Šolski sklad


Dobrodelni večer 2017

Objavljamo razpis in prijavnico za aktivno sodelovanje na dobrodelnem večeru 2017.

 

 

Dobrodelni večer 2016

Tudi v letošnjem letu ste dijaki dali pobudo, da skupaj organiziramo dobrodelni večer v okviru Šolskega sklada.

Dobrodelni večer je potekal 25. novembra 2016 od 18.00 dalje v naši športni dvorani.


Šolski sklad

Na šoli želimo našim dijakom omogočiti večjo kakovost ter višji standard vzgojno-izobraževalnega dela. S tem dopisom vas seznanjamo o delovanju Šolskega sklada, o predstavnikih ter vas povabiti k sodelovanju pri zbiranju donacij.

Namen in dejavnost sklada je:

- Pridobivanje sredstev in prispevkov domačih in tujih fizičnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov,

- Financiranje dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,

- Nakup nadstandardne opreme,

- Zagotavljanje sredstev in materiala za spodbujanje razvojne, raziskovalne ter tekmovalne dejavnosti dijakov.

- Zbiranje sredstev socialne pomoči.

Nadzor nad sredstvi šolskega sklada ima upravni odbor, ki deluje v skladu s Pravilnikom in je sestavljen iz osmih članov: trije predstavniki šole, štirje predstavniki staršev, en predstavnik dijaške skupnosti.

Predstavniki šole: Monika Rant, Tadeja Fričovsky in Marija Jerše

Predstavniki staršev: Jožica Bogataj, Urška Bevk, Maja Šlebir, Janez Gregorc.

Predstavnik dijaške skupnosti: Amadej Milost

Račun BC Naklo: 01100–6030698292

Sklic: 00 2016-291050

Namen: Donacija za šolski sklad

 

 

Vsem donatorjem se že v naprej zahvaljujemo za posluh ter pomoč.

 

Strahinj, september 2016                               

________________________,

Predsednik upravnega odbora šolskega sklada