Govorilne ure


Seznam učiteljev

 

Govorilne ure za starše

Govorilne ure za dijake

Kontakt

Jure AUSEC

fizika

Četrtek, 8.10-8.55

Ponedeljek, 11.20-12.05

jure.ausecping@bc-naklopong.si

04 277 21 32

Urška BERCE

matematika, razredničarka 1. M

Ponedeljek, 9.00-9.45

Ponedeljek, 12.20-13.05

urska.berceping@bc-naklopong.si

04 277 21 32

Bernarda BOŽNAR

geografija, vodja gimnazije

Torek, 8.10-8.55

Torek, 12.20-13.05

bernarda.boznarping@bc-naklopong.si

04 277 21 30

Špela CAMLEK

slovenščina

Ponedeljek, 9.00-9.45

Torek, 12.20-13.05

spela.camlekping@gmailpong.com

04 277 21 29

David CELAR

športna vzgoja

Četrtek, 9.00-9.45

Torek, 11.20-12.05

david.celarping@bc-naklopong.si

04 277 21 38

Neža ČIMŽAR

športna vzgoja

Ponedeljek, 9.00-9.45

Ponedeljek 11.20-12.05

neza.cimzarping@bc-naklopong.si

04 277 21 38

Barbara  DEBELJAK RUS

psihologija

Torek, 9.00-9.45

Torek, 11.20-12.05

barbara.debeljakping@guest.arnespong.si

04 277 21 30

Ljuba ERJAVEC

kmetijstvo

Petek, 9.00-9.45

Torek, 14.00-14.45

ljuba.erjavecping@bc-naklopong.si

04 277 21 17

Robert HORVAT

informatika

Sreda, 9.00-9.45

Torek,11.20-12.05

robert.horvatping@bc-naklopong.si

04 277 21 35

Marija JERŠE

slovenščina, razredničarka 4. L

Torek, 9.00-9.45

Torek, 13.10-13.55

marija.jerseping@bc-naklopong.si

04 277 21 29

Andraž KALAMAR

sociologija, zgodovina

Petek, 8.10-8.55

Ponedeljek, 11.20-12.05

andraz.kalamarping@bc-naklopong.si

04 277 21 30

Marjetka KASTELIC ŠVAB

biologija, biotehnologija, mikrobiologija, razredničarka 2. L

Četrtek, 11.20-12.15

Torek, 12.20-13.05

meta.kastelicping@bc-naklopong.si

04 277 21 34

Marcela KOREN

slovenščina

Četrtek, 9.00-9.45

Četrtek, 10.30-11.15

marcela.korenping@bc-naklopong.si

04 277 21 29

Jana KORITNIK

nemščina

Ponedeljek, 9.45-10.30

Sreda, 12.20-13.05

jana.stupnikarping@gmailpong.com

04 277 21 31

Marko S. K. KRALJ

fizika, informatika

Ponedeljek, 9.00-9.45

Ponedeljek, 12.20-13.05

marko.kraljping@bc-naklopong.s

04 277 21 42i

Borut LAZAR

biologija, biotehnologija

Ponedeljek, 9.00-9.45

Sreda, 11.20-12.05

borut.lazarping@bc-naklopong.si

04 277 21 34

Mojca LOGAR

zgodovina, razredničarka 2. M

Četrtek, 9.00-9.45

Sreda,12.20-13.05

mojca.logarping@bc-naklopong.si

04 277 21 30

Brigita MARKUN

športna vzgoja

Torek, 9.00-9.45

Petek,12.20-13.05

brigita.markunping@bc-naklopong.si

04 277 21 38

Nina MODRIJAN

slovenščina, razredničarka 3. L

Torek, 9.00-9.45

Torek, 13.10-13.55

nina.modrijanping@bc-naklopong.si

04 277 21 29

Tadeja POLAJNAR

Laboratorijske vaje

Četrtek, 9.45-10.30

Torek, 14.00-14.45

tadeja.polajnarping@bc-naklopong.si

04 277 21 33

Miha POVŠIČ

(Anita ZUPANC)

Kemija, Laboratorijske vaje

Torek, 9.45-10.30

Torek, 11.20-12.05

miha.povsic@gmail.com

04 277 21 42

MATEJA PRAPROTNIK

glasba

 

 

mateja.praprotnikping@guest.arnespong.si

04 277 21 30

Darja RAVNIHAR

nemščina, razredničarka 4. M

Torek, 9.00-9.45

Torek, 13.10-13.55

darja.ravniharping@bc-naklopong.si

04 277 21 31

Sabina SMOLEJ

angleščina, razredničarka 3. M

Ponedeljek, 9.00-9.45

Sreda, 12.20-13.05

sabina.smolejping@bc-naklopong.si

04 277 21 31

Nataša ŠINK

kmetijstvo

Četrtek, 9.00-9.45

Petek, 11.20-12.05

natasa.sinkping@bc-naklopong.si

04 277 21 31

Tatjana ŠUBIC

laboratorijske vaje

Četrtek, 11.20-12.05

Sreda, 13.10-13.55

tatjana.subicping@bc-naklopong.si

04 277 21 15

Irena ŠUBIC JELOČNIK

angleščina

Četrtek, 8.10-8.55

Četrtek, 12.20-13.05

irenasjping@t-2pong.net

04 277 21 31

Urška TERAN RAVNIKAR

športna vzgoja

Četrtek, 9.00-9.45

Torek, 12.20-13.05

urska.teranping@bc-naklopong.si

04 277 21 38

Boris URH

likovna umetnost

Torek, 9.45-10.30

Četrtek, 13.10-13.55

boris.urhping@bc-naklopong.si

04 277 21 30

Mateja VALJAVEC

matematika, razredničarka 1. L

Torek, 9.45-10.30

Petek,12.20-13.05

mateja.valjavecping@bc-naklopong.si

04 277 21 32

Lenka ŽIGON

kemija

Sreda, 9.45-10.30

Sreda, 12.20-13.05

milica.slatinek-zigonping@bc-naklopong.si

04 277 21 42

Sandra ŽVAGEN

angleščina

Petek, 9.00-9.45

Torek, 10.30-11.15

sandra.zvagenping@bc-naklopong.si

04 277 21 31