Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Strokovne ekskurzije


STROKOVNE EKSKURZIJE

v naravovarstvenem tehniku so priložnost, s katero dijaki dopolnijo svoje znanje, ki so si ga pridobili v šoli pri pouku teorije in prakse, na primerih dobre prakse. 
VIRTUALNE NARAVOVARSTVENE EKSKURZIJE

Letošnje strokovne ekskurzije v programu Naravovarstveni tehnik smo izvedli virtualno in se tako podali v različne konce Slovenije (na Solčavsko z Zavodom za pristna doživetja Poseben dan, v jamo pod Babjim zobom, v Bohinj z Dariom Cortese-jem po užitne divje rastline) in tudi v sosednjo Avstrijo. Pri sprehodu po Biosfernem območju Nockberge, s katerim tkemo sodelovanje že dobrih 9 let v okviru programa Erasmus+, so nas spremljali njihovi rangerji Florian, Marcus, Jonathan in Heinz.

 

Ni bilo tako kot v živo, ampak skoraj tako.
Ekskurzija v Svet energije, HE Brežice in TE Brestanica

V torek, 5. 11. 2019, smo se s šolo odpravili v Krško pogledati Svet energije, to je interaktivni center za izobraževanje o energiji.

Tam smo si ogledali model kontrolne mize za upravljanje elektrarne, gospod nam je pokazal kako zagnati poenostavljen model jedrske elektrarne, kaj storiti, ko je previsok ali prenizek tlak v ceveh in kako ta tlak uravnati.  Nato smo odšli v naslednjo sobo pogledati maketo vetrne elektrarne, pri kateri smo sami poizkusili, kako z njo proizvesti čim več energije. Ogledali smo si tudi model črpalne elektrarne in ga preizkusili. Poigrali smo se tudi s porabo energije, gospod nam je pokazal, kako deluje energetski sistem in kakšen je delež porabe elektrike glede na nastanek. Tam smo si ogledali tudi sevanje in njegovo detektiranje z meglično celico. Naučili smo se, da ena uranova kocka nadomesti po več vagonov premoga.

Razstavljen so imeli tudi pomanjšan model uranovih palic za jedrsko elektrarno, gospod nam je razložil, da v te palice spuščajo okrogle brikete urana in seveda čemu so te palice namenjene.

Nato smo šli v klet, kjer so imeli veliko eksperimentov, ki smo jih lahko sami raziskovali, kot na primer plazemska krogla, ali poganjali kolo za proizvodnjo energije, razstavljeni so bili tudi magneti, s katerimi smo se lahko poigrali. Nato nas je gospod zbral na kup in pokazal, kako poči bakrena žica zaradi prevelikega toka ter kako visoka napetost vpliva na naše telo (lasje).

Ko smo se gospodu zahvalili, smo pojedli malico in se poslovili, nato smo odšli proti termo elektrarni Brestanica, tam smo si sposodili čelade in varnostne jopiče. Vodič nam je razložil delovanje in pomen stavb, ki sestavljajo elektrarno, in razložil zgodovino obratovanja ter koliko so elektrarne pridelale energije včasih in primerjal to z elektrarnami danes, peljal nas je tudi do kontrolne sobe in razložil, kaj vse kontrolirajo iz tega prostora.

Naučili smo se, da če zmanjka elektrike, da jo lahko oni v kratkem času nadomestijo, tako da imajo velik vpliv na energetski sistem Slovenije.

Po obisku termoelektrarne smo se odpravili proti HE Brežice, kjer smo si ogledali ribje steze. Gopsod nam je razložil, kako delujejo ribje steze in katere vrste rib živijo tam v Savi. Po predstavitvi nas je druga vodička peljala po nasipu akumulacijskega jezera in razlagala, kako so poskrbeli za nadomestne habitate za živali, ki so včasih živele ob reki, ki je zaradi elektrarne sedaj zelo drugačna. Razložila nam je tudi, da zaradi prostorske stiske niso mogli razširiti akumulacijskega jezera.

Naučili smo se, da je pred akumulacijskim jezerom včasih tu rastla trava in drevesa, sedaj pa je vse to prekrito z več tonami vode, ter da se v jezeru nahajajo krapi ter somi večji od dveh metrov. Ribje steze se uporabljajo zato, da lahko ribe obidejo jez elektrarne in se selijo na zgornji oz. spodnji del reke.
1.N STROKOVNA EKSKURZIJA 7. maj 2019 …

…doživetje ekoremediacijskega poligona v Modražah in samooskrbnega poligona v Dolu pri Modražah…

… videli, doživeli, si zapomnili, nadgradili svoje znanje…

NAŠI PREDNIKI SO BOLJ ŽIVELI Z NARAVO, UČIMO SE OD NJIH!
Terensko delo - varstvo naravnih vrednot

V sredo, 30. 5. 2018, smo se v okviru strokovnega modula varstvo naravnih vrednot in projekta YOUrALPS s tretjimi letniki naravovarstvenih tehnikov odpravili na terensko delo na Vogar, kjer smo proučevali biodiverziteto alpskih in zavarovanih rastlin. Dijaki so predstavili rastline na terenu. Terensko delo je potekalo pod vodstvom strokovnih delavk TNPja.
EKOREMEDIACIJE in SAMOOSKRBA – STROKOVNA EKSKURZIJA 1.N - 4. 5. 2018

Sonaravni pristopi k zadrževanju vode, koreninsko preprečevanje erozije, uporaba samočistilne sposobnosti vode… -  vse to in še samooskrbni poligon smo odkrivali v Modražah in Dolah na Štajerskem. Zaključili smo s kulturo v cerkvi samostana Studenice. Deževno, a zelo poučno!

Organizatorka in mentorica Meta Vovk
3. N v naravnem rezervatu

Na mednarodni dan parkov je narava Škocjanskega zatoka dijakom 3. letnika programa naravovarstveni tehnik nudila prelepe razglede.
Poleg stalnih prebivalcev rezervata kot so kamarške kobile, žabe debeloglavke, podolsko govedo, kravje čaplje... smo na presenečenje (celo uslužbencev rezervata) imeli priložnost opazovati tudi ptico žličarko in rjavo čapljo.
Terenski dan v "oazi na pragu Kopra" je bil popoln!

Zapisala: Marjeta Vovk, učiteljica strokovnih modulov na BC Naklo
Svet energije in Podsreda

V sredo, 2. 3., so dijaki v okviru strokovne ekskurzije odšli v Krško na ogled interaktivne razstave Svet energije. Razstava in eksperimentalnica omogočata zanimiv vpogled v energetiko, delovanje elektrarn, osnove elektrotehnike ter povezane vsebine. Najbolj so navduševali poskusi, ki so jih dijaki lahko izvedli sami.

V drugem delu ekskurzije pa smo obiskali Kozjanski regijski park, si ogledali trg Podsreda, rastlinsko čistilno napravo, predstavitev parka in grad Podsreda, ki se je ravno prebujal iz zimskega spanca.

Ekskurzija je bila zanimiva in poučna ter praktična nadgradnja v šoli obravnavane snovi.

Preizkušanje sončnih kolektorjev in sončnih celic
Model črpalne in pretočne hidroelektrarne
Model vetrne elektrarne
Maketa NEK
Generator visoke napetosti
Zbirka mineralov v gradu PodsredaČistilna naprava in ekoremediacijski poligon

Na strokovni ekskurziji so si dijaki 1. letnika naravovarstvenih tehnikov ogledali Žičko kartuzijo, učno pot Ličenca in območje Nature 2000 Petelinjek, rastlinsko čistilno napravo v Podboču in ekoremediacijski poligon v Modražah.

Več si lahko preberete v poročilu Katje Oselj iz 1. N.

Slovensko primorje

1. letnik se je na svojo prvo ekskurzijo odpravil na slovensko obalo, kjer smo se povezali z Univerzo Famnit - program Biodiverziteta in skupaj z njimi preučevali območje Krajinskega parka Strunjanski klif. 

 
Inštitut za ekološke raziskave ERICO

Dijaki 2.N smo 3. oktobra obiskali Inštitut za ekološke analize ERICO v Velenju. Najbolj zanimiv del ekskurzije mi je bil ogled laboratorija, kjer izvajajo tudi najbolj zahtevne ekološke analize z mnogimi napravami in instrumenti. Prav tako smo spoznali problematiko Šaleške doline, nastanek jezer in seveda smo si ogledali tudi Muzej premogovništva. 

Vid Donoša, 2.N 

→  Nazaj na Program NT
Strokovno izobraževanje učiteljev na Ljubljanskem barju

V ponedeljek, 29.5.2017 smo se učitelji naravovarstva podali na strokovno izobraževanje po Ljubljanskem barju. Barje je za sečoveljskimi solinami najbolj spremenjena pokrajina na slovenskem. Vemo, da je tu doma marost in da je nepredvidljivo. Marija Terezija pa je poskušala iz tega prostora narediti kmetijsko pokrajino. Od tedaj dalje so začeli okrog njiv kopati jarke in kanale, ki so se izlivale v Grubarjev kanal in ta v Ljubljanico. Opazovali smo Iški vršaj, kjer je bilo kmetovanje povsem podobno tukajšnjemu na Gorenjskem. Opazovalnice za ptice in njihova pojoča mesta v mejicah so pod skrbnim nadzorom društva za opazovanje ptic. Po barju smo se premikali s kolesom, kar je idealni način, saj tako vidiš več. Krajinski park ima odlično infrastrukturo in vodička Maša je bila fantastična. V začetku 20. stoletja so kmetovanje zamenjali za kurjavo – šota odlično gori in tako se je barje znižalo. Na poti se je oglašal kosec in kovačnik, opazovali smo urha in drsalce, v reki mlakarice, začutili šoto, mokrišče, čisto vodo z barjanskih oken. Perunike so nas pozdravile v svoji rumeni barvi, vijolične logarice še niso zacvetele, pač pa je bilo veliko preslice…Na koncu smo namočili noge v Iški in sklenili, da bomo odslej kupovali le borovnice iz Borovnice, saj je to primer podjetnosti, ki je prilagojena na naravno okolje.

 

Še bomo prišli sem, tudi z dijaki.
Strokovno izobraževanje učiteljev na Gorjancih

V okviru študijske skupine za naravovarstvo smo se učitelji strokovnih modulov odpravili na strokovno vodeno ekskurzijo na Gorjance. Matej Simčič, naravovarstveni svetovalec na Zavodu RS za varovanje narave, nas je popeljal preko travišč, ki so z ekološkega vidika zelo pomembni. Spoznali smo problematiko travišč, možne ukrepe za izboljšanje stanje, primere dobrih praks ter širše območje Gorjancev, ki nam je bilo zaradi oddaljenosti precej neznano. Spoznali smo, kaj vse območje ponuja, zato razmišljamo tudi o možnostih sodelovanja dijakov v projektih na tem območju.

Strokovna ekskurzija je bila poučna, saj bomo spoznanja lahko uporabili tudi pri delu v razredu.