Študijsko svetovanje


KAJ LAHKO ŠTUDIRAM PO KONČANI BIOTEHNIŠKI GIMNAZIJI?

Gimnazijci zaključijo program biotehniške gimnazije s splošno maturo. Z njo se lahko vpisujejo na VSE študijske smeri.

Gimnazijci, ki so maturirali leta 2015, so se med drugim vpisali na naslednje študijske programe:  Farmacija, Biotehnologija, Biologija, Fizika, Razredni pouk, Mikrobiologija, Kemija, Živilstvo in prehrana, Kmetijstvo – Zootehnika, Kmetijstvo – Agronomija,  Turizem, Varstvoslovje, Upravljanje javnega sektorja, Velnes, Gostinstvo in turizem …

Gimnazijci, ki so maturirali leta 2014, so se med drugim vpisali na naslednje študijske programe:  Farmacija, Biologija, Fizika, Matematika in računalništvo, Matematika in tehnika, Biokemija, Arhitektura, Kmetijstvo – Zootehnika, Varstvoslovje, Sociologija, Metalurška tehnologija, Finančna matematika, Medjezikovno posredovanje, Geodezija, Edukacijske vede, Kozmetika, Tehnologije lesa, Strojništvo ...

 


  

Na naslednjih povezavah so študiji na vseh štirih univerzah ter številnih samostojnih visokošolskih zavodih, kamor se lahko vpiše maturant biotehniške gimnazije:

www.uni-lj.si/studij/studijski_programi/dodiplomski_in_enoviti_magistrski_programi/

www.um.si/studij/splosno-o-studiju/Strani/default.aspx

https://www.upr.si/sl/Clanice/

http://www.p-ng.si/si/studijski-programi/

http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_visokih_%C5%A1ol_v_Sloveniji