Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Učitelji na srednji šoli


Andreja AHČIN

ravnateljica, svetnica

andreja.ahcinping@bc-naklopong.si, 04 277 21 19

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Miran AHČIN

učitelj praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva

miran.ahcinping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: torek, 9.35–10.20

GU za dijake: sreda, 12.05–12.50


Jure AUSEC

učitelj fizike in strokovnih modulov naravovarstva, mentor, razrednik 3. N

jure.ausecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: sreda, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 12.05–12.50


Barbara BENEDIK

učiteljica angleščine in nemščine, razredničarka 1. G

barbara.benedikping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: petek, 8.10-8.55

GU za dijake: sreda, 12.05–12.55


Anja BERGANT

svetovalna delavka, koordinatorka za otroke s posebnimi potrebami in koordinatorka prehrane

anja.bergant@bc-naklo.si, 04 277 21 10

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Barbara BEŠTER

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva, vodja aktiva živilstva in prehrane, razredničarka 2. H

barbara.besterping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: torek, 9.00-9.30

GU za dijake: torek, 12.05–12.55


Bernarda BOŽNAR

učiteljica geografije in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, vodja gimnazije, koordinatorica projekta Zeleni sijaj, razredničarka 2. M

bernarda.boznarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: četrtek, 12.55–13.40


Špela CAMLEK

učiteljica slovenščine, mentorica, razredničarka 2. N

spela.camlekping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: ponedeljek, 8.10–8.55

GU za dijake: sreda, 12.55–13.40


David CELAR

učitelj športne vzgoje in strokovnih modulov, mentor, vodja aktiva za športno vzgojo, razrednik 3. DE

david.celarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: torek, 9.00-9.45

GU za dijake: četrtek, 12.05–12.50


Metka CELAR

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, svetnica

metka.celarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 12.05–12.55


Ljubo ČALIČ

učitelj športne vzgoje, razrednik 3. CIO

ljubo.calicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: sreda, 8.10–8.55

GU za dijake: petek, 11.15-12.00


Katja ČESEN

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva, mentorica, razredničarka 1. J

katja.cesenping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: četrtek, 9.00-9.45

GU za dijake: ponedeljek, 11.15-12.00


Neža ČIMŽAR

učiteljica športne vzgoje, koordinatorka Dijakom za varno mobilnost, razredničarka 3. BČF

neza.cimzarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.05–12.50


dr. Barbara DEBELJAK RUS

učiteljica psihologije, svetnica

barbara.debeljak@guest.arnes.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.05–12.50


Katja DOBNIKAR

laborantka

katja.dobnikarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 46

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Bojana DOLINAR

učiteljica slovenščine, mentorica

bojana.dolinarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: četrtek, 9.00-9.45

GU za dijake: sreda, 12.05-12.55


Ljuboslava ERJAVEC

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, svetnica

ljuba.erjavecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: sreda, 13.45-14.30


Tadeja FRIČOVSKY

šolska svetovalka in pomočnica ravnateljice, svetnica, mentorica dijaške skupnosti

tadeja.fricovskyping@bc-naklopong.si, 04 277 21 24

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Kristina FRLIC

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva, mentorica, razredničarka 1. K

kristina.frlic@bc-naklo.si, 04 277 21 33

GU za starše: ponedeljek, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 12.55–13.40


Veronika GORJANC

organizatorica praktičnega usposabljanja, svetnica

veronika.gorjancping@bc-naklopong.si, 04 277 21 28

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Robert HORVAT

učitelj strokovnih modulov računalništva in informatike, mentor, razrednik 4. ČF

robert.horvatping@bc-naklopong.si, 04 277 21 35

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 13.45-14.30


Jaka JAGODIC

učitelj praktičnega pouka kmetijstva

jaka.jagodicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 41

GU za starše: torek, 7.20–8.05

GU za dijake: torek, 12.05–12.50


Maja JARC

učiteljica matematike, svetovalka, tajnica ZI, organizatorica nadomeščanj, vodja aktiva za matematiko

maja.jarcping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: petek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.55–13.40

GU za zaključni izpit: sreda, 11.15–12.00


Sonja JERIČ ŠTEFE

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, svetovalka, razredničarka 4. FD

sonja.jericping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: četrtek, 9.35-10.20

GU za dijake: sreda, 12.55–13.40


Marija JERŠE

učiteljica slovenščine, svetovalka, vodja aktiva za slovenščino, razredničarka 3. J

marija.jerseping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: petek, 9.00-9.45

GU za dijake: sreda, 12.05–12.50


Andraž KALAMAR

učitelj zgodovine in sociologije, svetovalec, koordinator raziskovalne dejavnosti, razrednik 3. L

andraz.kalamarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: sreda, 12.55-13.40


Marko Sergej KAN KRALJ

učitelj fizike, mentor

marko.kraljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.05-12.55


mag. Marjetka KASTELIC ŠVAB

učiteljica biologije in biotehnologije, svetnica, razredničarka 1. M

meta.kastelicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: ponedeljek, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 12.55–13.40


Ana KAVČIČ KARNIČAR

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva, mentorica, razredničarka 2. K

ana.kavcicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: torek, 10.25-11.10

GU za dijake: sreda, 12.55-13.40


Marko KOSELJ

učitelj matematike

marko.koseljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: četrtek, 8.10-8.55

GU za dijake: torek, 12.55-13.40


Urška KLEČ

učiteljica biologije in strokovnih modul naravovarstva

urska.klecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 21

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: četrtek, 12.05–12.50


Majda KOLENC ARTIČEK

učiteljica strokovnih modulov komunikacije in podjetništva, svetnica, vodja PUZ kmetijstva

majda.kolencping@bc-naklopong.si, 04 277 21 28

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.05–12.55


mag. Maruška KORELC

učiteljica matematike, svetovalka

marusa.korelcping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: torek, 9.50-10.35

GU za dijake: četrtek, 12.05-12.50


Marcela KOREN

učiteljica slovenščine, svetovalka, razredničarka 4. BD

marcela.korenping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 12.55–13.40


Jana KORITNIK

učiteljica angleščine in nemščine, mentorica, razredničarka 1. C

jana.koritnikping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: četrteek, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 12.05-12.55


Tina KRIŽNAR

učiteljica geografije, svetovalka, razredničarka 5.BD

tina.kriznarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 9.00-9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.05-12.50


Nataša KUNSTELJ

učiteljica strokovnih modulov hortikulture in naravovarstva, svetnica, koordinatorka EKO šole, razredničarka 2. DEO

natasa.kunsteljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: četrtek, 8.10-8.55

GU za dijake: sreda, 12.55-13.40

 


Borut LAZAR

učitelj biologije, mentor, vodja aktiva za naravoslovje, razrednik 1. L

borut.lazarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 12.05–12.50


Mojca LOGAR

učiteljica geografije, zgodovine in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, koordinatorka PODVIG

mojca.logarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: sreda, 8.10-8.55

GU za dijake: torek, 11.15-12.00


Brigita MARKUN

učiteljica športne vzgoje, svetovalka, vodja aktiva za športno vzgojo, razredničarka 2. J

brigita.markunping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: četrtek, 8.10-8.55

GU za dijake: sreda, 11.15


Rok MIŠČEVIČ

učitelj zgodovine in sociologije, mentor, razrednik 1. P

rok.miscevicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: petek, 9.00–9.30

GU za dijake: torek, 12.05–12.50


dr. Nina MODRIJAN

učiteljica slovenščine, svetovalka, koordinatorka raziskovalnega in projektnega dela, razredničarka 2. L 

nina.modrijanping@bc-naklopong.si , 04 277 21 29

GU za starše: ponedeljek, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 12.05–12.50


Jera ORAŽEM

učiteljica slovenščine, koordinatorica MEPI, razredničarka 1. ČF

jera.orazem@bc-naklo.si, 04 277 21 29

GU za starše: sreda, 9.50-10.35

GU za dijake: torek, 13.45-14.30


Joži PETERNELJ

učiteljica matematike, svetovalka, koordinatorka NA-MA poti, razredničarka 4. BN

jozi.peterneljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: sreda, 8.10-8.55

GU za dijake: sreda, 12.05–12.50


Neža PIRIH ZUPAN

šolska svetovalka, izvajalka dodatne strokovne pomoči, mentorica

neza.pirihping@bc-naklopong.si, 04 277 21 39

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Tadeja POLAJNAR

učiteljica strokovnih modulov živilstva, svetovalka, vodja PUZ živilstvo

tadeja.polajnarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 33

GU za starše: ponedeljek, 9.00-9.45

GU za dijake: ponedeljek, 13.45–14.30

 


Ana PROŠEK

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva, svetovalka

ana.prosekping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: torek, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 12.55-13.40


Monika RANT

pomočnica ravnateljice, svetnica

monika.rantping@bc-naklopong.si, 04 277 21 25

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Darja RAVNIHAR

učiteljica nemščine, mentorica, vodja aktiva za tuje jezike, razredničarka 3. M

darja.ravniharping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: ponedeljek, 9.00-9.45

GU za dijake: sreda, 12.55-13.40


Tomo ROMŠEK

učitelj praktičnega pouka strokovnih modulov hortikulture in kmetijstva, mentor, razrednik 5. ČDFD

tomo.romsekping@gmailpong.com, 04 277 21 27

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.30

GU za dijake: sreda, 12.55–13.40


Urška SIMJANOVSKI

knjižničarka, svetovalka

urska.simjanovskiping@bc-naklopong.si, 04 277 21 16

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Marta SKOBERNE

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva, svetnica

marta.skoberneping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 12.05–12.50


Marija SMOLE

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov hortikulture, mentorica

mojca.smoleping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: torek, 9.35–10.20

GU za dijake: četrtek, 12.05-12.50


Sabina SMOLEJ

učiteljica angleščine, svetovalka

sabina.smolejping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: torek, 8.10-8.55

GU za dijake: sreda, 12.55-13.40


dr. Nataša ŠINK

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva, hortikulture in naravovarstva, svetnica, vodja aktiva za kmetijstvo in hortikulturo, koordinatorica projekta JA Slovenija, vodja PUZ hortikultura

natasa.sinkping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: četrtek, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 12.55-13.40


Maša ŠKRLEP

učiteljica strokovnih modulov živilstva

masa.skrlepping@bc-naklopong.si, 04 277 21 35

GU za starše: sreda, 9.50-10.35

GU za dijake: torek, 12.55-13.40


Saša ŠTERN

učiteljica biologije in gospodinjstva, svetovalka, razredničarka 2. G

sasa.sternping@bc-naklopong.si, 04 277 21 18

GU za starše: torek, 9.00-9.45

GU za dijake: četrtek, 12.05-12.50


mag. Irena ŠUBIC JELOČNIK

učiteljica angleščine, svetnica, mentorica The sky is the limit, koordinatorica projekta Trajnostna mobilnost

irena.subic-jelocnikping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 11.15-12.00


Tatjana ŠUBIC

učiteljica strokovnih modulov živilstva, svetnica

tatjana.subicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: ponedeljek, 9.00-9.45

GU za dijake: četrtek, 10.25-11.10


Vanja ŠUBIC

učiteljica strokovnih modulov živilstva, svetnica, razredničarka 1. B

vanja.subicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: četrtek, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 11.15-12.00


Polona TERAN

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, vodja hortikulture, mentorica, razredničarka 1. H

polona.teranping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: četrtek, 9.00-9.45

GU za dijake: četrtek, 12.05–12.50


Urška TERAN RAVNIKAR

učiteljica športne vzgoje, svetovalka, tajnica ŠMK za poklicno maturo, koordinatorka Zdrave šole, razredničarka 2. BČF

urska.teranping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: četrtek, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 11.15-12.00

GU za poklicno maturo: ponedeljek, 11.15-12.00


Marija URANKAR

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva, svetnica

marija.urankarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: petek, 11.15-12.00


Boris URH

učitelj likovne umetnosti, svetovalec, vodja aktiva za družboslovje, razrednik 1. CIP

boris.urhping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 12.05–12.50


Mateja VALJAVEC

učiteljica matematike, mentorica, tajnica Splošne mature

mateja.valjavecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: sreda, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 12.55-13.40–12.5

GU za Splošno maturo: sreda, 11.15-12.00


Marjeta VOVK

učiteljica biologije in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, vodja PUZ naravovarstva, 

marjeta.vovkping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: ponedeljek, 8.10-8.55

GU za dijake: ponedeljek, 12.05–12.50


Simona Duška ZABUKOVEC

učiteljica angleščine in nemščine, mentorica

simona-duska.zabukovecping@guest.arnespong.si, 04 277 21 31

GU za starše: torek, 8.10-8.55

GU za dijake: torek, 12.05-12.50


Anja ZALETELJ

učiteljica biologije in strokovnih modulov s področja trajnostnega razvoja in podjetništva, koordinatorica EKO šole, razredničarka 1. IDEO

anja.zaletelj@bc-naklo.si, 04 277 21 28

GU za starše: sreda, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 11.15-12.00


Anita ZUPANC

učiteljica kemije in biologije, mentorica, razredničarka 4. M

anita.zupancping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 11.15-12.00


mag. Lenka ŽIGON

učiteljica kemije, svetnica

milica.slatinek-zigonping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: četrtek, 8.10-8.55

GU za dijake: torek, 12.55-13.40


Sandra ŽVAGEN

učiteljica angleščine, svetnica, razredničarka 4. L

sandra.zvagenping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: ponedeljek, 9.00-9.45

GU za dijake: četrtek, 12.55–13.40