Konjeniški krožek


Kaj delamo:

- nega in oskrba konja

- delo s konjem na tleh 

- vzgoja konj in ujahovanje po modernem pristopu

- jahanje

Pri krožku dijaki spoznajo ustrezne načine komunikacije v odnosu človek - konj. Dijaki pridobijo nove socialne veščine, učijo se timskega sodelovanja, neverbalne komunikacije, asertivne komunikacije, potrpežljivosti, zaupanja, sposobnosti sočutja ...

Del programa zajema učenje v skupinah, kjer se urimo v socialnih veščinah, timskemu sodelovanju in govorici jezika, ki ga razumejo konji. In kakšen jezik je to? To je jezik, ki so se konji naučili že v času, ko so bili še v družbi kobile in preostalih konj v čredi. To je jezik, ki je vsem konjem prirojen. Konji ne govorijo slovenskega ali angleškega jezika. Le kako naj nas torej razumejo in storijo kar želimo od njih ter se pri tem še dobro počutijo? Najlažje to dosežemo tako, da jim to povemo v njihovem jeziku. S telesno govorico, prilagojeno konjevemu razumevanju, se lahko toliko približamo konjem, da harmonično sodelujemo, v duhu zaupanja in medsebojnega spoštovanja. Konji so tako sproščeni, zaupljivi, se dobro počutijo in z veseljem opravljajo vsakodnevne naloge. Preko izkustvenega učenja se učimo razumevanja konjeve govorice, črednih pravil, vodenja konj, sedlanja ter prostega usmerjanja in se tako pripravimo na prve ure v sedlu, ki bodo zaradi predznanja in razumevanja konj bolj sproščene, motorično veliko bolj učinkovite ter v večji harmoniji s konji, ki niso več zgolj rekvizit, temveč so del tima.


Prvo srečanje v šolskem letu 2017/2018, 18.10. 2017

Naše prvo srečanje smo pričeli s teoretičnim uvodom v konjeništvo. Spoznali smo zgodovino konja, postopke udomačitve, križance med konjem, oslom in zebro. Seznanili smo se z dvema načinoma dela s konji - tradicionalen in modern pristop ter pojasnili razliko med njima.

Nazadnje smo še v podrobno spoznali, kaj se pri konjih sme in česa ne.

Pri praktičnem delu smo se skupaj naučili, kako pravilno uporabljati oglavnico iz vrvi ter kako pravilno konja privezati na stojišče na dva različna načina, pri čemer smo uporabili varnostne vozle, ki se jih lahko razveže z enim potegom vrvi. Spoznali smo, da je mogoče konja ujeti in odpeljati na varno tudi, če imamo na voljo le en konec vrvi.

Izvedeli smo nekaj o osnovni anatomiji konjevih okončin in osnovne informacije o najpogosteje uporabljeni opremi. Nazadnje smo spoznali osnove postopka vzgoje konj ter prosti trening bolj problematičnega konja v maneži. 

Vsak od dijakov se je naučil obeh načinov varnostnega privezovanja konj na stojišči, izdelave osnovne oglavnice za nujne primere ter se preizkusil v lonžiranju konja, ki tega še ni vajen.