Učitelji v gimnaziji


Razpored učiteljev po prostorih za skupne govorilne ure v torek, 17. 4. 2018


Andreja AHČIN

ravnateljica, svetnica

andreja.ahcinping@bc-naklopong.si, 04 277 21 19

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Jure AUSEC

učitelj fizike in strokovnih modulov naravovarstva, MEPI koordinator, razrednik 3. N

jure.ausecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: sreda, 8.10–8.55

GU za dijake: četrtek, 13.10–13.55


Urška BERCE

učiteljica matematike, tajnica ŠMK za splošno maturo, vodja aktiva za matematiko, razredničarka 1. M

urska.berceping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.20–13.05

GU za splošno maturo: četrtek, 9.00–9.45


Anja BERGANT

svetovalna delavka, koordinatorka za otroke s posebnimi potrebami in koordinatorka prehrane

anja.bergant@bc-naklo.si, 04 277 21 10

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Bernarda BOŽNAR

učiteljica geografije in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, vodja gimnazije, koordinatorka SLAVIT

bernarda.božnar@bc-naklo.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 8.10–8.55

GU za dijake: četrtek, 14.00–14.45


Špela CAMLEK

učiteljica slovenščine, razredničarka 1. K

spela.camlekping@guest.arnespong.si, 04 277 21 29

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.20–13.05


David CELAR

učitelj športne vzgoje, razrednik 4. FD

david.celarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: četrtek, 12.20–13.05


Neža ČIMŽAR

učiteljica športne vzgoje, koordinatorka Dijakom za varno mobilnost

neza.cimzarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: petek, 11.20–12.05


dr. Barbara DEBELJAK RUS

učiteljica psihologije, svetnica

barbara.debeljak@guest.arnes.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 11.20–12.05


Ljuboslava ERJAVEC

učiteljica strokovnih modulov hortikulture, svetnica, razredničarka 2. BF

ljuba.erjavecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 17

GU za starše: petek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.20–13.05


Tadeja FRIČOVSKY

šolska svetovalka in pomočnica ravnateljice, svetnica, mentorica dijaške skupnosti

tadeja.fricovskyping@bc-naklopong.si, 04 277 21 24

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Kristina FRLIC

učiteljica praktičnega pouka strokovnih modulov živilstva in laborantka, mentorica, razredničarka 1. G

kristina.frlic@bc-naklo.si, 04 277 21 33

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 12.20–13.05


Ivana GROŠELJ

laborantka

ivana.groselj@bc-naklo.si, 04 277 21 46

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Robert HORVAT

učitelj strokovnih modulov računalništva in informatike, mentor

robert.horvatping@bc-naklopong.si, 04 277 21 35

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.20–13.05


Marija JERŠE

učiteljica slovenščine, svetovalka, razredničarka 4. L

marija.jerseping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: ponedeljek, 8.10–8.55

GU za dijake: četrtek, 11.20–12.05


Andraž KALAMAR

učitelj zgodovine in sociologije, svetovalec, vodja aktiva za družboslovje, razrednik 4. Č

andraz.kalamarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: petek, 8.10–8.55

GU za dijake: ponedeljek, 11.20–12.05


Marko Sergej KAN KRALJ

učitelj fizike, mentor, razrednik 2. CIO

marko.kraljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: petek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.20–13.05


mag. Marjetka KASTELIC ŠVAB

učiteljica biologije in biotehnologije, svetovalka, vodja aktiva za naravoslovje, razredničarka 2. L

meta.kastelicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.20–13.05


Marcela KOREN

učiteljica slovenščine, svetovalka, razredničarka 4. N

marcela.korenping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.20–13.05


Jana KORITNIK

učiteljica angleščine in nemščine, mentorica, vodja aktiva za tuje jezike, razredničarka 1. BF

jana.koritnikping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: petek, 12.20–13.05


Borut LAZAR

učitelj biologije, mentor

borut.lazarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 34

GU za starše: torek, 9.45–10.30

GU za dijake: ponedeljek, 13.10–13.55


Mojca LOGAR

učiteljica geografije, zgodovine in strokovnih modulov naravovarstva, svetnica, koordinatorka POGUM, razredničarka 2. M

mojca.logarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: četrtek, 8.10–8.55

GU za dijake: petek, 11.20–12.05


Brigita MARKUN

učiteljica športne vzgoje, svetovalka, vodja aktiva za športno vzgojo, razredničarka 3. J

brigita.markunping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: ponedeljek, 8.10–8.55

GU za dijake: petek, 12.20–13.05


Lucija MIKELJ

šolska svetovalka

lucija.mikeljping@bc-naklopong.si, 04 277 21 39

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


dr. Nina MODRIJAN

učiteljica slovenščine, svetovalka, vodja aktiva za slovenščino, razredničarka 3. L

nina.modrijanping@bc-naklopong.si, 04 277 21 29

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.20–13.05


Neža PIRIH

šolska svetovalka

neza.pirihping@bc-naklopong.si, 04 277 21 39

GU za starše:

GU za dijake: 


dr. Andrej POGORELEC

knjižničar - skrbnik vpisov v COBISS

andrej.pogorelec@bc-naklo.si, 04 277 21 05

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Tadeja POLAJNAR

učiteljica strokovnih modulov živilstva, svetovalka, razredničarka 4. BF

tadeja.polajnarping@bc-naklopong.si, 04 277 21 33

GU za starše: ponedeljek, 9.45–10.30

GU za dijake: torek, 14.00–14.45

 


Monika RANT

pomočnica ravnateljice, svetovalka

monika.rantping@bc-naklopong.si, 04 277 21 25

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Darja RAVNIHAR

učiteljica nemščine, mentorica, koordinatorka Skills4life, razredničarka 4. M

darja.ravniharping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.20–13.05


Urška SIMJANOVSKI

knjižničarka, svetovalka

urska.simjanovskiping@bc-naklopong.si, 04 277 21 16

GU za starše: po dogovoru

GU za dijake: po dogovoru


Sabina SMOLEJ

učiteljica angleščine, svetovalka, razredničarka 3. M

sabina.smolejping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: sreda, 12.20–13.05


dr. Nataša ŠINK

učiteljica strokovnih modulov kmetijstva in hortikulture, svetnica, vodja aktiva za kmetijstvo in hortikulturo, razredničarka 2. DE

natasa.sinkping@bc-naklopong.si, 04 277 21 27

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: petek, 11.20–12.05


mag. Irena ŠUBIC JELOČNIK

učiteljica angleščine, svetnica, razredničarka 2. N

irena.subicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: četrtek, 8.10–8.55

GU za dijake: četrtek, 12.20–13.05


Tatjana ŠUBIC

učiteljica strokovnih modulov živilstva, svetnica, razredničarka 1. J

tatjana.subicping@bc-naklopong.si, 04 277 21 15

GU za starše: torek, 9.00  9.45

GU za dijake: četrtek, 12.20–13.05


Urška TERAN RAVNIKAR

učiteljica športne vzgoje, svetovalka, tajnica ŠMK za poklicno maturo, koordinatorka Zdrave šole, razredničarka 4. BDČD

urska.teranping@bc-naklopong.si, 04 277 21 38

GU za starše: petek, 9.00–9.45

GU za dijake: četrtek, 12.20–13.05


Boris URH

učitelj likovne umetnosti, svetovalec, razrednik 3. CIO

boris.urhping@bc-naklopong.si, 04 277 21 30

GU za starše: torek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.20–13.05


Mateja VALJAVEC

učiteljica matematike, mentorica, razredničarka 1. L

mateja.valjavecping@bc-naklopong.si, 04 277 21 32

GU za starše: četrtek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 11.20–12.05


Anita ZUPANC

učiteljica kemije in biologije, mentorica

anita.zupancping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: sreda, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 12.20–13.05


mag. Lenka ŽIGON

učiteljica kemije, svetnica

lenka.zigonping@bc-naklopong.si, 04 277 21 42

GU za starše: ponedeljek, 9.00–9.45

GU za dijake: ponedeljek, 12.20–13.05


Sandra ŽVAGEN

učiteljica angleščine, svetovalka

sandra.zvagenping@bc-naklopong.si, 04 277 21 31

GU za starše: petek, 9.00–9.45

GU za dijake: torek, 10.30–11.15