Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Učitelji na srednji šoli


Andreja AHČIN

ravnateljica, svetnica

andreja.ahcinping@bc-naklopong.si, 04 277 21 19

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Miran AHČIN

učitelj praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva

miran.ahcinping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12:15–13.00


Barbara BENEDIK

učiteljica angleščine in nemščine, razredničarka 2. G

barbara.benedikping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: ponedeljek, 8.10-8.55

GU za dijake: sreda, 12.15–13.00


Urška BERCE

učiteljica matematike

urska.berceping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: torek, 8.10-8.55

GU za dijake: ponedeljek, 13.05-13.50


Anja BERGANT

svetovalna delavka, koordinatorka za otroke s posebnimi potrebami in koordinatorka prehrane

anja.bergant@bc-naklo.si, 04 277 21 10

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Barbara BEŠTER

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva, vodja aktiva živilstva in prehrane, razredničarka 1. H

barbara.besterping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: ponedeljek, 9.30-10.15

GU za dijake: ponedeljek, 12.15-13.00


Bernarda BOŽNAR

učiteljica geografije in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, vodja gimnazije, koordinatorica projekta Zeleni sijaj, razredničarka 3. M

bernarda.boznarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: trenutno odsotna

GU za dijake: trenutno odsotna


Špela CAMLEK

učiteljica slovenščine, mentorica, vodja aktiva za slovenščino, razredničarka 3. N

spela.camlekping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: sreda, 10.20–11.05

GU za dijake: petek, 12.15–13.00


David CELAR

učitelj športne vzgoje in strokovnih modulov, mentor, vodja aktiva za športno vzgojo, razrednik 4. ČDFD

david.celarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: čertek, 9.50-10.35

GU za dijake: ponedeljek, 13.05–13.50


Metka CELAR

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, svetnica, razredničarka 1. DE

metka.celarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: sreda, 10.20 - 11.05

GU za dijake: torek, 12.15 - 13.00


Ljubo ČALIČ

učitelj športne vzgoje, razrednik 1. IO

ljubo.calicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: četrtek, 12.15-13.00


Katja ČESEN

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva, mentorica, razredničarka 2. J

katja.cesenping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: sreda, 9.30-10.15

GU za dijake: sreda, 12.15-13.00


Neža ČIMŽAR

učiteljica športne vzgoje, koordinatorka Dijakom za varno mobilnost, razredničarka 4. BČF

neza.cimzarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: četrtek, 11.10–11.55


dr. Barbara DEBELJAK RUS

učiteljica psihologije, svetnica

barbara.debeljak@guest.arnes.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.15–13.00


Katja DOBNIKAR

laborantka

katja.dobnikarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 46

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Bojana DOLINAR

učiteljica slovenščine, mentorica, razredničarka 1. Č

bojana.dolinarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: sreda, 9.00-9.30

GU za dijake: četrtek, 13.05-13.50


Ljuboslava ERJAVEC

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, svetnica, razredničarka 4. N

ljuba.erjavecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake:ponedeljek, 13.05-13-50


Tadeja FRIČOVSKY

šolska svetovalka in pomočnica ravnateljice, svetnica, mentorica dijaške skupnosti

tadeja.fricovskyping@bc-naklopong.si, 04 277 21 24

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Kristina FRLIC

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva, mentorica, razredničarka 2. K

kristina.frlic@bc-naklo.si, 04 277 21 33

GU za starše: sreda, 9.50-10.35

GU za dijake: torek, 13.05–13.50


Aljaž GARTNAR

učitelj praktičnega pouka mehanike kmetijskih in delovnih strojev

aljaz.gartnarping@bc-naklopong.si, 04 277 41

GU za starše: torek, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 13.05–13.50


Veronika GORJANC

organizatorica praktičnega usposabljanja, svetnica

veronika.gorjancping@bc-naklopong.si, 04 277 21 28

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Robert HORVAT

učitelj strokovnih modulov računalništva in informatike, mentor, razrednik 1. C

robert.horvatping@bc-naklopong.si, 04 277 21 35

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 12.15-13.00


Jaka JAGODIC

učitelj praktičnega pouka kmetijstva

jaka.jagodicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 41

GU za starše: ponedeljek, 8.10–8.55

GU za dijake: četrtek, 13.05–13.50


Maja JARC

učiteljica matematike, svetovalka, tajnica ZI, organizatorica nadomeščanj

maja.jarcping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: petek, 8.10–8.55

GU za dijake: sreda, 12.15–13.00

GU za zaključni izpit: torek, 10.20–11.05


Sonja JERIČ ŠTEFE

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, svetovalka, razredničarka 5. ČDFD

sonja.jericping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: četrtek, 9.00-9.45

GU za dijake: petek, 12.15–13.00


Marija JERŠE

učiteljica slovenščine, svetovalka, razredničarka 4. BD

marija.jerseping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: petek, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 13.05–13.50


Andraž KALAMAR

učitelj zgodovine in sociologije, svetovalec, koordinator raziskovalne dejavnosti, razrednik 4. L

andraz.kalamarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: petek, 12.15-13.00


Marko Sergej KAN KRALJ

učitelj fizike, mentor

marko.kraljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 13.05-13.50


mag. Marjetka KASTELIC ŠVAB

učiteljica biologije in biotehnologije, svetnica, razredničarka 2. M

meta.kastelicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: sreda, 8.10-8.55

GU za dijake: torek, 13.05–13.50


Ana KAVČIČ KARNIČAR

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva, mentorica, vodja aktiva za kmetijstvo in hortikulturo, razredničarka 1. K

ana.kavcicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: sreda, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 13.05-13.50


Marko KOSELJ

učitelj matematike

marko.koseljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: četrtek, 9.30-10.15

GU za dijake: ponedeljek, 11.10-11.55


Ana KOŠNJEK

učiteljica geografije

ana.kosnjekping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 9.50-10.35

GU za dijake: torek, 11.10–11.55


Jan KOZJEK

učitelj fizike

jan.kozjekping@bc-naklopong.si , 04 277 21 42

GU za starše: četrtek, 8.10-8.55

GU za dijake: ponedeljek, 13.55–14.40


Urška KLEČ

učiteljica biologije in strokovnih modul naravovarstva

urska.klecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 21

GU za starše: trenutno odsotna

GU za dijake: trenutno odsotna


Majda KOLENC ARTIČEK

učiteljica strokovnih modulov komunikacije in podjetništva, svetnica, vodja PUZ kmetijstva

majda.kolencping@bc-naklopong.si, 04 277 21 28

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.15–13.00


mag. Maruška KORELC

učiteljica matematike, svetovalka, razredničarka 1. P

marusa.korelcping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: sreda, 8.10-8.55

GU za dijake: sreda, 13.05-13.50


Marcela KOREN

učiteljica slovenščine, svetovalka, razredničarka 5. BD

marcela.korenping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: četrtek, 8.10–8.55

GU za dijake: sreda, 13.05–13.50


Jana KORITNIK

učiteljica angleščine in nemščine, mentorica, razredničarka 2. C

jana.koritnikping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: četrtek, 9.50-10.35

GU za dijake: torek, 12.15-13.00


Tina KRIŽNAR

učiteljica geografije, svetovalka, razredničarka 2. IDEO

tina.kriznarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: sreda, 8.10-8.55

GU za dijake: četrtek, 12.15-13.00


Nataša KUNSTELJ

učiteljica strokovnih modulov hortikulture in naravovarstva, svetnica, koordinatorka EKO šole, razredničarka 3. DEO

natasa.kunsteljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: sreda, 8.10-8.55

GU za dijake: ponedeljek, 13.05-13.50

 


Mojca LOGAR

učiteljica geografije, zgodovine in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, razredničarka 1. N

mojca.logarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: ponedeljek, 8.10-8.55

GU za dijake: ponedeljek, 12.15-13.00


Brigita MARKUN

učiteljica športne vzgoje, svetovalka, razredničarka 3. J

brigita.markunping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: četrtek, 9.00-9.45

GU za dijake: ponedeljek, 13.05-13.50


Rok MIŠČEVIČ

učitelj zgodovine in sociologije, mentor, vodja aktiva za družboslovje, razrednik 2. P

rok.miscevicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: četrtek, 10.20-11-05

GU za dijake: petek, 12.15–13.00


dr. Nina MODRIJAN

učiteljica slovenščine, svetovalka, koordinatorka raziskovalnega in projektnega dela, razredničarka 3. L 

nina.modrijanping@bc-naklopong.si , 04 277 21 29

GU za starše: petek, 9.00–9.45

GU za dijake: četrtek, 13.05–13.50


Rok NEMANIČ

učitelj glasbe 

nemanic.rokping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: po dogovoru torek ali sreda

GU za dijake: po dogovoru torek ali sreda


Jera ORAŽEM

učiteljica slovenščine, koordinatorica MEPI, razredničarka 2. ČF

jera.orazem@bc-naklo.si, 04 277 21 29

GU za starše: ponedeljek, 9.00-9-45

GU za dijake: sreda, 13.55-14.40


Katarina PAVOVEC

učiteljica praktičnega pouka hortikulture

katarina.pavovecping@bc-naklopong.si , 04 277 21 27

GU za starše: četrtek, 7.20-8.05

GU za dijake: sreda, 12.15–13.00


Joži PETERNELJ

učiteljica matematike, svetovalka, koordinatorka NA-MA poti, vodja aktiva za matematiko, razredničarka 1. BF

jozi.peterneljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: ponedeljek, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 12.15–13.00


Neža PIRIH ZUPAN

šolska svetovalka, izvajalka dodatne strokovne pomoči, mentorica

neza.pirihping@bc-naklopong.si, 04 277 21 39

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Tadeja POLAJNAR

učiteljica strokovnih modulov živilstva, svetovalka, vodja PUZ živilstvo, razredničarka 1. J

tadeja.polajnarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 33

GU za starše: torek, 10.20-11.05

GU za dijake: torek, 11.10-11.55

 


Ana PROŠEK

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva, svetovalka

ana.prosekping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: četrtek, 9.30-10.15

GU za dijake: četrtek, 13.05-13.50


Monika RANT

pomočnica ravnateljice, svetnica

monika.rantping@bc-naklopong.si, 04 277 21 25

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Darja RAVNIHAR

učiteljica nemščine, mentorica, razredničarka 4. M

darja.ravniharping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: sreda, 8.10-8.55

GU za dijake: torek, 13.05-13.50


Tomo ROMŠEK

učitelj praktičnega pouka strokovnih modulov hortikulture in kmetijstva, mentor

tomo.romsekping@gmailpong.com, 04 277 21 27

GU za starše: torek, 9.00–9.30

GU za dijake: ponedeljek, 13.05-13.50


Urška SIMJANOVSKI

knjižničarka, svetovalka

urska.simjanovskiping@bc-naklopong.si, 04 277 21 16

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Marta SKOBERNE

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva, svetnica

marta.skoberneping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: četrtek, 8.10–8.55

GU za dijake: petek, 13.05–13.50


Sabina SMOLEJ

učiteljica angleščine, svetovalka, razredničarka 1. M

sabina.smolejping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: torek, 9.00-9.45

GU za dijake: četrtek, 12.15-13.00


Petra STARBEK

učiteljica biologije

petra.starbekping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: ponedeljek, 9.00-9.45

GU za dijake: ponedeljek, 11.10–11.55


dr. Nataša ŠINK

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva, hortikulture in naravovarstva, svetnica, koordinatorica projekta JA Slovenija, vodja PUZ hortikultura

natasa.sinkping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: trenutno odsotna

GU za dijake: trenutno odsotna


Maša ŠKRLEP

učiteljica strokovnih modulov živilstva

masa.skrlepping@bc-naklopong.si, 04 277 21 35

GU za starše: petek, 10.20-11.05

GU za dijake: četrtek, 13.55-14.40


Saša ŠTERN

učiteljica biologije in gospodinjstva, svetovalka, razredničarka 1. G

sasa.sternping@bc-naklopong.si, 04 277 21 28

GU za starše: ponedeljek, 9.00-9.45

GU za dijake: sreda, 13.05-13.50


mag. Irena ŠUBIC JELOČNIK

učiteljica angleščine, svetnica, mentorica The sky is the limit, koordinatorica projekta Trajnostna mobilnost, vodja aktiva za tuje jezike

irena.subic-jelocnikping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 13.05-13.50


Tatjana ŠUBIC

učiteljica strokovnih modulov živilstva, svetnica

tatjana.subicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: ponedeljek, 9.00-9.45

GU za dijake: ponedeljek, 9.30-10.15


Vanja ŠUBIC

učiteljica strokovnih modulov živilstva, svetnica, vodja aktiva za živilstvo in prehrano, razredničarka 2. B

vanja.subicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: sreda, 9.50-10.35

GU za dijake: petek, 12.15-13.00


Andreja TAVČAR

učiteljica praktičnega pouka kmetijstva

andreja.tavcar@bc-naklo.si, 04 277 21 41

GU za starše: sreda, 7.20-8.05

GU za dijake: torek, 12.15-13.00


Polona TERAN

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, vodja hortikulture, mentorica, razredničarka 2. H

polona.teranping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: sreda, 9.00-9.45

GU za dijake: sreda, 10.20-11.05


Urška TERAN RAVNIKAR

učiteljica športne vzgoje, svetovalka, tajnica ŠMK za poklicno maturo, koordinatorka Zdrave šole, razredničarka 3. BČF

urska.teranping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: torek, 9.00-9.45

GU za dijake: petek, 12.15-13.00

GU za poklicno maturo: petek, 11.10-12.30


Marija URANKAR

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva, svetnica

marija.urankarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 13.05-13.50


Boris URH

učitelj likovne umetnosti, svetovalec, vodja aktiva za družboslovje, razrednik 2. CIP

boris.urhping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: petek, 9.00-9.45

GU za dijake: sreda, 12.15-13.00


Mateja VALJAVEC

učiteljica matematike, mentorica, tajnica Splošne mature, razredničarka 1. L

mateja.valjavecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: ponedeljek, 9.30-10.15

GU za dijake: torek, 12.15-13.00

GU za Splošno maturo: ponedeljek, 10.20-11.05


Marjeta VOVK

učiteljica biologije in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, vodja PUZ naravovarstva, razredničarka 2. N

marjeta.vovkping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: ponedeljek, 9.00-9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.15-13.00


Simona Duška ZABUKOVEC

učiteljica angleščine in nemščine, mentorica

simona-duska.zabukovecping@guest.arnespong.si, 04 277 21 31

GU za starše: četrtek, 9.50-10.35

GU za dijake: ponedeljek, 13.05-13.50


Anita ZUPANC

učiteljica kemije in biologije, mentorica, nadomestna razredničarka 3. M

anita.zupancping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: torek, 9.00-9.45

GU za dijake: četrtek, 12.15-13.00


Meta ŽEFRAN

laborantka

meta.zefranping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


mag. Lenka ŽIGON

učiteljica kemije, svetnica

milica.slatinek-zigonping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: četrtek, 9.00-9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.15-13.00


Sandra ŽVAGEN

učiteljica angleščine, svetnica, razredničarka 2. L

sandra.zvagenping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: torek, 9.50-10.35

GU za dijake: sreda, 12.15-13.00