Kakovost


ORGANIGRAM KAKOVOSTI BC NAKLO - Srednja šola


KOMISIJA ZA KAKOVOST BC Naklo - Srednja šola

Na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda ' Biotehniški center Naklo', sprejetega dne 19. junij 2007, je bila po XXV. členu tega sklepa oblikovana

 KOMISIJA ZA KAKOVOST v sestavi:

  1. 2 strokovna sodelavca šole: Monika Rant, Sabina Šegula
  2. 2 predstavnika delodajalcev, s področja dejavnosti za katero se izvaja izobraževanje:  Tatjana Čebulj, Nataša Mohar Mustafa.
  3. 2 predstavnika staršev: Marija Kalan, Jožica Bogataj.

 Komisijo za kakovost je imenoval svet zavoda na svoji redni seji.


POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST