Obvezne izbirne vsebine


V gimnazijskih razredih je v prvih treh letnikih po 90 ur obveznih izbirnih vsebin, v četrtem letniku pa 30 ur.

DATUM

DEJAVNOST

RAZRED

IZVAJALEC

CENA (€)

5. 9. 2016

Sprejem prvih letnikov

1. LM, 4. LM

Fričovsky

-

12. – 14. 9. 2016

Naravoslovni tabor  CŠOD Kavka

2. LM

Peternelj

75

14. – 16. 9. 2016

Naravoslovni tabor  CŠOD Kavka

3. LM

Peternelj

75

24. 9. 2016

Športni dan - pohod

vsi

T. Ravnikar

10

oktober 2016

Film

1. LM

Koren

8 - 10

27. - 28. 9. 2016

Projektni dnevi – izbirne dejavnosti

1. LM, 2. LM, 3.LM

učitelji

 

10. 11. 2016

Varna raba interneta

1. LM

Fričovsky

1

25. 11. 2016

Kulturni dogodek na šoli – dobrodelni večer

izbirno

Jazbinšek

8 - 10

december 2016

Parlament

3. LM

Kalamar, Simjanovski

10

22. 12. 2016

Kulturni dogodek ob božiču

izbirno

Koren

 

januar 2017

Opera ali balet

3. LM

Koren

20 - 30

19. 1. 2017

Športni dan

vsi gimnazijci

Čimžar

0 - 30

januar 2017

Angleška gledališka predstava

vsi gimnazijci

Smolej

18

27. 1. 2017

Informativa

4. LM

Fričovsky

8

februar 2017

Gledališka predstava

2. LM

Koren

15

10. in 11. 2. 2017

Informativni dan

4. LM

-

-

marec 2017

Kulturni dogodek na šoli – glasbeni večer

izbirno

Jerše

5

marec 2017

Jesenkovi dnevi

3. LM

Rant

 

18. in 19. 3. 2017

Projektni dnevi - izbirno

1. LM, 2. LM, 3.LM

učitelji

 

18. – 20. 3. 2017

Ekskurzija- Sarajevo in Dubrovnik

izbirno

Kalamar

300

18. 3. 2017

Ekskurzija Tehnični muzej Muenchen

izbirno

Kralj

45

4. 5. 2017

Logarska dolina

1. LM

Božnar

25

4. 5. 2017

Ekskurzija Piran

2. LM

Logar

25

4. 5. 2017

Laško

3.LM

Lazar

20

13. 6. 2017

Nagradni izlet

nagrajeni dijaki

 

-

7. 6. 2017

Športni dan

1. LM, 2. LM, 3. LM

Markun

10

 

Učenje učenja

1. LM, 2. LM

Rant in učitelji

-

 

Knjižnično – informacijska znanja

1. LM, 2. LM

Simjanovski

-

 

Zdravstvena vzgoja

1. LM, 4. LM

Teran Ravnikar

-

 

Karierna mapa

vsi gimnazijci

razredniki

 

 

Vzgoja za sobivanje

vsi gimnazijci

 

 

 

Proste izbirne vsebine

1. LM

 

 

 

Izbirna kulturna dejavnost

4. LM

 

 

 

Ekskurzija v okviru izbirnega predmeta Kmetijstvo

3. LM

 

Kolar

10

oktober 2016

Zgodovinska ekskurzija - maturanti

 

Logar