Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Učitelji v gimnaziji


Andreja AHČIN

ravnateljica, svetnica

andreja.ahcinping@bc-naklopong.si, 04 277 21 19

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Urška BERCE

učiteljica matematike

urska.berceping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: torek, 8.10-8.55

GU za dijake: ponedeljek, 13.05-13.50

 


Anja BERGANT

svetovalna delavka, koordinatorka za otroke s posebnimi potrebami in koordinatorka prehrane

anja.bergant@bc-naklo.si, 04 277 21 10

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Bernarda BOŽNAR

učiteljica geografije in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, vodja gimnazije, koordinatorica projekta Zeleni sijaj, razredničarka 3. M

bernarda.boznarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: trenutno odsotna

GU za dijake: trenutno odsotna


Špela CAMLEK

učiteljica slovenščine, mentorica, vodja aktiva za slovenščino, razredničarka 3. N

spela.camlekping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: sreda, 10.20-11.05

GU za dijake: petek, 12.15-13.00


David CELAR

učitelj športne vzgoje in strokovnih modulov, mentor, vodja aktiva za športno vzgojo, razrednik 4. ČDFD

david.celarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: četrtek, 9.50-10.35

GU za dijake: ponedeljek, 13.05-13.50


Neža ČIMŽAR

učiteljica športne vzgoje, koordinatorka Dijakom za varno mobilnost, razredničarka 4. BČF

neza.cimzarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: torek, 8.10-8.55

GU za dijake: četrtek, 11.10-11.55


dr. Barbara DEBELJAK RUS

učiteljica psihologije, svetnica

barbara.debeljak@guest.arnes.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.15–13.00


Katja DOBNIKAR

laborantka

katja.dobnikarping@bc-naklopong.si , 04 277 21 46

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Ljuboslava ERJAVEC

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, svetnica, razredničarka 4.N

ljuba.erjavecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: ponedeljek, 9.00-9.45

GU za dijake: ponedeljek, 13.05-13.50


Tadeja FRIČOVSKY

šolska svetovalka in pomočnica ravnateljice, svetnica, mentorica dijaške skupnosti

tadeja.fricovskyping@bc-naklopong.si, 04 277 21 24

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Robert HORVAT

učitelj strokovnih modulov računalništva in informatike, mentor, razrednik 1. C

robert.horvatping@bc-naklopong.si, 04 277 21 35

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 12.15-13.00


Marija JERŠE

učiteljica slovenščine, svetovalka, razredničarka 4 BD

marija.jerseping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: petek, 9.00-9.45

GU za dijake: torek, 13.05-13.50


Andraž KALAMAR

učitelj zgodovine in sociologije, svetovalec, koordinator raziskovalne dejavnosti, razrednik 4. L

andraz.kalamarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: sreda, 9.00-9.45

GU za dijake: petek, 12.15-13.00


Marko Sergej KAN KRALJ

učitelj fizike, mentor

marko.kraljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 13.05-13.50


mag. Marjetka KASTELIC ŠVAB

učiteljica biologije in biotehnologije, svetnica, razredničarka 2. M

meta.kastelicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: sreda, 8.10-8.55

GU za dijake: torek, 13.05-13.50


Marko KOSELJ

učitelj matematike, mentor

marko.koseljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: četrtek, 9.30-10.15

GU za dijake: ponedeljek, 11.10-11.55


Jana KORITNIK

učiteljica angleščine in nemščine, mentorica, razredničarka 2. C

jana.koritnikping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: četrtek, 9.50-10.35

GU za dijake: torek, 12.15-13.00


Ana KOŠNJEK

učiteljica geografije

ana.kosnjekping@bc-naklopong.si , 04 277 21 30

GU za starše: torek, 9.50-10.35

GU za dijake: torek, 11.10–11.55


Jan KOZJEK

učitelj fizike

jan.kozjek @bc-naklo.si , 04 277 21 42

GU za starše: četrtek, 8.10-8.55

GU za dijake: ponedeljek, 13.55–14.40


Mojca LOGAR

učiteljica geografije, zgodovine in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, koordinatorka PODVIG, razredničarka 1. N

mojca.logarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: ponedeljek, 8.10-8.55

GU za dijake: ponedeljek, 12.15-13.00


Brigita MARKUN

učiteljica športne vzgoje, svetovalka, razredničarka 3. J

brigita.markunping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: četrtek, 9.00-9.45

GU za dijake: ponedeljek, 13.05-13.50


Rok MIŠČEVIČ

učitelj zgodovine in sociologije, mentor, vodja aktiva za družboslovje, razrednik 2. P

rok.miscevicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: četrtek, 10.20-11.05

GU za dijake: petek, 12.15-13.00


dr. Nina MODRIJAN

učiteljica slovenščine, svetovalka, koordinatorka raziskovalnega in projektnega dela, razredničarka 3. L 

nina.modrijanping@bc-naklopong.si , 04 277 21 29

GU za starše: petek, 9.00-9.45

GU za dijake: četrtek, 13.05-13.50


Rok NEMANIČ

učitelj glasbe

nemanic.rokping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: po dogovoru, torek ali sreda

GU za dijake: po dogovoru, torek ali sreda


Jera ORAŽEM

učiteljica slovenščine, koordinatorica MEPI, razredničarka 2 . ČF

jera.orazem@bc-naklo.si , 04 277 21 29

GU za starše: ponedeljek , 9.00-9 .4 5

GU za dijake: sreda , 13 .5 5-14 .4 0


Neža PIRIH ZUPAN

šolska svetovalka, izvajalka dodatne strokovne pomoči, mentorica

neza.pirihping@bc-naklopong.si, 04 277 21 39

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Tadeja POLAJNAR

učiteljica strokovnih modulov živilstva, svetovalka, vodja PUZ živilstvo, razredničarka 1. J

tadeja.polajnarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 33

GU za starše: torek, 10.20-11.05

GU za dijake: torek, 11.10-11.55

 


Monika RANT

pomočnica ravnateljice, svetnica

monika.rantping@bc-naklopong.si, 04 277 21 25

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Darja RAVNIHAR

učiteljica nemščine, mentorica, razredničarka 4. M

darja.ravniharping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: sreda, 8.10-8.55

GU za dijake: torek, 13.05-13.50


Urška SIMJANOVSKI

knjižničarka, svetovalka

urska.simjanovskiping@bc-naklopong.si, 04 277 21 16

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Sabina SMOLEJ

učiteljica angleščine, svetovalka, razredničarka 1. M

sabina.smolejping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: torek, 9.00-9.45

GU za dijake: četrtek, 12.15-13.00


Petra STARBEK

učiteljica biologije

petra.starbekping@bc-naklopong.si , 04 277 21 34

GU za starše: ponedeljek, 9.00-9.45

GU za dijake: ponedeljek, 11.10–11.55


dr. Nataša ŠINK

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva, hortikulture in naravovarstva, svetnica, koordinatorica projekta JA Slovenija, vodja PUZ hortikultura

natasa.sinkping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: trenutno odsotna

GU za dijake: trenutno odsotna


Urška TERAN RAVNIKAR

učiteljica športne vzgoje, svetovalka, tajnica ŠMK za poklicno maturo, koordinatorka Zdrave šole, razredničarka 3. BČF

urska.teranping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: torek, 9.00-9.45

GU za dijake: petek, 12.15-13.00

GU za poklicno maturo: petek, 11.10-11.55


Boris URH

učitelj likovne umetnosti, svetovalec, razrednik 3. CIP

boris.urhping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: petek, 9.00-9.45

GU za dijake: sreda, 12.15-13.00


Mateja VALJAVEC

učiteljica matematike, mentorica, tajnica Splošne mature, razredničarka 1. L

mateja.valjavecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: ponedeljek, 9.30-10.15

GU za dijake: torek, 12.15-13.00

GU za Splošno maturo: ponedeljek, 10.20-11.05


Anita ZUPANC

učiteljica kemije in biologije, mentorica, nadomestna razredničarka 3. M

anita.zupancping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: četrtek, 12.15-13.00


Meta ŽEFRAN

laborantka

meta.zefranping@bc-naklopong.si , 04 277 21 46

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


mag. Lenka ŽIGON

učiteljica kemije, svetnica

milica.slatinek-zigonping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: četrtek, 9.00-9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.15-13.00


Sandra ŽVAGEN

učiteljica angleščine, svetnica, razredničarka 2. L

sandra.zvagenping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: torek, 9.50-10.35

GU za dijake: sreda, 12.15-13.00