Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Reportaže


/ :

Vemo kaj o ribogojništvu?

Naravovarstveni tehniki v 1. letniku zdaj kar malo več.


Specialist za ribogojstvo mag. Miha Štular iz KGZS - zavod Kranj nam je pri praktičnem pouku ribogojstvo in njegove potenciale ter vplive na naravo predstavil primerjalno glede na govedorejo.


Predstavitev ob Ribniku Žeje je vključevala demonstracijo multimerilnika MULTI 3630 SET F –projekt Ribja narava Gorenjske – LAS Gorenjska košarica.

Zanimivo!