Razpisi za dijake


Praktično usposabljanje na kmetijah na avstrijskem Koroškem

Rok prijave je do 31. 5. 2017. Prijave dijaki oddajo v pisarni za dijake pomočnici ravnateljice.

Praktično izobraževanje dijakov v Estoniji - Pärnumaa Kutsehariduskeskus / Pärnumaa vocational education centre

Izobraževanje bo potekalo med 10. in 22. 9. 2017 v Estoniji. Izpolnjeno prijavo lahko oddate do 26. 5. 2017 do 12. ure v pisarni za dijake (ga. Monika Rant).

 

RAZPIS JE PODALJŠAN - novi rok oddaje je ponedeljek, 12. 6. 2017, do 12. ure.

Praktično izobraževanje dijakov v Avstriji - Biosphärenpark Nockberge

Izobraževanje bo potekalo med 5. in 16. 6. 2017 v Avstriji. Izpolnjeno prijavo lahko oddate do 5. 5. 2017 do 12. ure v pisarni za dijake (ga. Monika Rant).

ZBIRANJE PRIJAV JE PODALJŠANO - PRIJAVE LAHKO ODDATE DO 5. 5. 2017 DO 12. URE.

Strokovno usposabljanje dijakov gimnazijcev v Nemčiji

Strokovno usposabljanje bo potekalo v Geislingenu v Nemčiji, in sicer od 12. 3. do 23. 3. 2017. Razpis je namenjen gimnazijcem, rok za prijavo pa je petek, 10. 2., do 12. ure.

Več informacij je v priloženem razpisu.