Učitelji v gimnaziji


Andreja AHČIN

ravnateljica, svetnica

andreja.ahcinping@bc-naklopong.si, 04 277 21 19

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Jure AUSEC

učitelj fizike in strokovnih modulov naravovarstva, MEPI koordinator, razrednik 4. N

jure.ausecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 11.10–11.55


Urška BERCE

učiteljica matematike, tajnica ŠMK za splošno maturo, razredničarka 2. M

urska.berceping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 12.15–13.00

GU za splošno maturo: četrtek, 11.10–11.55


Anja BERGANT

svetovalna delavka, koordinatorka za otroke s posebnimi potrebami in koordinatorka prehrane

anja.bergant@bc-naklo.si, 04 277 21 10

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Bernarda BOŽNAR

učiteljica geografije in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, vodja gimnazije, koordinatorka SLAVIT

bernarda.boznarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 12.15–13.00


Špela CAMLEK

učiteljica slovenščine, razredničarka 2. K

spela.camlekping@guest.arnespong.si, 04 277 21 29

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: petek, 10.20–11.05


David CELAR

učitelj športne vzgoje, razrednik 5. FD

david.celarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: ponedeljek, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 13.05–13.55


Neža ČIMŽAR

učiteljica športne vzgoje, koordinatorka Dijakom za varno mobilnost

neza.cimzarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.30

GU za dijake: petek, 12.15–13.00


dr. Barbara DEBELJAK RUS

učiteljica psihologije, svetnica

barbara.debeljak@guest.arnes.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 7.20–8.05

GU za dijake: torek, 12.15–13.00


Ljuboslava ERJAVEC

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, svetnica, razredničarka 3. BF

ljuba.erjavecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: torek, 9.30–10.15

GU za dijake: ponedeljek, 13.55–14.40


Tadeja FRIČOVSKY

šolska svetovalka in pomočnica ravnateljice, svetnica, mentorica dijaške skupnosti

tadeja.fricovskyping@bc-naklopong.si, 04 277 21 24

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Kristina FRLIC

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva in laborantka, mentorica, razredničarka 2. G

kristina.frlic@bc-naklo.si, 04 277 21 33

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 13.05–13.50


Ivana GROŠELJ

laborantka

ivana.groselj@bc-naklo.si, 04 277 21 46

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Robert HORVAT

učitelj strokovnih modulov računalništva in informatike, mentor

robert.horvatping@bc-naklopong.si, 04 277 21 35

GU za starše: petek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 13.05–13.50


Marija JERŠE

učiteljica slovenščine, svetovalka

marija.jerseping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: ponedeljek, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 11.10–11.55


Andraž KALAMAR

učitelj zgodovine in sociologije, svetovalec, vodja aktiva za družboslovje

andraz.kalamarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.15–13.00


Marko Sergej KAN KRALJ

učitelj fizike, mentor, razrednik 3. CIO

marko.kraljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: petek, 8.10–8.55

GU za dijake: ponedeljek, 12.15–13.00


mag. Marjetka KASTELIC ŠVAB

učiteljica biologije in biotehnologije, svetovalka, vodja aktiva za naravoslovje, razredničarka 3. L

meta.kastelicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: sreda, 13.05–13.50


Marcela KOREN

učiteljica slovenščine, svetovalka

marcela.korenping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.15–13.00


Jana KORITNIK

učiteljica angleščine in nemščine, mentorica, vodja aktiva za tuje jezike, razredničarka 2. BF

jana.koritnikping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 13.05–13.50


Borut LAZAR

učitelj biologije, mentor

borut.lazarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: četrtek, 12.15–13.00


Mojca LOGAR

učiteljica geografije, zgodovine in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, koordinatorka POGUM, razredničarka 3. M

mojca.logarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: ponedeljek, 8.10–8.55

GU za dijake: sreda, 12.15–13.00


Brigita MARKUN

učiteljica športne vzgoje, svetovalka, vodja aktiva za športno vzgojo, razredničarka 4. BD

brigita.markunping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 13.05–13.50


dr. Nina MODRIJAN

učiteljica slovenščine, svetovalka, vodja aktiva za slovenščino, razredničarka 4. L

nina.modrijanping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 13.05–13.50


Joži PETERNELJ

učiteljica matematike, svetovalka, koordinatorka NA-MA poti, rzaredničarka 1. BN

jozi.peterneljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: četrtek, 12.15–13.00


Neža PIRIH ZUPAN

šolska svetovalka, izvajalka dodatne strokovne pomoči

neza.pirihping@bc-naklopong.si, 04 277 21 39

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Tadeja POLAJNAR

učiteljica strokovnih modulov živilstva, svetovalka, razredničarka 4. BF

tadeja.polajnarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 33

GU za starše: sreda, 10.20–11.05

GU za dijake: ponedeljeke, 13.55–14.40

 


Monika RANT

pomočnica ravnateljice, svetnica

monika.rantping@bc-naklopong.si, 04 277 21 25

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Darja RAVNIHAR

učiteljica nemščine, mentorica, koordinatorka Skills4life

darja.ravniharping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: sreda, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 10.20–11.05


Urška SIMJANOVSKI

knjižničarka, svetovalka

urska.simjanovskiping@bc-naklopong.si, 04 277 21 16

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Sabina SMOLEJ

učiteljica angleščine, svetovalka, razredničarka 4. M

sabina.smolejping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: ponedeljek, 8.10–8.55

GU za dijake: petek, 12.15–13.00


dr. Nataša ŠINK

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva in hortikulture, svetnica, vodja aktiva za kmetijstvo in hortikulturo, razredničarka 3. DE

natasa.sinkping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 11.10–11.55


mag. Irena ŠUBIC JELOČNIK

učiteljica angleščine, svetnica, razredničarka 3. N

irena.subicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: sreda, 8.10–8.55

GU za dijake: ponedeljek, 11.10–11.55


Urška TERAN RAVNIKAR

učiteljica športne vzgoje, svetovalka, tajnica ŠMK za poklicno maturo, koordinatorka Zdrave šole, razredničarka 5. BDČD

urska.teranping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: petek, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 13.05–13.50

GU za poklicno maturo: sreda, 11.10–11.55


Boris URH

učitelj likovne umetnosti, svetovalec, razrednik 2. J

boris.urhping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: ponedeljek, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 13.05–13.50


Mateja VALJAVEC

učiteljica matematike, mentorica, razredničarka 2. L

mateja.valjavecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 12.15–13.00


Anita ZUPANC

učiteljica kemije in biologije, mentorica, razredničarka 1. M

anita.zupancping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: ponedeljek, 8.10–8.55

GU za dijake: torek, 12.15–13.00


mag. Lenka ŽIGON

učiteljica kemije, svetnica

milica.slatinek-zigonping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: torek, 8.10–9.55

GU za dijake: ponedeljek, 11.10–11.55


Sandra ŽVAGEN

učiteljica angleščine, svetnica, razredničarka 1. L

sandra.zvagenping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.30

GU za dijake: četrtek, 12.15–13.00