Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Delo pri prak. pouku


Odpre notranjo povezavo v trenutnem oknu Naslednja stran


Delo pri praktičnem pouku


Delo na vrtu

Dijaki hortikulturne smeri pri praktičnem pouku delajo veliko različni smeri. V spomladanskem, poletnem in jesenskem času vrtnarji in hortikulturni tehniki veliko časa preživijo na prostem (v zelenjavnem, zeliščnem in okrasnem vrtu, urejajo okolico šole, vrtove na terenu).


Delo na terenu

Na terenu opravijo različna dela – zasajajo , preurejajo vrtove, vzorčijo,…


Delo v rastlinjaku

Ko na prostem ni dela v rastlinjakih pripravljajo sadike zelenjave in okrasnih rastlin (sejejo in potikajo).


Delo v laboratoriju

Hortikulturni tehniki se usposabljajo tudi v laboratoriju.


Delo v aranžerski delavnici

Cvetličarji več časa preživijo v aranžerskih delavnicah. Izdelujejo aranžmaje in šopke za različne namene , zavijajo darila,…


Odpre notranjo povezavo v trenutnem oknu Naslednja stran