Šolska pravila


ZAKONI

Odpre zunanjo povezavo v novem oknuZakon o gimnaziji

Odpre zunanjo povezavo v novem oknuZakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju

Odpre zunanjo povezavo v novem oknuZakon o šolski prehrani


PRAVILNIKI

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah


ŠOLSKA PRAVILA