Učitelji na srednji šoli


Razpored učiteljev po prostorih za skupne govorilne ure v torek, 17. 4. 2018


Andreja AHČIN

ravnateljica, svetnica

andreja.ahcinping@bc-naklopong.si, 04 277 21 19

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Miran AHČIN

učitelj praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva

miran.ahcinping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 13.10–13.55


Jure AUSEC

učitelj fizike in strokovnih modulov naravovarstva, MEPI koordinator, razrednik 3. N

jure.ausecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: sreda, 8.10–8.55

GU za dijake: četrtek, 13.10–13.55


Barbara BENEDIK

učiteljica angleščine in nemščine

barbara.benedikping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.20–13.05


Urška BERCE

učiteljica matematike, tajnica ŠMK za splošno maturo, vodja aktiva za matematiko, razredničarka 1. M

urska.berceping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.20–13.05

GU za splošno maturo: četrtek, 9.00–9.45


Anja BERGANT

svetovalna delavka, koordinatorka za otroke s posebnimi potrebami in koordinatorka prehrane

anja.bergant@bc-naklo.si, 04 277 21 10

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Barbara BEŠTER

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva, svetovalka

barbara.besterping@bc-naklopong.si, 04 277 21 28

GU za starše: petek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 13.10–13.55


Bernarda BOŽNAR

učiteljica geografije in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, vodja gimnazije, koordinatorka SLAVIT

bernarda.božnar@bc-naklo.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: četrtek, 14.00–14.45


Špela CAMLEK

učiteljica slovenščine, razredničarka 1. K

spela.camlekping@guest.arnespong.si, 04 277 21 29

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.20–13.05


David CELAR

učitelj športne vzgoje, razrednik 4. FD

david.celarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: četrtek, 12.20–13.05


Metka CELAR

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, svetnica, vodja PUZ hortikulture

metka.celarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: petek, 8.10–8.55

GU za dijake: ponedeljek, 12.20–13.05


Ljubo ČALIČ

učitelj športne vzgoje, razrednik 5. BDČD

ljubo.calicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: četrtek, 8.10–8.55

GU za dijake: sreda, 11.20–12.05


Janja ČENČIČ GARTNER

učiteljica slovenščine, mentorica, UNESCO koordinatorica, razredničarka 1. N

janja.gartnerping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: sreda, 9.45–10.30

GU za dijake: ponedeljek, 12.20–13.05


Katja ČESEN

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva, mentorica, vodja aktiva za živilstvo in prehrano, razredničarka 2. J

katja.cesenping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 13.10–13.55


Neža ČIMŽAR

učiteljica športne vzgoje, koordinatorka Dijakom za varno mobilnost

neza.cimzarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: petek, 11.20–12.05


dr. Barbara DEBELJAK RUS

učiteljica psihologije, svetnica

barbara.debeljak@guest.arnes.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 11.20–12.05


Bojana DOLINAR

učiteljica slovenščine, mentorica

bojana.dolinarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.20–13.05


Ljuboslava ERJAVEC

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, svetnica, razredničarka 2. BF

ljuba.erjavecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: petek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.20–13.05


Tadeja FRIČOVSKY

šolska svetovalka in pomočnica ravnateljice, svetnica, mentorica dijaške skupnosti

tadeja.fricovskyping@bc-naklopong.si, 04 277 21 24

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Kristina FRLIC

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva in laborantka, mentorica, razredničarka 1. G

kristina.frlic@bc-naklo.si, 04 277 21 33

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 12.20–13.05


Veronika GORJANC

organizatorica praktičnega usposabljanja, svetovalka

veronika.gorjancping@bc-naklopong.si, 04 277 21 28

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Eva GROHAR GROS

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva

eva.grohar-grosping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: ponedeljek, 9.45–10.30

GU za dijake: torek, 14.00–14.45


Ivana GROŠELJ

laborantka

ivana.groselj@bc-naklo.si, 04 277 21 46

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Robert HORVAT

učitelj strokovnih modulov računalništva in informatike, mentor

robert.horvatping@bc-naklopong.si, 04 277 21 35

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.20–13.05


Maja JARC

učiteljica matematike, svetovalka, tajnica ZI, organizatorica nadomeščanj

maja.jarcping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: četrtek, 13.10–13.55


Sonja JERIČ ŠTEFE

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, svetovalka, razredničarka 5. FD

sonja.jericping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 12.20–13.05


Marija JERŠE

učiteljica slovenščine, svetovalka, razredničarka 4. L

marija.jerseping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: ponedeljek, 8.10–8.55

GU za dijake: četrtek, 11.20–12.05


Andraž KALAMAR

učitelj zgodovine in sociologije, svetovalec, vodja aktiva za družboslovje, razrednik 4. Č

andraz.kalamarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: petek, 8.10–8.55

GU za dijake: ponedeljek, 11.20–12.05


Nina KALIČANIN

učiteljica strokovnih modulov s področja trajnostnega razvoja in podjetništva, svetnica

nina.kalicaninping@bc-naklopong.si, 04 277 21 21

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 13.10–13.55


Marko Sergej KAN KRALJ

učitelj fizike, mentor, razrednik 2. CIO

marko.kraljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: petek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.20–13.05


mag. Marjetka KASTELIC ŠVAB

učiteljica biologije in biotehnologije, svetovalka, vodja aktiva za naravoslovje, razredničarka 2. L

meta.kastelicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.20–13.05


Ana KAVČIČ

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva, mentorica

ana.kavcicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 46

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 13.10–13.55


Urška KLEČ

učiteljica biologije

urska.klecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 21

GU za starše: četrtek, 7.20–8.05

GU za dijake: četrtek, 12.20–13.05


Majda KOLENC ARTIČEK

učiteljica strokovnih modulov komunikacije in podjetništva, svetnica, vodja PUZ kmetijstva, razredničarka 1. H

majda.kolencping@bc-naklopong.si, 04 277 21 28

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 12.20–13.05


mag. Maruška KORELC

učiteljica matematike, svetovalka, razredničarka 1. Č

marusa.korelcping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: petek, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 11.20–12.05


Marcela KOREN

učiteljica slovenščine, svetovalka, razredničarka 4. N

marcela.korenping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.20–13.05


Jana KORITNIK

učiteljica angleščine in nemščine, mentorica, vodja aktiva za tuje jezike, razredničarka 1. BF

jana.koritnikping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: petek, 12.20–13.05


Tina KRIŽNAR

učiteljica geografije, svetovalka, razredničarka 3. BF

tina.kriznarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: ponedeljek, 9.45–10.30

GU za dijake: torek, 13.10–13.55


Nataša KUNSTELJ

učiteljica strokovnih modulov hortikulture in naravovarstva, svetnica, koordinatorka EKO šole, razredničarka 1. DE

natasa.kunsteljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: ponedeljek, 8.10–8.55

GU za dijake: četrtek, 13.10–13.55

 


Borut LAZAR

učitelj biologije, mentor

borut.lazarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: torek, 9.45–10.30

GU za dijake: ponedeljek, 13.10–13.55


Mojca LOGAR

učiteljica geografije, zgodovine in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, koordinatorka POGUM, razredničarka 2. M

mojca.logarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: četrtek, 8.10–8.55

GU za dijake: petek, 11.20–12.05


Brigita MARKUN

učiteljica športne vzgoje, svetovalka, vodja aktiva za športno vzgojo, razredničarka 3. J

brigita.markunping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: ponedeljek, 8.10–8.55

GU za dijake: petek, 12.20–13.05


Darja MAVRIN

učiteljica strokovnih modulov živilstva in prehrane, svetnica, vodja PUZ živilstva in prehrane

darja.mavrinping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: četrtek, 9.45–10.30

GU za dijake: sreda, 12.20–13.05


Lucija MIKELJ

šolska svetovalka

lucija.mikeljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 39

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Rok MIŠČEVIČ

učitelj zgodovine in sociologije, razrednik 2. H

rok.miscevicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: sreda, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 13.10–13.55


dr. Nina MODRIJAN

učiteljica slovenščine, svetovalka, vodja aktiva za slovenščino, razredničarka 3. L

nina.modrijanping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.20–13.05


Tina MULEC

učiteljica angleščine, svetovalka

mulec.tina@gmail.com, 04 277 21 31

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: sreda, 12.20–13.05


Joži PETERNELJ

učiteljica matematike, svetovalka, koordinatorka NA-MA poti

jozi.peterneljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.20–13.05


Neža PIRIH

šolska svetovalka

neza.pirihping@bc-naklopong.si, 04 277 21 39

GU za starše:

GU za dijake: 


dr. Andrej POGORELEC

knjižničar - skrbnik vpisov v COBISS

andrej.pogorelec@bc-naklo.si, 04 277 21 05

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Tadeja POLAJNAR

učiteljica strokovnih modulov živilstva, svetovalka, razredničarka 4. BF

tadeja.polajnarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 33

GU za starše: ponedeljek, 9.45–10.30

GU za dijake: torek, 14.00–14.45

 


Ana PROŠEK

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva, svetovalka, razredničarka 2. G

ana.prosekping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: ponedeljek, 9.45–10.30

GU za dijake: torek, 14.00–14.45


Monika RANT

pomočnica ravnateljice, svetovalka

monika.rantping@bc-naklopong.si, 04 277 21 25

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Darja RAVNIHAR

učiteljica nemščine, mentorica, koordinatorka Skills4life, razredničarka 4. M

darja.ravniharping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.20–13.05


Tomo ROMŠEK

učitelj praktičnega pouka strokovnih modulov hortikulture in kmetijstva, mentor

tomo.romsek@gmail.com, 04 277 21 27

GU za starše: torek, 9.45–10.30

GU za dijake: ponedeljek, 13.10–13.55


Tilen SELAN

učitelj praktičnega pouka strokovnih modulov kmetijstva

tilen.selanping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 14.00–14.45


Urška SIMJANOVSKI

knjižničarka, svetovalka

urska.simjanovskiping@bc-naklopong.si, 04 277 21 16

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Marta SKOBERNE

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva, svetnica, razredničarka 3. Č

marta.skoberneping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: petek, 9.45–10.30

GU za dijake: torek, 13.10–13.55


Marija SMOLE

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov hortikulture, mentorica, razredničarka 3. DE

marija.smoleping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: petek, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 11.20–12.05


Sabina SMOLEJ

učiteljica angleščine, svetovalka, razredničarka 3. M

sabina.smolejping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 12.20–13.05


dr. Nataša ŠINK

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva in hortikulture, svetnica, vodja aktiva za kmetijstvo in hortikulturo, razredničarka 2. DE

natasa.sinkping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: petek, 11.20–12.05


Saša ŠTERN

učiteljica biologije in gospodinjstva, svetovalka, razredničarka 1. CIO

sasa.sternping@bc-naklopong.si, 04 277 21 18

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: četrtek, 10.30–11.15


mag. Irena ŠUBIC JELOČNIK

učiteljica angleščine, svetnica, razredničarka 2. N

irena.subicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: četrtek, 8.10–8.55

GU za dijake: četrtek, 12.20–13.05


Tatjana ŠUBIC

učiteljica strokovnih modulov živilstva, svetnica, razredničarka 1. J

tatjana.subicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: torek, 9.00  9.45

GU za dijake: četrtek, 12.20–13.05


Vanja ŠUBIC

učiteljica strokovnih modulov živilstva, svetnica

vanja.subicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 11.20–12.05


Polona TERAN

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, vodja hortikulture

polona.teranping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: ponedeljek, 8.10–8.55

GU za dijake: sreda, 11.20–12.05


Urška TERAN RAVNIKAR

učiteljica športne vzgoje, svetovalka, tajnica ŠMK za poklicno maturo, koordinatorka Zdrave šole, razredničarka 4. BDČD

urska.teranping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: petek, 9.00–9.45

GU za dijake: četrtek, 12.20–13.05


Marija URANKAR

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva, svetnica, razredničarka 2. Č

marija.urankarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: petek, 9.00–9.45

GU za dijake: četrtek, 12.20–13.05


Boris URH

učitelj likovne umetnosti, svetovalec, razrednik 3. CIO

boris.urhping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.20–13.05


Mateja VALJAVEC

učiteljica matematike, mentorica, razredničarka 1. L

mateja.valjavecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 11.20–12.05


Marjeta VOVK

učiteljica biologije in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, vodja PUZ naravovarstva, koordinatorka EKO šole

marjeta.vovkping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: petek, 8.10–8.55

GU za dijake: ponedeljek, 13.10–13.55


Anja ZALETELJ

učiteljica strokovnih modulov s področja trajnostnega razvoja in podjetništva, izvajalka učne pomoči

anja.zaletelj@bc-naklo.si, 04 277 21 28

GU za starše: sreda, 9.00-9.45

GU za dijake: sreda, 10.30-11. 15


Anita ZUPANC

učiteljica kemije in biologije, mentorica

anita.zupancping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.20–13.05


mag. Lenka ŽIGON

učiteljica kemije, svetnica

lenka.zigonping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.20–13.05


Sandra ŽVAGEN

učiteljica angleščine, svetovalka

sandra.zvagenping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: petek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 10.30–11.15