Svetovalna služba


ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Pedagoginja: Tadeja Fričovsky

04/277 21 24; tadeja.fricovskyping@bc-naklopong.si

Specialna pedagoginja: Neža Pirih

04/277 21 39; neza.pirihping@bc-naklopong.si

Koordinator za otroke s posebnimi potrebami: Anja Bergant

04/277 21 25; anja.bergantping@bc-naklopong.si

Vpis

Individualno svetovanje

Karierno svetovanje

Šola za starše

Informativni dnevi

Svetovanje za razvoj

Vse o študiju

Sobotna šola

Stanje prijav

Koristna orodja

e-prijava

Evalvacija

Učna mesta

Prehod na trg dela

Rokovnik za vpis

Nadarjeni

Literatura

Učenje učenja

Mediacija

Program

Koristni članki

Koristna orodja

Ko nastopi konflikt

Tabor

 

Izkušnje v praksi