Bralna značka


Branje ljudi notranje bogati in nam spreminja življenje. Življenje dobi neko novo dimenzijo, ker se lahko vživljamo v življenja drugih ljudi. Zaradi knjig bralci postajamo strpnejši, razsodnejši, bolj samozavestni, zato je čas s knjigo v roki, tudi če je to le v poletnih mesecih, neprecenljiv. Kot mentorica krožka verjamem Pavčkovim besedam: »če ne bomo brali, nas bo pobralo.« V letošnjem letu se mi je kot somentorica pridružila tudi učiteljica Špela Camlek, v naslednjem letu pa smo si zadale nalogo, da bomo bralno značko izvajale vse učiteljice slovenščine.

V šolskem letu 2016/2017 je krožek obiskovalo 10 dijakov, od tega jih je 7 bralno značko tudi v celoti opravilo, in sicer so to naslednje dijakinje:Lara Markelj, Nives Ambrožič, Ula Lavtar, Viktorija Peternel, Eva Gregori in Maša Repinc (vse 1. L) ter Hana Zupan iz 3.L.

Dijaki so po lastni izbiri prebrali 9 knjig različnih žanrov in jih nato predstavili mentorici in ostalim »značkarjem«. Največ del je govorilo o najstniški tematiki, precej je bilo tudi kriminalk in ljubezenskih romanov.


Poročilo za leto 2016/2017