Razpisi za dijake


Praktično usposabljanje v Estoniji

Namenjeno je dijakom smeri živilstvo in prehrana. Izmenjava bo potekala med 23. 9. in 4. 10. 2018 v Estoniji. Rok za prijavo je do 1. 6. 2018 do 12. ure. Več informacij je v priloženem razpisu.

Praktično usposabljanje v Avstriji

Namenjeno je dijakom programov naravovarstveni tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik in strokovna gimnazija. Izmenjava bo potekala med 4. 6. in 15. 6. 2018 v biosfernem parku Nockberge. Rok za prijavo je do 19. 4. 2018 do 12. ure.

Praktično usposabljanje v Franciji

Praktično izobraževanje je namenjeno dijakom programov kmetijsko-podjetniški tehnik in naravovarstveni tehnik in bo potekalo med 21. 4. in 2. 5. 2018.

Rok za prijavo je 5. 4. 2018.

Več informacij je v priponki.

Praktično usposabljanje na Hrvaškem - šola "Arboretum Opeka" Marčan

Praktično izobraževanje je namenjeno dijakom programov hortikulturni tehnik in vrtnar in bo potekalo med 3. in 13. aprilom 2018.

Več informacij je v priponki.

Dobrodelni večer

Objavljamo razpis in prijavnico za aktivno sodelovanje na dobrodelnem večeru 2017.

 

 

Projekt "Skills4life" za gimnazijce

Informacije so zbrane v priponki, dodatna pojasnila pa lahko dobite pri prof. Darji Ravnihar.

Izmenjava dijakinj na avstrijsko Koroško 2017/18

Dijakinje, ki bi želele to izkušnjo, se lahko prijavite do 10. oktobra 2017.

SLAVIT - Slovensko v naravoslovje treh dežel

Dijaki lahko oddajo prijavnico za aktivno sodelovanje v projektu SLAVIT do 29. 9. 2017 koordinatorici projekta Bernardi Božnar.  

Praktično usposabljanje dijakov na Norveškem

Praktično usposabljanje dijakov na Norveškem bo potekalo v okviru projekta Let's cross borders – school for life, in sicer od 22. 10. 2017 do 3. 11. 2017 na šoli Voss Jordbruksskule na Norveškem.

 

Razpis bo odprt do petka, 8. 9. 2017 do 12.00.  

Praktično usposabljanje na kmetijah na avstrijskem Koroškem

Rok prijave je do 31. 5. 2017. Prijave dijaki oddajo v pisarni za dijake pomočnici ravnateljice.

Praktično izobraževanje dijakov v Estoniji - Pärnumaa Kutsehariduskeskus / Pärnumaa vocational education centre

Izobraževanje bo potekalo med 10. in 22. 9. 2017 v Estoniji. Izpolnjeno prijavo lahko oddate do 26. 5. 2017 do 12. ure v pisarni za dijake (ga. Monika Rant).

 

RAZPIS JE PODALJŠAN - novi rok oddaje je ponedeljek, 12. 6. 2017, do 12. ure.

Praktično izobraževanje dijakov v Avstriji - Biosphärenpark Nockberge

Izobraževanje bo potekalo med 5. in 16. 6. 2017 v Avstriji. Izpolnjeno prijavo lahko oddate do 5. 5. 2017 do 12. ure v pisarni za dijake (ga. Monika Rant).

ZBIRANJE PRIJAV JE PODALJŠANO - PRIJAVE LAHKO ODDATE DO 5. 5. 2017 DO 12. URE.

Strokovno usposabljanje dijakov gimnazijcev v Nemčiji

Strokovno usposabljanje bo potekalo v Geislingenu v Nemčiji, in sicer od 12. 3. do 23. 3. 2017. Razpis je namenjen gimnazijcem, rok za prijavo pa je petek, 10. 2., do 12. ure.

Več informacij je v priloženem razpisu.