Obvezne izbirne vsebine


V gimnazijskih razredih je v prvih treh letnikih po 90 ur obveznih izbirnih vsebin, v četrtem letniku pa 30 ur.

SEPTEMBER

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

5.

sprejem prvih letnikov

1. LM, 4. LM

Fričovsky

10. – 12.

naravoslovni tabor  CŠOD Kavka

3. LM

Peternelj

12. – 14.

naravoslovni tabor  CŠOD Kavka

2. LM

Peternelj

29.

športni dan - pohod

vsi

T. Ravnikar

OKTOBER

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

24., 25.

Projektni dnevi -izbirno

izbirno

učitelji

NOVEMBER

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

22.

Varna raba interneta

1. LM

Fričovsky

nov/dec

Glasbena predstava

1. LM

Koren

30.

kulturni dogodek na šoli – dobrodelni večer

izbirno

Modrijan, Čenčič Gartner

DECEMBER

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

parlament

3. LM

Logar

21.

Ekskurzija - Koroška

4. LM

Logar

JANUAR

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

opera

3. LM

Koren

17.

športni dan

vsi

Čimžar

 

kulturni dogodek – ang. predstava

vsi

Smolej

 

Informativa

4. LM

Fričovsky

FEBRUAR

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

Gledališče

2. LM

Koren

15., 16.

informativni dan

4. LM

-

MAREC

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

 

Jesenkovi dnevi

3. LM

Rant

 

ekskurzija - Piran

2. LM

Logar

APRIL

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

23. in 24. 4.

Projektni dnevi - izbirno

izbirno

učitelji

23. in 24. 4.

Ekskurzija- Švica

izbirno

Jana Koritnik

23. in 24. 4.

Projektna ekskurzija Tehnični muzej Muenchen

izbirno

Kralj

MAJ

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

7

Logarska dolina

1. LM

Božnar

7

Laško

3. LM

Lazar

JUNIJ

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

11

Športni dan

1., 2. , 3. LM

Čalič

19

Nagradni izlet

 

Logar

 

Učenje učenja

1., 2. LM

Rant in učitelji

Knjižnično – informacijska znanja

1. LM, 2. LM, 3. LM

Simjanovski

Zdravstvena vzgoja

1. LM, 4. LM

Teran Ravnikar

Karierna mapa

vsi

 

Vzgoja za sobivanje

vsi

 

proste izbirne vsebine

1. LM

razredniki

Izbirna kulturna dejavnost

4. LM