Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Učitelji na srednji šoli


Andreja AHČIN

ravnateljica, svetnica

andreja.ahcinping@bc-naklopong.si, 04 277 21 19

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Miran AHČIN

učitelj praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva

miran.ahcinping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: torek, 9.35–10.20

GU za dijake: sreda, 12.55–13.40


Jure AUSEC

učitelj fizike in strokovnih modulov naravovarstva, mentor, MEPI koordinator, razrednik 2. N

jure.ausecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: ponedeljek, 8.10–8.55

GU za dijake: četrtek, 12.05–12.50


Barbara BENEDIK

učiteljica angleščine in nemščine, razredničarka 2. G

barbara.benedikping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: četrtek, 9.35–10.20

GU za dijake: torek, 12.55–13.40


Anja BERGANT

svetovalna delavka, koordinatorka za otroke s posebnimi potrebami in koordinatorka prehrane

anja.bergant@bc-naklo.si, 04 277 21 10

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Barbara BEŠTER

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva, vodja aktiva živilstva in prehrane, razredničarka 1. H

barbara.besterping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: petek, 9.00-9.35

GU za dijake: ponedeljek, 12.55–13.40


Bernarda BOŽNAR

učiteljica geografije in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, vodja gimnazije, razredničarka 1. M

bernarda.boznarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 12.55–13.40


Špela CAMLEK

učiteljica slovenščine, mentorica, razredničarka 1. N

spela.camlekping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: petek, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 12.55–13.40


David CELAR

učitelj športne vzgoje in strokovnih modulov, razrednik 2. DE, mentor

david.celarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: petek, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.05–12.50


Metka CELAR

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, svetnica

metka.celarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: sreda, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 12.55–13.40


Ljubo ČALIČ

učitelj športne vzgoje, razrednik 2. CIO

ljubo.calicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.05–12.50


Katja ČESEN

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva, mentorica

katja.cesenping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: torek, 9.35–10.20

GU za dijake: ponedeljek, 12.55–13.40


Neža ČIMŽAR

učiteljica športne vzgoje, koordinatorka Dijakom za varno mobilnost, razredničarka 2. BČF

neza.cimzarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.55–13.40


dr. Barbara DEBELJAK RUS

učiteljica psihologije, svetnica

barbara.debeljak@guest.arnes.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.05–12.50


Mira DOLENC

učiteljica biologije in strokovnih modulov s področja trajnostnega razvoja

mira.dolencping@bc-naklopong.si, 04 277 21 28

GU za starše: petek, 9.00-9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.05-12.50


Bojana DOLINAR

učiteljica slovenščine, mentorica

bojana.dolinarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše:-

GU za dijake: -


Ljuboslava ERJAVEC

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, svetnica

ljuba.erjavecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: četrtek, 8.10–8.55

GU za dijake: sreda, 11.15–12.00


Tadeja FRIČOVSKY

šolska svetovalka in pomočnica ravnateljice, svetnica, mentorica dijaške skupnosti

tadeja.fricovskyping@bc-naklopong.si, 04 277 21 24

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Kristina FRLIC

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva, mentorica, razredničarka 2. H

kristina.frlic@bc-naklo.si, 04 277 21 33

GU za starše: sreda, 8.10–9.30

GU za dijake: torek, 13.45–14.30


Veronika GORJANC

organizatorica praktičnega usposabljanja, svetnica

veronika.gorjancping@bc-naklopong.si, 04 277 21 28

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Ivana GROŠELJ

laborantka

ivana.groselj@bc-naklo.si, 04 277 21 46

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Robert HORVAT

učitelj strokovnih modulov računalništva in informatike, mentor, razrednik 3. ČF

robert.horvatping@bc-naklopong.si, 04 277 21 35

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 13.45–14.30


Jaka JAGODIC

učitelj praktičnega pouka kmetijstva

jaka.jagodicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 41

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 12.05–12.50


Maja JARC

učiteljica matematike, svetovalka, tajnica ZI, organizatorica nadomeščanj, vodja aktiva za matematiko

maja.jarcping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: četrtek, 12.55–13.40

GU za zaključni izpit: petek, 12.05–12.50


Sonja JERIČ ŠTEFE

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, svetovalka, razredničarka 5. ČDFD

sonja.jericping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: sreda, 8.10-8.55

GU za dijake: petek, 12.05–12.50


Marija JERŠE

učiteljica slovenščine, svetovalka, vodja aktiva za slovenščino, razredničarka 2. J

marija.jerseping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.05–12.50


Andraž KALAMAR

učitelj zgodovine in sociologije, svetovalec, razrednik 2. L

andraz.kalamarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: petek 8.10–8.55

GU za dijake: četrtek, 12.55-13.40


Marko Sergej KAN KRALJ

učitelj fizike, mentor

marko.kraljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: četrtek, 8.10–8.55

GU za dijake: petek, 12.05–12.55


mag. Marjetka KASTELIC ŠVAB

učiteljica biologije in biotehnologije, svetovalka

meta.kastelicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: sreda, 9.35–10.20

GU za dijake: četrtek, 13.45–14.30


Ana KAVČIČ KARNIČAR

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva, mentorica, razredničarka 1. K

ana.kavcicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: četrtek, 8.10-8.55

GU za dijake: torek, 12.55-13.40


Marko KOSELJ

učitelj matematike

marko.koseljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: petek, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 12.55-13.40


Urška KLEČ

učiteljica biologije

urska.klecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 21

GU za starše: torek, 9.35–9.50

GU za dijake: torek, 10.25–11.10


Majda KOLENC ARTIČEK

učiteljica strokovnih modulov komunikacije in podjetništva, svetnica, vodja PUZ kmetijstva

majda.kolencping@bc-naklopong.si, 04 277 21 28

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.55–13.40


mag. Maruška KORELC

učiteljica matematike, svetovalka, razredničarka 4. Č

marusa.korelcping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: petek, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 12.55–13.40


Marcela KOREN

učiteljica slovenščine, svetovalka, razredničarka 3. J

marcela.korenping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: ponedeljek, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 12.55–13.40


Jana KORITNIK

učiteljica angleščine in nemščine, mentorica, razredničarka 4. BF

jana.koritnikping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: torek, 8.10-8.55

GU za dijake: torek, 12.05-12.55


Tina KRIŽNAR

učiteljica geografije, svetovalka, razredničarka 4.BD

tina.kriznarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 9.35-9.50

GU za dijake: torek, 12.05–12.50


Nataša KUNSTELJ

učiteljica strokovnih modulov hortikulture in naravovarstva, svetnica, koordinatorka EKO šole, razredničarka 1. DEO

natasa.kunsteljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: sreda, 8.10–8.55

GU za dijake: četrtek, 12.05–12.50

 


Borut LAZAR

učitelj biologije, mentor, vodja aktiva za naravoslovje

borut.lazarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: sreda, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 12.55–13.40


Mojca LOGAR

učiteljica geografije, zgodovine in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, koordinatorka PODVIG, razredničarka 4. N

mojca.logarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: sreda, 12.05-12.50


Brigita MARKUN

učiteljica športne vzgoje, svetovalka, vodja aktiva za športno vzgojo, razredničarka 1. J

brigita.markunping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: sreda, 8.10-8.55

GU za dijake: torek, 11.15-12.00


Darja MAVRIN

učiteljica strokovnih modulov živilstva in prehrane, svetnica, vodja PUZ živilstva in prehrane

darja.mavrinping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: torek, 9.00–9.35

GU za dijake: torek, 12.05–12.50


Rok MIŠČEVIČ

učitelj zgodovine in sociologije, mentor, razrednik 3. IO

rok.miscevicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: petek, 9.00–9.30

GU za dijake: ponedeljek, 12.05–12.50


dr. Nina MODRIJAN

učiteljica slovenščine, svetovalka, koordinatorka raziskovalnega in projektnega dela, razredničarka 1. L 

nina.modrijanping@bc-naklopong.si , 04 277 21 29

GU za starše: petek, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 12.05–12.50


Jera ORAŽEM

učiteljica slovenščine

jera.orazem@bc-naklo.si, 04 277 21 29

GU za starše: torek, 8.10-8.55

GU za dijake: sreda, 12.05-12.50


Joži PETERNELJ

učiteljica matematike, svetovalka, koordinatorka NA-MA poti, razredničarka 3. BN

jozi.peterneljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 12.55–13.40


Tadeja POLAJNAR

učiteljica strokovnih modulov živilstva, svetovalka

tadeja.polajnarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 33

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.30

GU za dijake: sreda, 12.15–13.00

 


Ana PROŠEK

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva, svetovalka

ana.prosekping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: ponedeljek, 9.00-9.30

GU za dijake: sreda, 12.55-13.40


Monika RANT

pomočnica ravnateljice, svetnica

monika.rantping@bc-naklopong.si, 04 277 21 25

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Darja RAVNIHAR

učiteljica nemščine, mentorica, vodja aktiva za tuje jezike, razredničarka 2. M

darja.ravniharping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: torek, 9.00-9.45

GU za dijake: sreda, 12.55-13.40


Tomo ROMŠEK

učitelj praktičnega pouka strokovnih modulov hortikulture in kmetijstva, mentor, razrednik 4. ČDFD

tomo.romsekping@gmailpong.com, 04 277 21 27

GU za starše: torek, 9.00–9.30

GU za dijake: sreda, 13.45–14.30


Tilen SELAN

učitelj praktičnega pouka strokovnih modulov kmetijstva

tilen.selanping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: petek, 8.10–8.55

GU za dijake: četrtek, 12.05–12.50


Urška SIMJANOVSKI

knjižničarka, svetovalka

urska.simjanovskiping@bc-naklopong.si, 04 277 21 16

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Marta SKOBERNE

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva, svetnica

marta.skoberneping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: torek, 7.20–8.05

GU za dijake: četrtek, 12.05–12.50


Marija SMOLE

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov hortikulture, mentorica, razredničarka 3. CDE

mojca.smoleping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: torek, 9.00–9.30

GU za dijake: torek, 12.55–13.40


Sabina SMOLEJ

učiteljica angleščine, svetovalka, razredničarka 4. M

sabina.smolejping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: četrtek, 8.10–8.55

GU za dijake: četrtek, 12.55–13.40


dr. Nataša ŠINK

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva in hortikulture, svetnica, vodja aktiva za kmetijstvo in hortikulturo, koordinatorica projekta JA Slovenija, vodja PUZ hortikultura

natasa.sinkping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: torek, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 12.55-13.40


Maša ŠKRLEP

laborantka, učiteljica strokovnih modulov živilstva

masa.skrlepping@bc-naklopong.si, 04 277 21 46

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Saša ŠTERN

učiteljica biologije in gospodinjstva, svetovalka, razredničarka 1. G

sasa.sternping@bc-naklopong.si, 04 277 21 18

GU za starše: petek, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 12.55-13.40


mag. Irena ŠUBIC JELOČNIK

učiteljica angleščine, svetnica, mentorica The sky is the limit

irena.subic-jelocnikping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: petek, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 12.05–12.50


Tatjana ŠUBIC

učiteljica strokovnih modulov živilstva, svetnica

tatjana.subicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: petek, 7.20-8.05

GU za dijake: petek, 13.45-14.30


Vanja ŠUBIC

učiteljica strokovnih modulov živilstva, svetnica, razredničarka 5. BD

vanja.subicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: ponedeljek, 8.10-8.55

GU za dijake: torek, 12.55-13.40


Polona TERAN

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, vodja hortikulture, mentorica

polona.teranping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: sreda, 7.20-8.05

GU za dijake: petek, 13.45–14.30


Urška TERAN RAVNIKAR

učiteljica športne vzgoje, svetovalka, tajnica ŠMK za poklicno maturo, koordinatorka Zdrave šole, razredničarka 1. BČF

urska.teranping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: petek, 8.10-8.50

GU za dijake: torek, 12.55–13.40

GU za poklicno maturo: ponedeljek, 10.25-11.10


Marija URANKAR

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva, svetnica

marija.urankarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.15–13.40


Boris URH

učitelj likovne umetnosti, svetovalec, vodja aktiva za družboslovje, razrednik 1. CIP

boris.urhping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: četrtek, 9.00–9.30

GU za dijake: ponedeljek, 12.05–12.50


Mateja VALJAVEC

učiteljica matematike, mentorica, tajnica Splošne mature, razredničarka 4. L

mateja.valjavecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: ponedeljek, 9.00-9.45

GU za dijake: četrtek, 12.55–13.40

GU za Splošno maturo: sreda, 10.25-11.10


Marjeta VOVK

učiteljica biologije in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, vodja PUZ naravovarstva, projekt SENHIAS

marjeta.vovkping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: četrtek, 9.00-9.30

GU za dijake: ponedeljek, 12.05–12.50


Simona Duška ZABUKOVEC

učiteljica angleščine in nemščine, mentorica

simona-duska.zabukovecping@guest.arnespong.si, 04 277 21 31

GU za starše: torek, 8.10-8.55

GU za dijake: sreda, 12.55-13.40


Anita ZUPANC

učiteljica kemije in biologije, mentorica, koordinatorka EKO šole, razredničarka 3. M

anita.zupancping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: sreda, 8.10–8.55

GU za dijake: četrtek, 12.05-12.55


Monika ŽIBRET

šolska svetovalka, socialna pedagoginja, izvajalka dodatne strokovne pomoči

monika.zibret@bc-naklo.si, 04 277 21 39

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


mag. Lenka ŽIGON

učiteljica kemije, svetnica

milica.slatinek-zigonping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: torek, 8.10-8.55

GU za dijake: sreda 12.55-13.40


Sandra ŽVAGEN

učiteljica angleščine, svetnica, razredničarka 3. L

sandra.zvagenping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: četrtek, 12.05–12.50