21 05

Milena Maček Jerala (praktično izobraževanje, Erasmus+ praksa), milena.jerala(at)bc-naklo.si, +386 (0)4/277 21 06
Tamara Kastelicreferat.visja(at)bc-naklo.sitamara.kastelicping@bc-naklopong.si, +386 (0)4/277 21 45

 

Andreja Zupančičreferat.visja(at)bc-naklo.siandreja.zupancic(at)bc-naklo.si

Nadomešča: Tamara Kastelicreferat.visja(at)bc-naklo.si, tamara.kastelic(at)bc-naklo.si, +386 (0)4/277 21 45

 


URADNE URE REFERATA ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE

Ponedeljek: ni uradnih ur

Torek: 14.00–16.00

Sreda: 9.00–11.00

Četrtek: 13.00–15.00

Petek: ni uradnih ur

Po predhodni najavi na e-naslov referat.visja(at)bc-naklo.si tudi izven tega časa.


URNIK 2017/18 (klik)


PREDMETNIKI IN KATALOGI ZNANJA

Višješolski študij, ki sledi bolonjski usmeritvi, je prenovljen, kar pomeni, da je 40 % študijskega programa praktično usmerjenega oz. študenti v dveh letih opravijo 800 ur praktičnega izobraževanja. Programi s področja kmetijstva, naravovarstva in hortikulture omogočajo pridobivanje znanja s širšega področja v obveznem in izbirnem delu programa. Pomembna novost v prenovljenem programu je večja ponudba izbirnih modulov, kar omogoča prilagajanje izobraževanja potrebam okolja oziroma gospodarstva.

Vsi naši programi so modularno zasnovani in kreditno ovrednoteni po kreditnem sistemu ECTS. Izbirnost modulov študentom omogoča pridobivanje tistih znanj, s katerimi bodo bolj konkurenčni na trgu dela. Kreditni sistem omogoča študentom horizontalno prehodnost med moduli in uveljavljanje pridobljenih kreditnih točk v nadaljnjem izobraževanju.

Predmetniki in katalogi znanj za vse predmete so dostopni na spletnih straneh http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx.


IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Višja strokovna šola izvaja tri višješolske študijske programe:

Upravljanje podeželja in krajine (od 2007/08 dalje), 

Naravovarstvo (od 2010/11 dalje)

- ter Hortikultura (od 2013/14 dalje).

Razpisuje jih za redni (45 vpisnih mest) in izredni (30 vpisnih mest) študij.