Obvezne izbirne vsebine


V gimnazijskih razredih je v prvih treh letnikih po 90 ur obveznih izbirnih vsebin, v četrtem letniku pa 30 ur.

SEPTEMBER

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

5.

sprejem prvih letnikov

1. LM, 4. LM

Fričovsky

25. – 27.

naravoslovni tabor  CŠOD Radenci

3. LM

Peternelj

27. – 29.

naravoslovni tabor  CŠOD Radenci

2. LM

Peternelj

15.

športni dan - pohod

vsi

T. Ravnikar

OKTOBER

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

26., 27.

Projektni dnevi -izbirno

izbirno

učitelji

NOVEMBER

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

23.

Varna raba interneta

1. LM

Fričovsky

DECEMBER

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

1.

kulturni dogodek na šoli – dobrodelni večer

izbirno

 

 

parlament

3. LM

Logar

JANUAR

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

opera ali balet

3. LM

Koren

 

glasbeni dogodek

1 LM

Koren

18.

športni dan

vsi

Čimžar

 

kulturni dogodek – ang. predstava

vsi

Smolej

 

Informativa

4.LM

Fričovsky

FEBRUAR

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

gledališka predstava

2. LM

Koren

9., 10.

informativni dan

4. M

-

MAREC

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

Jesenkovi dnevi

3.LM

Rant

APRIL

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

23. in 24. 4.

Projektni dnevi - izbirno

izbirno

učitelji

 

Ekskurzija- tujina

izbirno

Logar

 

Projektna ekskurzija Tehnični muzej Muenchen

izbirno

Kralj

 

Hiša eksperimentov, muzej iluzij

izbirno

Jerše

MAJ

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

Ekskurzije

 

 

 

Logarska dolina

1.LM

Božnar

 

Ekskurzija Piran

2.LM

Logar

 

Laško

3.LM

Lazar

JUNIJ

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

12.

Nagradni izlet

 

Urh

6.

Športni dan

 

Markun

NERAZPOREJENO

 

 

Učenje učenja

1.LM, 2.LM

Rant in učitelji

 

Knjižnično – informacijska znanja

1.LM, 2.LM, 3.LM,

Simjanovski

 

Zdravstvena vzgoja

1.LM, 4.LM

Teran Ravnikar

 

Karierna mapa

vsi

 

 

Vzgoja za sobivanje

vsi

 

 

proste izbirne vsebine

1.LM

razredniki

 

Izbirna kulturna dejavnost

4.LM

 

3. ura ŠVZ

 

 

 

Dec.

Ogled biatlona

izbirno

Celar

9. do 11. 3. 2018

 ŠV Kr. Gora - teki

izbirno

Celar

2. do 4. 2. 2018

 ŠV Kranjska Gora - smučanje

izbirno

Celar

11. do 13. 5. 2018

 ŠV Seča

izbirno

Celar

5. do 6. 5. 2018

 ŠV Velika Planina

izbirno

Celar