Krožki


Dijaki naše šole lahko izbirajo med sledečimi krožki:

angleški krožek                                       BIO-EKO krožek

konjeniški krožek                                    krožek mladi in denar

pevski zbor ACCOLADA                         The Sky is the Limit

akvakulture                                              nemška bralna značka

planinski krožek                                      novinarski krožek

kemijski krožek                                        BC reading badge

zgodovinski krožek                                  krožek za matematično fiziko in astronomijo

ŠKL nogomet                                            radijski krožek

bralni klub 3 generacij                             bralna značka

dramski krožek                                         ruščina