Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Reportaže


/ :

Uskladimo interese - naravovarstvo

Naravovarstvene tehnike pri strokovnih modulih urimo tudi v usklajevanju različnih interesov pri posegih v prostor. V tem primeru gre za realno učno situacijo »okroglo mizo« na temo vzpostavitve nove cestne povezave med dvema krajema.

Pri iskanju najprimernejše rešitve dijaki v različnih vlogah (gozdar, kmet, lokalni prebivalec, gradbenik) izboljšujejo svoje komunikacijske veščine in upoštevajo predvsem naravne danosti prostora, ki jih je potrebno ohranjati (Natura 2000 vrste, redki habitati, ranljivi biotopi, ogrožene vrste) v povezavi s kmetijstvom, gospodarstvom ter turizmom.