Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Reportaže


/ :

Projekt finančnega opismenjevanja mladih

Raziskave kažejo, da je pri nas finančna pismenost oziroma znanje o upravljanju denarja, tudi zaradi neustrezne obravnave v slovenskem šolskem sistemu, na zelo nizki ravni.

Cilj projekta finančnega opismenjevanja mladih je, da se to v prihodnje postoma izboljša. Mladim želimo približati znanje s področja osebnih financ, finančnega poslovanja in jih torej finančno opismeniti ter tako pripraviti na življenjske izzive.

Pobudniki uvajanja poučevanja osebnih financ v šolah je neodvisna revija za upravljanje osebnega premoženja Moje finance. V sodelovanju z neodvisnimi osebnimi finančnimi svetovalci in kadrovskimi strokovnjaki je nastal priročnik za učitelje, ki krožek vodijo na šoli.

Krožek na naši šoli smo izvajali po pouku, med odmori in veliko kontaktirali, spraševali preko maila. Sodelovali so razredi 2Č, 3Č in 3N. Državnega tekmovanja v mesecu maju 2016 so se udeležili Janez SUHADOLNIK, Ines ŠAVLI, Katarina JENKO. Dijaki so si nabrali nekaj novih izkušenj in motivacijo za prihodnje šolsko leto.

Mentorica: Maruša Korelc