Učitelji na srednji šoli


Andreja AHČIN

ravnateljica, svetnica

andreja.ahcinping@bc-naklopong.si, 04 277 21 19

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Miran AHČIN

učitelj praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva

miran.ahcinping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: ponedeljek, 8.10–8.55

GU za dijake: sreda, 13.55–14.40


Jure AUSEC

učitelj fizike in strokovnih modulov naravovarstva, MEPI koordinator, razrednik 4. N

jure.ausecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 11.10–11.55


Barbara BENEDIK

učiteljica angleščine in nemščine

barbara.benedikping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.15–13.00


Urška BERCE

učiteljica matematike, tajnica ŠMK za splošno maturo, razredničarka 2. M

urska.berceping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 12.15–13.00

GU za splošno maturo: četrtek, 11.10–11.55


Anja BERGANT

svetovalna delavka, koordinatorka za otroke s posebnimi potrebami in koordinatorka prehrane

anja.bergant@bc-naklo.si, 04 277 21 10

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Barbara BEŠTER

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva, svetovalka, razredničarka 1. H

barbara.besterping@bc-naklopong.si, 04 277 21 28

GU za starše: ponedeljek, 7.20-8.05

GU za dijake: četrtek, 13.05–13.50


Bernarda BOŽNAR

učiteljica geografije in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, vodja gimnazije, koordinatorka SLAVIT

bernarda.boznarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 12.15–13.00


Špela CAMLEK

učiteljica slovenščine, razredničarka 2. K

spela.camlekping@guest.arnespong.si, 04 277 21 29

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: petek, 10.20–11.05


David CELAR

učitelj športne vzgoje, razrednik 5. FD

david.celarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: ponedeljek, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 13.05–13.55


Metka CELAR

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, svetnica, vodja PUZ hortikulture

metka.celarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: torek, 9.50–10.35

GU za dijake: torek, 11.10–11.55


Ljubo ČALIČ

učitelj športne vzgoje

ljubo.calicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: petek, 8.10–8.55

GU za dijake: ponedeljek, 13.05–13.55


Janja ČENČIČ GARTNER

učiteljica slovenščine, mentorica, UNESCO koordinatorica, vodja aktiva za slovenščino, razredničarka 2. N

janja.gartnerping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: ponedeljek, 9.50–10.35

GU za dijake: sreda, 11.10–11.55


Katja ČESEN

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva, mentorica, vodja aktiva za živilstvo in prehrano, razredničarka 3. J

katja.cesenping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.30

GU za dijake: sreda, 13.05–13.50


Neža ČIMŽAR

učiteljica športne vzgoje, koordinatorka Dijakom za varno mobilnost

neza.cimzarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.30

GU za dijake: petek, 12.15–13.00


dr. Barbara DEBELJAK RUS

učiteljica psihologije, svetnica

barbara.debeljak@guest.arnes.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 7.20–8.05

GU za dijake: torek, 12.15–13.00


Bojana DOLINAR

učiteljica slovenščine, mentorica, razredničarka 1. G

bojana.dolinarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 12.15–13.00


Ljuboslava ERJAVEC

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, svetnica, razredničarka 3. BF

ljuba.erjavecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: torek, 9.30–10.15

GU za dijake: ponedeljek, 13.55–14.40


Tadeja FRIČOVSKY

šolska svetovalka in pomočnica ravnateljice, svetnica, mentorica dijaške skupnosti

tadeja.fricovskyping@bc-naklopong.si, 04 277 21 24

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Kristina FRLIC

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva in laborantka, mentorica, razredničarka 2. G

kristina.frlic@bc-naklo.si, 04 277 21 33

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 13.05–13.50


Veronika GORJANC

organizatorica praktičnega usposabljanja, svetnica

veronika.gorjancping@bc-naklopong.si, 04 277 21 28

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Ivana GROŠELJ

laborantka

ivana.groselj@bc-naklo.si, 04 277 21 46

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Robert HORVAT

učitelj strokovnih modulov računalništva in informatike, mentor

robert.horvatping@bc-naklopong.si, 04 277 21 35

GU za starše: petek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 13.05–13.50


Maja JARC

učiteljica matematike, svetovalka, tajnica ZI, organizatorica nadomeščanj

maja.jarcping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: ponedeljek, 9.50–10.35

GU za dijake: torek, 12.15–12.55

GU za zaključni izpit: ponedeljek, 11.10–11.55


Sonja JERIČ ŠTEFE

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, svetovalka

sonja.jericping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: ponedeljek, 9.30–10.15

GU za dijake: ponedeljek, 12.15–12.50


Marija JERŠE

učiteljica slovenščine, svetovalka

marija.jerseping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: ponedeljek, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 11.10–11.55


Andraž KALAMAR

učitelj zgodovine in sociologije, svetovalec, vodja aktiva za družboslovje

andraz.kalamarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.15–13.00


Marko Sergej KAN KRALJ

učitelj fizike, mentor, razrednik 3. CIO

marko.kraljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: petek, 8.10–8.55

GU za dijake: ponedeljek, 12.15–13.00


mag. Marjetka KASTELIC ŠVAB

učiteljica biologije in biotehnologije, svetovalka, vodja aktiva za naravoslovje, razredničarka 3. L

meta.kastelicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: sreda, 13.05–13.50


Ana KAVČIČ KARNIČAR

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva, mentorica

ana.kavcicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 46

GU za starše: ponedeljek, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 11.10–11.55


Urška KLEČ

učiteljica biologije

urska.klecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 21

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 12.15–13.00


Majda KOLENC ARTIČEK

učiteljica strokovnih modulov komunikacije in podjetništva, svetnica, vodja PUZ kmetijstva, razredničarka 2. H

majda.kolencping@bc-naklopong.si, 04 277 21 28

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: petek, 12.15–13.00


mag. Maruška KORELC

učiteljica matematike, svetovalka, razredničarka 2. Č, vodja aktiva za matematiko

marusa.korelcping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: petek, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 12.15–13.00


Marcela KOREN

učiteljica slovenščine, svetovalka

marcela.korenping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.15–13.00


Jana KORITNIK

učiteljica angleščine in nemščine, mentorica, vodja aktiva za tuje jezike, razredničarka 2. BF

jana.koritnikping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 13.05–13.50


Tina KRIŽNAR

učiteljica geografije, svetovalka, razredničarka 4. BF

tina.kriznarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: ponedeljek, 9.45–10.15

GU za dijake: sreda, 13.05–13.50


Nataša KUNSTELJ

učiteljica strokovnih modulov hortikulture in naravovarstva, svetnica, koordinatorka EKO šole, razredničarka 2. DE

natasa.kunsteljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: četrtek, 13.05–13.50

 


Borut LAZAR

učitelj biologije, mentor

borut.lazarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: četrtek, 12.15–13.00


Mojca LOGAR

učiteljica geografije, zgodovine in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, koordinatorka POGUM, razredničarka 3. M

mojca.logarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: ponedeljek, 8.10–8.55

GU za dijake: sreda, 12.15–13.00


Brigita MARKUN

učiteljica športne vzgoje, svetovalka, vodja aktiva za športno vzgojo, razredničarka 4. BD

brigita.markunping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 13.05–13.50


Darja MAVRIN

učiteljica strokovnih modulov živilstva in prehrane, svetnica, vodja PUZ živilstva in prehrane

darja.mavrinping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: ponedeljek, 9.45–10.15

GU za dijake: sreda, 13.55–14.40


Rok MIŠČEVIČ

učitelj zgodovine in sociologije, razrednik 1. IO

rok.miscevicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: sreda, 8.10–8.55

GU za dijake: četrtek, 13.05–13.50


dr. Nina MODRIJAN

učiteljica slovenščine, svetovalka, vodja aktiva za slovenščino, razredničarka 4. L

nina.modrijanping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 13.05–13.50


Joži PETERNELJ

učiteljica matematike, svetovalka, koordinatorka NA-MA poti, rzaredničarka 1. BN

jozi.peterneljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: četrtek, 12.15–13.00


Neža PIRIH ZUPAN

šolska svetovalka, izvajalka dodatne strokovne pomoči

neza.pirihping@bc-naklopong.si, 04 277 21 39

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Tadeja POLAJNAR

učiteljica strokovnih modulov živilstva, svetovalka, razredničarka 4. BF

tadeja.polajnarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 33

GU za starše: sreda, 10.20–11.05

GU za dijake: ponedeljeke, 13.55–14.40

 


Monika RANT

pomočnica ravnateljice, svetnica

monika.rantping@bc-naklopong.si, 04 277 21 25

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Darja RAVNIHAR

učiteljica nemščine, mentorica, koordinatorka Skills4life

darja.ravniharping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: sreda, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 10.20–11.05


Tomo ROMŠEK

učitelj praktičnega pouka strokovnih modulov hortikulture in kmetijstva, mentor, razrednik 4. ČDFD

tomo.romsek@gmail.com, 04 277 21 27

GU za starše: sreda, 9.00–9.30

GU za dijake: ponedeljek, 12.15–13.00


Tilen SELAN

učitelj praktičnega pouka strokovnih modulov kmetijstva

tilen.selanping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: ponedeljek, 13.55–14.40


Urška SIMJANOVSKI

knjižničarka, svetovalka

urska.simjanovskiping@bc-naklopong.si, 04 277 21 16

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Marta SKOBERNE

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva, svetnica, razredničarka 4. Č

marta.skoberneping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: četrtek, 8.10–8.55

GU za dijake: četrtek, 12.15–13.00


Marija SMOLE

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov hortikulture, mentorica, razredničarka 1. CDE

marija.smoleping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: sreda, 7.20–8.05

GU za dijake: ponedeljek, 12.15–13.00


Sabina SMOLEJ

učiteljica angleščine, svetovalka, razredničarka 4. M

sabina.smolejping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: ponedeljek, 8.10–8.55

GU za dijake: petek, 12.15–13.00


dr. Nataša ŠINK

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva in hortikulture, svetnica, vodja aktiva za kmetijstvo in hortikulturo, razredničarka 3. DE

natasa.sinkping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 11.10–11.55


Saša ŠTERN

učiteljica biologije in gospodinjstva, svetovalka, razredničarka 2. CIO

sasa.sternping@bc-naklopong.si, 04 277 21 18

GU za starše: sreda, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 12.15–13.00


mag. Irena ŠUBIC JELOČNIK

učiteljica angleščine, svetnica, razredničarka 3. N

irena.subicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: sreda, 8.10–8.55

GU za dijake: ponedeljek, 11.10–11.55


Tatjana ŠUBIC

učiteljica strokovnih modulov živilstva, svetnica

tatjana.subicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: sreda, 9.00–9.30

GU za dijake: sreda, 13.05–13.50


Vanja ŠUBIC

učiteljica strokovnih modulov živilstva, svetnica, razredničarka 3. J

vanja.subicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: sreda, 11.10–11.55

GU za dijake: ponedeljek, 13.05–13.50


Polona TERAN

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, vodja hortikulture, mentorica

polona.teranping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 13.05–13.50


Urška TERAN RAVNIKAR

učiteljica športne vzgoje, svetovalka, tajnica ŠMK za poklicno maturo, koordinatorka Zdrave šole, razredničarka 5. BDČD

urska.teranping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: petek, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 13.05–13.50

GU za poklicno maturo: sreda, 11.10–11.55


Marija URANKAR

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva, svetnica, razredničarka 3. Č

marija.urankarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.15–13.00


Boris URH

učitelj likovne umetnosti, svetovalec, razrednik 2. J

boris.urhping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: ponedeljek, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 13.05–13.50


Mateja VALJAVEC

učiteljica matematike, mentorica, razredničarka 2. L

mateja.valjavecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 12.15–13.00


Marjeta VOVK

učiteljica biologije in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, vodja PUZ naravovarstva, koordinatorka EKO šole

marjeta.vovkping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: ponedeljek, 8.10–8.55

GU za dijake: sreda, 11.10–11.55


Anja ZALETELJ

učiteljica strokovnih modulov s področja trajnostnega razvoja in podjetništva, izvajalka učne pomoči

anja.zaletelj@bc-naklo.si, 04 277 21 28

GU za starše: ponedeljek, 8.10-8.55

GU za dijake: ponedeljek, 12.15-13.00


Anita ZUPANC

učiteljica kemije in biologije, mentorica, razredničarka 1. M

anita.zupancping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: ponedeljek, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 12.15–13.00


mag. Lenka ŽIGON

učiteljica kemije, svetnica

milica.slatinek-zigonping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: torek, 8.10–9.55

GU za dijake: ponedeljek, 11.10–11.55


Sandra ŽVAGEN

učiteljica angleščine, svetnica, razredničarka 1. L

sandra.zvagenping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.30

GU za dijake: četrtek, 12.15–13.00