Ekolistina


Biotehniški center Naklo je 5. junija 2006, še pod imenom Srednje biotehniške šole Kranj, podpisalEKOLISTINO.

Pri tem so se g. ravnatelju Marijanu Pogačniku in ekokoordinatorki Marjeti Vovk pridružili še: predsednik Dijaške skupnosti Aleš Perič, predstavnica Sveta staršev ga. Marija Mravlje, župan občine Naklo g. Janez Štular in predstavnik nacionalne koordinacije projekta Ekošola kot način življenja g. Franci Dovč.

K čemu smo se s podpisom ekolistine zavezali? Kakšni so naši dolgoročni cilji?

Skrb za urejenost učilnic in okolice šole.

Vzpodbujanje vseh dijakov in učiteljev k razmišljanju o tem, da tudi mi sami lahko prispevamo k zmanjševanju okoljskih problemov.

Skrb za okolje, naravo.

Vzbodbujali pozitivni odnos do narave, katere del smo tudi ljudje.

Vzpodbujanje k medpredmetnemu povezovanje na področju varstva okolja, odpadkov, ločenega zbiranja odpadkov.

Skrb za povezovanje šole, njenih dijakov in profesorjev ter drugih delavcev šole z lokalnimi organizacijami, ki skrbijo za varovanje okolja.

 Podpis Ekolistine je za vsako šolo slovesno dejanje, zato smo dogodek sklenili z nekaj igranimi in plesnimi vložki.

V veliko pomoč so bili ekomentorici predvsem prostovoljni nastopajoči z Danom Štularjem na čelu, 3. B s svojimi igralskimi sposobnostmi in kar nekaj sodelavcev.