Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Reportaže


/ :

Naravovarstveniki v času pouka na daljavo

Naravovarstveniki pri pouku na daljavo v času epidemije so postali pravi raziskovalci narave v svoji okolici.

Kaj delajo?

  • preučujejo bližnje mokrišče
  • izvajajo »okoljsko inšpekcijo«
  • ukvarjajo se s fenologijo izbranega »popka«
  • našli so svoje drevo po keltskem izročilu
  • virtualno prikazujejo načrtovano učno pot v svoji vasi
  • izdelujejo energetsko poročilo
  • pregledujejo primernost nočne osvetlitve v domačem kraju
  • izvajajo ornitološki pregled okolice
  • izdelujejo naravne pralne praške
  • izdelujejo e-herbarij...

SKRATKA: O NARAVI - V NARAVI - ZA NARAVO!